Jak zainwestować 20 tysięcy złotych?

  • 31 Maj 2016
  • 5 min. czytania
  • Komentarze(0)
Posiadasz kapitał w wysokości 20 tysięcy złotych i zastanawiasz się w jaki sposób pomnożyć pieniądze? Być może warto pomyśleć o inwestycji. Zanim jednak podejmiesz ostateczną decyzję, warto porównać możliwości i oferty o różnym stopniu ryzyka. Jedno z popularnych rozwiązań stanowi lokata długoterminowa. Jakie masz inne alternatywy? Podpowiadamy!
Jak zainwestować 20 tysięcy złotych?

Planując pomnażanie oszczędności w wysokości 20 tys. zł zakładamy, że nie musimy martwić się o nieprzewidziane zdarzenia losowe, ponieważ posiadamy już zabezpieczenie w postaci poduszki finansowej. Gdy mamy takie zabezpieczenie finansowe, możemy skorzystać z produktów nastawionych na większy zysk obarczonych jednak wyższym ryzykiem. Jakie propozycje warto rozważyć?

Inwestycja w akcje - czy to dobre rozwiązanie?

Już na samym wstępie warto zaznaczyć, że nie powinniśmy zaczynać inwestycji na giełdzie bez odpowiedniej wiedzy, ani tym bardziej w przypadku, gdy przewidujemy, że zainwestowane pieniądze mogą być nam wkrótce potrzebne. Tym bardziej nie jest to dobry wybór dla osób, które inwestycjąc w akcje, mają zamiar uzupełnić brakujące fundusze na zakup mieszkania bądź zrealizować inne plany. Przyjrzyjmy się inwestycjom w akcje nieco bliżej. 

Akcje to papiery wartościowe potwierdzające nasze udziały w kapitale danej spółki akcyjnej. Obrotu akcjami dokonujemy za pośrednictwem biura maklerskiego, a nasze wyniki (zysk lub strata) będą uzależnione od notowań spółki na giełdzie. Inwestycja w akcje może przynieść ponadprzeciętne zyski, ale obarczona jest wysokim ryzykiem. Może się bowiem okazać, że nasza inwestycja przyniesie nam zyski po dłuższym czasie. Co więcej, wypłata środków w niewłaściwym momencie może wiązać się ze stratą ich znacznej części. 

Obligacje - wszystko co musisz wiedzieć

Nieco inaczej wygląda kwestia obligacji. Kupując je udzielamy pożyczki ich emitentowi. Inwestować możemy w obligacje skarbowe, emitowane przez Skarb Państwa lub w obligacje korporacyjne. Obligacje skarbowe nie przynoszą wysokich zysków, ale za to są bezpiecznym instrumentem. Do wyboru mamy m.in. obligacje 3-miesięczne, 2-letnie, 6-letnie, a nawet 12-letnie. Im dłuższy okres inwestycji, tym wyższe oprocentowanie (obecnie w przypadku trzymiesięcznych obligacji wynosi 1,5 proc., zaś 12-letnich 3,20 proc.). 

Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się jednak obligacje korporacyjne, ponieważ oferują wyższe stopy zwrotu. Musimy jednak pamiętać, że obietnica wyższego zysku wiąże się w tym przypadku z większym ryzykiem poniesienia straty. Co więcej, wartość obligacji niewykupionych oscyluje w ostatnich latach w granicach 5 proc. rocznie, co pokazuje, że nie jest to instrument bez ryzyka.

Istotnym aspektem przypadku inwestycji w obligacje jest ryzyko niewykupienia papierów przez emitenta obligacji.

Fundusze inwestycyjne - bezpieczne, mieszane, agresywne

Inwestując w fundusze decyzje dotyczące doboru poszczególnych walorów do naszego portfela pozostawiamy specjalistom. To oni zarządzają funduszami i starają się osiągnąć jak najlepsze wyniki, a kontrolę nad ich działaniami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Ich działanie zbliżone jest do działania banków. Nam pozostaje dokonanie wyboru w jaki fundusz chcemy zainwestować.

Decyzję możemy podjąć analizując ryzyko związane z inwestowaniem w dany fundusz. Musimy bowiem wiedzieć, że nie gwarantują one uzyskania konkretnego zysku. Ponadto, zdarza się, że przynoszą straty.

Wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych, do których zaliczamy fundusze:

  • bezpieczne (fundusze rynku pieniężnego, fundusze obligacji),
  • mieszane (fundusze stabilnego wzrostu, fundusze zrównoważone, fundusze obligacji korporacyjnych),
  • agresywne (fundusze akcji, fundusze akcji zagranicznych, fundusze akcji małych i średnich przedsiębiorstw).

Warto mieć na uwadze, że wyniki funduszy są w bezpośrednim stopniu związane z koniunkturą gospodarczą, gdyż najczęściej część środków inwestują w akcje. Jeśli zdecydujemy się na ten rodzaj inwestowania naszych oszczędności, nie powinniśmy wrzucać wszystkich naszych pieniędzy do jednego „koszyka”. Jest to bardzo ważne ponieważ, kiedy ulokujemy pieniądze w fundusz, który będzie tracił na wartości, inny może nadal dla nas zarabiać, dzięki czemu ograniczymy ewentualne straty naszych środków. 

Pomyśl o inwestycjach alternatywnych

Ciekawą i opłacalną alternatywą ulokowania 20 tys. zł może być inwestycja w dobra unikalne. Zalicza się do nich przede wszystkim monety, sztukę, ale również alkohole. Zwłaszcza obecnie widoczne jest coraz większe zainteresowanie inwestycją w sztukę, choć często ma ona charakter kolekcjonerski, a nie zarobkowy.

Z pewnością inwestycja w dobra unikalne to kolejna opcja zamrożenia naszych pieniędzy na dłuższy okres. Musimy mieć na uwadze, że w tym przypadku powinniśmy posiadać odpowiednią wiedzę na temat inwestycji lub zdać się na pomoc specjalistów od inwestycji alternatywnych. Jest to ważne ponieważ musimy wiedzieć, w którym momencie najbardziej opłaci się nam sprzedaż danego egzemplarza i na jaką kwotę możemy go wycenić. Poza inwestycją, która powinna na siebie pracować możemy stać się posiadaczami wyjątkowych egzemplarzy monet, rzeźb, obrazów lub alkoholi. Co sprawia, że poza możliwością pomnożenia zainwestowanych pieniędzy zyskujemy prestiżowe przedmioty.

Jeszcze inne rozwiązanie stanowi inwestycja w złoto czy kamienie szlachetne. Jak więc widać możliwości mamy bardzo wiele, stąd potrzeba znajomości zróżnicowanych rynków inwestycyjnych. 

Lokaty długoterminowe - dla kogo?

Lokaty długoterminowe cieszą się w naszym kraju dużą popularnością, co pokazuje, że w inwestycjach finansowych duże znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo. W ich przypadku ważna jest jednak cierpliwość, gdyż już sama nazwa tego instrumentu, informuje nas, że na zyski będziemy zmuszeni trochę poczekać.

Przed wpłatą naszych oszczędności na lokatę długoterminową, warto określić na jaki okres możemy powierzyć swoje oszczędności bankowi, ponieważ wcześniejsze zerwanie depozytu najczęściej skutkuje utratą wypracowanych odsetek. Do wyboru mamy lokaty na okres od 12 do nawet 60 miesięcy (standardowe okresy dostępne w większości banków to 12 i 24 miesięcy) o oprocentowaniu stałym lub zmiennym.

Warto pamiętać, że jeśli 20 tys. zł, które planujemy pomnażać, to nasze jedyne oszczędności i nie zbudowaliśmy jeszcze naszej poduszki bezpieczeństwa powinniśmy zacząć od produktów krótkoterminowych i bez opcji ryzyka utraty naszych pieniędzy.

Dodano:
31 Maj 2016

Zaktualizowano:
21 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły