Jak zamknąć konto bankowe?

  • 25 Sie 2015
  • 7 min. czytania
  • Komentarze(0)
Co trzeba zrobić, żeby skutecznie zamknąć konto bankowe? O czym trzeba pamiętać zamykając konto?
Jak zamknąć konto bankowe?

Współcześnie banki próbują skusić klientów wieloma atrakcyjnymi promocjami. Rzecz w tym, że większość z nich jest obowiązuje tylko przez pewien okres. Nie można też zapomnieć, że banki zmieniają tabele opłat i prowizji. W efekcie konto, które w chwili otwarcia było atrakcyjne pod względem finansowym, po pewnym czasie okazuje się obciążeniem dla domowego budżetu. Jak zamknąć konto, jeżeli nie jest już nam ono potrzebne lub wówczas, gdy znaleźliśmy lepszą ofertę, z której chcemy skorzystać?

Wypowiedzenie umowy powinno być poprzedzone kilkoma czynnościami. Te wiążą się z koniecznością poniesienia kosztów zamknięcia rachunku osobistego w banku i zadbania o wypłatę znajdujących się na nim środków.

Każdy klient banku, zamierzając zamknąć konto, powinien zorientować się, czy ta czynność nie będzie równoznaczna z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat. Choć dziś większość podmiotów działających w branży finansowej oferuje zarówno bezpłatne założenie, jak i zamknięcie rachunku bankowego, nie można zapomnieć o okresie wypowiedzenia. W zależności od konstrukcji umowy, może się okazać, że bank w tym właśnie okresie będzie naliczał opłaty. Z tego też względu niezbędne jest pozostawienie na koncie pewnej puli środków. Brak pieniędzy na opłacenie naliczonych kosztów może doprowadzić do tego, że bank nie zamknie konta, lecz wezwie swojego klienta do uregulowania zaległości.

Historia rachunku i pieniądze na rachunku

Konsekwencją zamknięcia konta bankowego jest brak dostępu do rachunku osobistego i do jego historii. Dobrym rozwiązaniem jest wyeksportowanie historii lub przynajmniej potwierdzeń przelewów. Takie postępowanie pozwoli na uporządkowanie domowego budżetu, dokładniej zaś rachunków. Warto o tym pamiętać, bo uzyskanie potwierdzeń w okresie po zamknięciu konta, może być utrudnione.

Jak zamknąć konto bankowe?

Poza kwestią historii rachunku, nie można zapomnieć także o środkach, jakie zostały na rachunku osobistym. Jeżeli klient założy odpowiednio wcześniej nowy rachunek bankowy, to może zlecić dyspozycję przelewu. W sytuacji, gdy jeszcze nie posiada nowego konta, niezbędne jest wypłacenie środków przez zamknięciem rachunku, pozostawiając ewentualnie kwotę, która pozwoli na uregulowanie opłat naliczonych przez bank za prowadzenie konta w okresie wypowiedzenia.

Czy na pewno zamykasz tylko rachunek bankowy?

Poza kwestią opłat, jakie bank może naliczać tytułem prowadzenia rachunku bankowego, pozostaje jeszcze pytanie o to, czy wysłanie wypowiedzenia umowy lub złożenie takiej dyspozycji w oddziale nie będzie wiązało się z koniecznością zrezygnowania z innych produktów oferowanych przez bank. Taka sytuacja ma miejsce tylko w niektórych instytucjach. Mowa o tym, że klient decydujący się na zamknięcie rachunku osobistego musi liczyć się z np. utraty możliwości korzystania z karty kredytowej. Oznacza to, że niezbędne jest dokładne sprawdzenie, jakie konsekwencje wiążą się ze złożeniem dyspozycji, na podstawie której bank dokona zamknięcia rachunku.

Wypowiedzenie umowy, czyli...

By zamknąć konto w banku, niezbędne jest wypowiedzenie zawartej umowy. Można to zrobić na kilka sposobów. Podstawowym jest oczywiście osobista wizyta w oddziale. Ponieważ współcześnie banki starają się spełniać oczekiwania konsumentów i jednocześnie są zainteresowane ograniczaniem formalności, by wypowiedzieć zawartą umowę, klient nie będzie musiał wypełniać wniosku – wystarczy, że poinformuje o swoim zamiarze pracownika banku.

Przygotowanie wniosku, choć nie jest koniecznością, może być pomocne wówczas, gdy klient chce mieć potwierdzenie, że bank przyjął jego dyspozycję. Osoby zapobiegliwe czy pragnące mieć pewność, że ich dyspozycja nie zostanie pominięta powinny pomyśleć o przygotowaniu takiego dokumentu w dwóch kopiach – wówczas mogą otrzymać egzemplarz z pieczątką od pracownika banku i potraktować go jako dowód, że konto rzeczywiście zostanie zamknięte.

Poza osobistą wizytą w oddziale banku istnieją też inne możliwości: klient może wysłać wypowiedzenie umowy za pośrednictwem operatora pocztowego. W takiej sytuacji przygotowanie pisma będzie koniecznością. By je sporządzić poprawie, warto pamiętać o elementach, jakie musi ono zawierać. Poza danymi osobowymi właściciela rachunku osobistego (imię, nazwisko czy adres zamieszkania), warto podać też numer PESEL. Przyda się też wskazanie numeru umowy i numeru konta bankowego, jakie ma zostać zamknięte.

Klienci, którzy chcą zaoszczędzić czas i decydują się na założenie rachunku osobistego w innym banku, powinni pomyśleć o możliwości skorzystania z pomocy jego pracowników. Jest to możliwe, bo od 2010 r. obowiązuje rekomendacja Związku Banków Polskich. Na jej podstawie, banki są zobowiązane pomagać swoim klientom w załatwianiu formalności związanych z przenoszeniem finansów. By jednak skorzystać z tej opcji, nie obejdzie się bez wizyty w banku – klient musi wypełnić formularz, który będzie upoważniał pracowników do pomocy w zakresie m.in. przeniesienia środków z likwidowanego konta na nowe.

Osoby aktywnie korzystające z sieci mogą też zastanawiać się, czy nie ma możliwości wypowiedzenia zawartej z bankiem umowy drogą elektroniczną. Dużo zależy od tego, z usług jakiego banku korzystają. Współcześnie, choć bankowość elektroniczna jest rozpowszechniona, faktycznie tylko część banków wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i umożliwia wypowiedzenie umowy za pośrednictwem internetu.

Czy bank zamknął konto?

Osoby chcące mieć pewność, że bank na pewno zamknął rachunek bankowy powinny zweryfikować, czy bank wywiązał się ze złożonej dyspozycji po upływie okresu wypowiedzenia. Taka kontrola leży w interesie klienta, bo dzięki niej zyskuje pewność, że za kilka miesięcy nie otrzyma wezwania do zapłaty opłat naliczonych tytułem prowadzenia rachunku bankowego.

Klienci, którzy zaniedbają sprawdzenie, czy bank rzeczywiście dokonał zamknięcia rachunku bankowego i którzy otrzymają wezwanie do zapłaty powinni być świadomi, że mogą się od niego odwoływać. Dobrze, jeżeli mają np. pisemne potwierdzenie złożenia dyspozycji. W takiej sytuacji udowodnienie swoich racji nie powinno być większym problemem, a bank najpewniej anuluje naliczone opłaty. Między innymi z tego względu tak ważne jest, by dokładnie rozważyć sposób, w jaki dokona się zgłoszenia chęci zamknięcia rachunku bankowego. Osoby zapobiegliwe zawsze powinny żądać potwierdzenia, że złożyły wniosek lub dyspozycję – dzięki temu mogą uniknąć problemów w przyszłości.

Aktualizacja danych – o tym również należy pamiętać

Zamknięcie rachunku bankowego oznacza, że klient musi dokonać aktualizacji danych w różnych bazach. Poza kwestią poinformowania swojego pracodawcy o zmianie numeru konta osobistego, trzeba pamiętać o zgłoszeniu takich informacji w odpowiednich urzędach – mowa głównie o urzędzie skarbowym. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia przedsiębiorców (oni dodatkowo powinni zgłosić zmianę numeru rachunku bankowego w ZUS-ie), choć i osoby fizyczne, które zgłosiły numer rachunku bankowego do urzędu skarbowego, na który miał nastąpić zwrot nadpłaconego podatku, powinny pamiętać o tym obowiązku.

Choć aktualizacja danych nie wiąże się bezpośrednio z zamknięciem konta, jest niezbędna. Osoby, które nie wykonają takich czynności muszą liczyć się z problemami wynikającymi z faktu, że nadawcy przelewów będą wysyłać pieniądze na nieaktywny już rachunek bankowy. W praktyce warto pomyśleć też pomyśleć o przelewach przychodzących – aktualizacja danych może być czasochłonnym zajęciem, dlatego też warto dobrze wybrać moment zamknięcia konta lub utrzymywać rachunek do momentu, w którym nie dokona się aktualizacji danych w urzędach czy firmach, z którymi się współpracuje.

Dodano:
25 Sie 2015

Zaktualizowano:
05 Sie 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły