Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Jak zainwestować 20 tysięcy złotych?

Fot.

Jeśli posiadamy kapitał w wysokości 20 tys. zł warto skorzystać z ofert, które dadzą nam większe zyski niż niskooprocentowane lokaty. Przedstawiamy oferty, które mogą dać nam zarobić więcej, ale przez to też są bardziej ryzykowne.

Planując pomnażanie oszczędności w wysokości 20 tys. zł zakładamy, że nie musimy martwić się o nieprzewidziane zdarzenia losowe, ponieważ posiadamy już zabezpieczenie w postaci poduszki finansowej. Jeśli to pojęcie jest nam obce, możemy się z nim zapoznać w artykule[link]. Gdy mamy takie zabezpieczenie finansowe możemy skorzystać z produktów nastawionych na większy zysk, przy których ryzyko straty również jest znacznie wyższe niż w przypadku bezpiecznych produktów oszczędnościowych.

Inwestycja w akcje

Akcje, to papiery wartościowe potwierdzające nasze udziały w kapitale danej spółki akcyjnej. Obrotu akcjami dokonujemy za pośrednictwem biura maklerskiego, a nasze wyniki (zysk lub strata) będą uzależnione od notowań spółki na giełdzie. Inwestycja w akcje może przynieść ponadprzeciętne zyski, ale obarczona jest sporym ryzykiem. Nie powinniśmy zaczynać inwestycji na giełdzie bez odpowiedniej wiedzy oraz w przypadku, gdy przewidujemy, że zainwestowane pieniądze mogą być nam wkrótce potrzebne. Może się okazać, że nasza inwestycja przyniesie nam zyski po dłuższym czasie, a wypłata środków w niewłaściwym momencie może wiązać się ze stratą ich części.

Obligacje

Kupując obligacje udzielamy pożyczki ich emitentowi. Inwestować możemy w obligacje skarbowe, emitowane przez Skarb Państwa lub w obligacje korporacyjne. Obligacje skarbowe nie przynoszą wysokich zysków, ale za to są bezpiecznym instrumentem. Te drugie stają się coraz bardziej popularne ponieważ oferują zdecydowanie wyższe stopy zwrotu. Musimy jednak pamiętać, że obietnica wyższego zysku wiąże się w tym przypadku z większym ryzykiem poniesienia straty.

Kupując obligacje, powinniśmy posiadać przynajmniej podstawową wiedzę na temat zasad inwestowania w nie, a w przypadku obligacji korporacyjnych przydadzą się również umiejętności analizowania sytuacji finansowej firmy w którą chcemy zainwestować nasze środki.

Akcje i obligacje należą do najbardziej popularnych rodzajów papierów wartościowych. Inwestując w ten sposób sami zarządzamy aktywami, decydując się na nie warto śledzić rynek i posiadać wiedzę na ten temat.

Fundusze inwestycyjne

Wybierając ofertę funduszy inwestycyjnych decyzję dotyczącą dobru poszczególnych walorów do naszego portfela pozostawiamy specjalistom. To oni zarządzają funduszami i starają się osiągnąć jak najlepsze wyniki, a kontrolę nad ich działaniami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Nam pozostaje dokonanie wyboru w jaki fundusz chcemy zainwestować. Decyzję możemy podjąć analizując ryzyko związane z inwestowaniem w dany fundusz.

Fundusze możemy podzielić na:

  • bezpieczne (fundusze rynku pieniężnego, fundusze obligacji),
  • mieszane (fundusze stabilnego wzrostu, fundusze zrównoważone, fundusze obligacji korporacyjnych),
  • agresywne (fundusze akcji, fundusze akcji zagranicznych, fundusze akcji małych i średnich przedsiębiorstw).

Warto mieć na uwadze, że jeśli zdecydujemy się na ten rodzaj inwestowania naszych oszczędności, nie powinniśmy wrzucać wszystkich naszych pieniędzy do jednego „koszyka”. Jest to bardzo ważne ponieważ kiedy ulokujemy pieniądze w fundusz, który będzie tracił na wartości, inny może nadal dla nas zarabiać i środków ten sposób możemy ograniczyć ewentualne straty naszych środków. Wybierając tę formę inwestowania, zachowamy kontrolę nad naszymi pieniędzmi codziennie możemy sprawdzać w jaki sposób pracują i jakie zachodzą zmiany. Z funduszy możemy się również wycofać w każdej chwili i nie musimy określać z góry horyzontu czasowego inwestycji.

Inwestycje alternatywne

Ciekawą i opłacalną alternatywą ulokowania 20 tys. zł mogą być inwestycje w dobra unikalne. Należą do nich inwestycje w monety, alkohole czy sztukę. Jest to kolejna opcja zamrożenia naszych pieniędzy na dłuższy okres. Musimy mieć na uwadze, że w tym przypadku powinniśmy posiadać odpowiednią wiedzę na temat inwestycji lub zdać się na pomoc specjalistów od inwestycji alternatywnych. Jest to ważne ponieważ musimy wiedzieć, w którym momencie najbardziej opłaci się nam sprzedaż danego egzemplarza i na jaką kwotę możemy go wycenić. Poza inwestycją, która powinna na siebie pracować możemy stać się posiadaczami wyjątkowych egzemplarzy monet, rzeźb, obrazów lub alkoholi. Co sprawia, że poza możliwością pomnożenia zainwestowanych pieniędzy zyskujemy prestiżowe przedmioty.

Lokaty długoterminowe

Jeśli zależy nam na bezpieczeństwie i nie chcemy się na razić na jakąkolwiek stratę pozostają nam lokaty. Jeśli nie chcemy co kilka miesięcy szukać nowego depozytu, to najlepszym rozwiązaniem będzie lokata długoterminowa. Przed wpłatą naszych oszczędności, warto określić na jaki okres możemy zamrozić swoje oszczędności, ponieważ wcześniejsze zerwanie depozytu najczęściej skutkuje utratą wypracowanych odsetek. To jedyne ryzyko jakie podejmujemy decydując się na lokatę. Zakładając taką lokatę powinniśmy zwrócić uwagę na wysokość oprocentowania, częstotliwość kapitalizacji odsetek oraz okres jej trwania.

Jeśli ni potrafimy określić horyzontu czasowego w jakim nasze oszczędności będą nam potrzebne możemy wpłacić pieniądze, a przynajmniej ich część na konto oszczędnościowe. Podobnie, jak w przypadku lokaty gwarantuje nam ono zarówno kapitał, jak i z góry określone oprocentowanie, a wcześniejsza wypłata nie skutkuje utratą wypracowanych już odsetek.

Warto pamiętać, że jeśli 20 tys. zł, które planujemy pomnażać, to nasze jedyne oszczędności i nie zbudowaliśmy jeszcze naszej poduszki bezpieczeństwa powinniśmy zacząć od produktów krótkoterminowych i bez opcji ryzyka utraty naszych pieniędzy.

Podobne artykuły