Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Jak zadbać o swoją wiarygodność płatniczą i czerpać z niej korzyści?

Fot.

Wiarygodność płatnicza to świetny sposób, aby wzmocnić zaufanie kontrahentów, a tym samym budować stabilne kontakty biznesowe. Rzetelni przedsiębiorcy mogą czerpać liczne korzyści oraz kreować pozytywny wizerunek na rynku poprzez uzyskanie Certyfikatu „Firma Wiarygodna Finansowo” w programie prowadzonym przez BIG InfoMonitor.


Jak wynika z badania „Skaner MSP” aż 52 proc. przedsiębiorców doświadczyło problemów z płatnościami opóźnionymi o co najmniej 60 dni. Skoro nieterminowe płacenie jest tak powszechne, to co mają zrobić przedsiębiorcy, którzy na przekór tym niechlubnym statystykom starają się solidnie i na czas regulować swoje zobowiązania? Mogą zdobyć poświadczenie swojej wiarygodności finansowej. Najlepiej w postaci obiektywnego poświadczenia opartego na rzetelnej weryfikacji, a nie bezwartościowego papierka, który można po prostu sobie kupić w różnych mniej lub bardziej rzetelnych firmach na rynku.

R E K L A M AJak budować wiarygodność płatniczą przedsiębiorstwa?


Przedsiębiorcy, którzy solidnie wywiązują się ze swoich zobowiązań, mogą przystąpić do Programu Firma Wiarygodna Finansowo, prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. wraz z instytucjami partnerskimi: Biurem Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związkiem Banków Polskich (ZBP). Jeśli chcą się ubiegać o Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo, muszą funkcjonować na rynku co najmniej 6 miesięcy. Jest to czas niezbędny to tego, aby móc ocenić, jak firma sprawuje się na rynku jako kontrahent – czy wywiązuje się ze swoich zobowiązań względem innych podmiotów, czy terminowo płaci zobowiązania kredytowe i różne rachunki, np. za wynajem lokalu czy telefon.


- Certyfikat przyznawany jest firmom, które nie mają odnotowanych żadnych zaległości w 3 ważnych rejestrach zbierających informacje o zobowiązaniach: Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor, bazie BIK-u, który kolekcjonuje dane o zobowiązaniach kredytowych oraz bankowym rejestrze ZBP, gdzie trafiają niesolidni kredytobiorcy z list prowadzonych przez same banki. W ten sposób możemy potwierdzić brak zaległości płatniczych w stosunku do banków oraz sektora pozabankowego - mówi Urszula Kośla, ekspert z Biura Informacji Kredytowej.


- Oczywiście zawsze może się zdarzyć tak, że firma legitymująca się Certyfikatem komuś jednak nie zapłaci, jednak dzięki wyjątkowo rzetelnej weryfikacji w 3 bazach, prawdopodobieństwo to jest mniejsze. Warto wiedzieć, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą weryfikowana jest także wiarygodność właściciela – czy nie ma on odnotowanych zaległości konsumenckich – dodaje ekspertka.


Certyfikat nie jest wydawany raz na zawsze. Informacja o aktualności wyróżnienia jest na bieżąco aktualizowana i w czasie rzeczywistym publikowana na stronie internetowej BIG.pl w zakładce Certyfikat, gdzie po wpisaniu numeru NIP firmy można sprawdzić, czy dany podmiot znajduje się w gronie firm z certyfikatem.


Ze względu na wysokie wymagania, jakie muszą spełnić przedsiębiorstwa, by uzyskać Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, można śmiało założyć, że przedsiębiorstwa te są godnymi zaufania partnerami w biznesie1.

Źródło: Materiały BIG InfoMonitor


Wiarygodni płatnicy czerpią liczne korzyści


Firmy, które przystąpią do Programu Firma Wiarygodna Finansowo mogą czerpać z tego tytułu liczne korzyści zarówno finansowe, jak i pozafinansowe. Przede wszystkim firma buduje swój wizerunek jako partner godny zaufania, dzięki czemu może z większą skutecznością pozyskiwać nowych kontrahentów. Jako firma wiarygodna jest postrzegana jako uczciwa w interesach.


Ponadto może eksponować fakt posiadania Certyfikatu w komunikacji zewnętrznej: na stronie internetowej, folderach i prezentacjach sprzedażowych czy w siedzibie. Nie można zapominać, że Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo nie jest wydawany jednorazowo i nie jest ważny bezterminowo. Stoi za nim nieprzerwana weryfikacja online. W każdej chwili można sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo spełnia kryteria i czy Certyfikat jest aktualny. Można to w każdej chwili zaprezentować swojemu partnerowi i tym samym udowodnić mu własną wiarygodność w danym momencie.


Pierwszym krokiem do zbudowania wiarygodności finansowej przedsiębiorcy jest rzetelne, terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań. Mając pozytywną historię płatniczą, firma może mieć pewność, że nie zostanie wpisana jako dłużnik, a jej Certyfikat będzie zawsze aktualny.


Jak sprawdzać wiarygodność płatniczą kontrahentów


Jednym z najlepszych sposobów weryfikacji kontrahentów przed nawiązaniem z nimi współpracy są biura informacji gospodarczej, które prowadzą rejestry dłużników. Mimo, że korzystanie z biur nie jest jeszcze powszechne w Polsce (korzysta z nich ok. 20,6 proc. przedsiębiorców segmentu MŚP), to obserwując trendy w innych krajach Europy Zachodniej wkrótce stanie się to normalną praktyką biznesową także i u nas. Niedawno weszły w życie przepisy, które uprościły klientom BIG-ów pozyskiwanie informacji z rejestrów dłużników. Realizując przepisy ustawowe2 BIG InfoMonitor udostępnił swoim klientom Raport Zbiorczy z wielu BIG-ów zawierający informacje ze wszystkich BIG-ów w Polsce1. Z tego dokumentu można się dowiedzieć, czy informacje na temat danej firmy figurują w którymkolwiek z 5 BIG-ów na rynku. Raport zbiorczy dotyczy jednak tylko przedsiębiorców. Aby sprawdzać wiarygodność konsumentów w różnych BIG-ach, wciąż trzeba zawrzeć współpracę z każdym z nich z osobna i uzyskać upoważnienie danego konsumenta.

Czy generalnie biura informacji gospodarczej są skutecznym narzędziem weryfikacji wiarygodności finansowej kontrahentów?

Źródło: Raport z pytań na wyłączność: BIG InfoMonitor S.A.

 

Źródło: Materiały BIG InfoMonitor


1. Badanie przeprowadzone przez Instytut Keralla Research w 2017 r. dla BIG InfoMonitor.

2. Nowelizacja Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tzw. Ustawy o BIG) weszła w życie 13 listopada 2017 roku.

Podobne artykuły