Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy działalności gospodarczej?

 • 12 Maj 2020
 • 4 min. czytania
 • Komentarze(0)
Zastanawiasz się, jak bank obliczy Twoją zdolność kredytową przy działalności gospodarczej i jakie są szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego? Sprawdź, warunki jakie musisz spełnić.
Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy działalności gospodarczej?

Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorcy na cele prywatne

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny ma kilka etapów. Po wyborze oferty (możesz skorzystać z naszego rankingu kredytów hipotecznych) i wypełnieniu wniosku przychodzi pora na analizę zdolności kredytowej i wiarygodności. Jednymi z najważniejszych danych to informacja o uzyskiwanych dochodach oraz stabilność zatrudnienia lub w tym przypadku działalności gospodarczej. Kluczem do ustalenia kondycji finansowej wnioskującego przedsiębiorcy są rozliczenia z ksiąg rachunkowych. Istotne jest to, jak długo firma działa na rynku, jak sobie radzi, czy przychody są regularne i w miarę wyrównane. Wahania nie powinny być większe niż 30 proc.

Jeśli przedsiębiorca ma firmę od niedawna, ale wcześniej był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to bank może doliczyć ten okres do czasu funkcjonowania działalności. Większe szanse na kredyt hipoteczny mają specjaliści tacy jak: lekarze czy dentyści przyjmujący w prywatnych gabinetach, architekci, prawnicy i inni, a nawet mogą otrzymać go na specjalnych warunkach w ramach oferty dla wolnych zawodów.

Oprócz tego bank sprawdzi historię kredytową, a więc jak przeszłe zobowiązania finansowe były spłacalne. Liczy się rzetelność i terminowość. Wszelkie opóźnienia albo, co gorsza, długi mogą zablokować możliwość uzyskania kredytu hipotecznego. Bank porówna także regularne wydatki (w tym rachunki, raty kredytów i pożyczek, alimenty, koszty utrzymania siebie i ew. innych osób) z wnioskowaną sumą. Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje, że limit wszystkich zobowiązań finansowych łącznie z potencjalną ratą kredytu hipotecznego nie powinna stanowić więcej niż 50 proc. dochodów kredytobiorcy. Jeśli zarabia on więcej niż wynosi średnia krajowa, to próg jest o 10 proc. wyższy.

Trzeba też pamiętać o zapewnieniu wkładu własnego, który zgodnie Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego nie powinien być niższy niż 20 proc. Niektóre banki wymagają 10 proc., ale wtedy różnicę się ubezpiecza, a cały koszt kredytu wzrasta.

Skorzystaj z kalkulatora kredytu hipotecznego! >>

Kredyt hipoteczny na cele firmowe

Kredyt hipoteczny (ranking: https://www.totalmoney.pl/kredyty_hipoteczne) może wziąć też firma. Bank będzie wymagał dokumentów, które potwierdzają brak zaległości w opłacaniu składek na ZUS oraz wobec urzędu skarbowego. Działalność zostanie prześwietlona pod kątem historii kredytowej. Plusem jest posiadanie Certyfikatu Firmy Wiarygodnej Finansowo, który wydawany jest przez BIG InfoMonitor. Wszyscy potencjalni kredytobiorcy są również sprawdzani w BIK. Warto więc wcześniej upewnić się, że nie ma tam żadnych niespodzianek.

Czy ilość zapytań w BIK wpływa na zdolność kredytową? >>

Do oceny zdolności kredytowej firmy brane są pod uwagę aktywa, źródła finansowania działalności, struktura kapitału oraz wysokość przychodów i kosztów prowadzonego biznesu. Liczy się też konkurencyjność danej działalności na tle podobnych przedsiębiorstw w danym sektorze oraz kwalifikacje osób zarządzających i pracowników.

Firmy, które starają się o kredyt hipoteczny, powinny istnieć na rynku minimum od roku lub od dwóch lat – to wymaganie różni się w zależności od banku. Nie jest dobrze, jeśli działalność była w zawieszona lub restrukturyzowana w niedalekiej przeszłości. Może się zdarzyć, że na decyzję wpłynie też branża, w jakiej się funkcjonuje. Obecnie z powodu epidemii koronawirusa w Polsce najtrudniejszą sytuację ma m.in. branża transportowa, turystyczna i gastronomiczna. Firmy z tych sektorów będą miały mniejsze szanse na uzyskanie finansowania. Banki kierują się scoringiem, czyli oceną wiarygodności kredytowej wnioskującego w skali od 1 do 100. W BIK można poznać swoją ocenę, ale warto wziąć pod uwagę, że kredytodawcy stosują różne modele scoringowe i mają  inne progi.

Ważna jest ogólna kondycja finansowa firmy, czyli wysokość i stałość przychodów. Warto wiedzieć, że w przypadku ryczałtu zysk działalności traktowany jest jako określony procent przychodów.

W obecnych warunkach ciekawą propozycją są gwarancje de minimis, które zabezpieczają do 80 proc. kwoty kredytu. Nie ma przy tym prowizji za udzielenie. Gwarancje dotyczą kredytów odnawialnych (okres gwarancji trwa 39 miesięcy) i inwestycyjnych głównie dla mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw. Mogą one składać wnioski za pośrednictwem banków. Zaletą gwarancji de minimis jest to, ze są dostępne także dla niedawno założonych działalności.

Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego

Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od banku, ale najczęściej przedsiębiorca powinien przedstawić:

 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumenty finansowe firmy (księgi rozliczeniowe, ryczałt),
 • dokumenty rejestrowe,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach do ZUS-u lub KRUS-u i US,
 • informację o zabezpieczeniu kredytu,
 • ostatnie PIT-y,
 • zaświadczenie z nr NIP i REGON,
 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis z KRS,
 • KPiR,
 • historię rachunku firmowego z ostatnich miesięcy.

Dodano:
12 Maj 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły