Jakich minimalnych dochodów wymaga bank?

  • 22 Wrz 2020
  • 9 min. czytania
  • Komentarze(0)
Minimalne dochody, których zazwyczaj wymagają banki, to 500–800 zł. Instytucje te zawsze odliczają od dochodu koszty utrzymania, inne zobowiązania wobec banków, alimenty itp. Każdy bank kieruje się swoimi wytycznymi przy wyliczaniu zdolności kredytowej, oczekiwany minimalny dochód może być więc inny w zależności od oferty.
Jakich minimalnych dochodów wymaga bank?

Zamierzasz się ubiegać o kredyt gotówkowy bądź kredyt hipoteczny? Musisz mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty zobowiązania wraz z odsetkami w terminach wskazanych w umowie, by móc liczyć na pozytywną decyzję z banku. Sprawdź, czy nie zarabiasz zbyt mało, by móc marzyć o uzyskaniu zewnętrznego finansowania za pośrednictwem kredytu bankowego.

Czym jest przychód?

Banki, wyliczając zdolność kredytową każdego klienta, biorą pod uwagę wiele kryteriów, wśród których ważne miejsce zajmuje przychód potencjalnego kredytobiorcy. Należy rozróżnić pojęcie twojego przychodu i dochodu, ponieważ są to dwie zupełnie odrębne wartości. Zgodnie z definicją słownikową przychód to łączna wartość, jaką uzyskujesz np. ze sprzedaży dóbr, towarów i usług. Jeśli jednak chodzi o twój przychód indywidualny, to są to wszystkie pieniądze, jakie otrzymujesz na przykład z tytułu pracy zawodowej czy prowadzonej działalności, przed odjęciem podatków, składek ZUS czy innych kosztów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje ponadto, że przychodem są należne lub uzyskane przez ciebie wpływy wartości pochodzące z:

  • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Istnieje wiele różnych źródeł przychodu. Zwykle jest to praca na etacie lub działalność gospodarcza.

Sprawdź: Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy działalności gospodarczej?

Jak banki obliczają wielkość przychodu?

Wielkość przychodu jest bardzo ważną kwestią dla banku, który weryfikuje twój wniosek po tym, jak zgłosisz się po kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny i każde inne zobowiązanie tego typu. Jak banki szacują wielkość przychodu? Wszystko zależy od tego, jakie są jego źródła. Preferowane są najstabilniejsze i które możesz udokumentować ponad wszelką wątpliwość. Są to pieniądze zarobione przez ciebie całkowicie legalnie i oficjalnie. Najbardziej pożądane są przychody pochodzące z pracy zawodowej, których potwierdzeniem będzie zaświadczenie o zarobkach wystawione przez twojego pracodawcę.

Źródłem przychodu mogą być emerytura, renta, a także środki z własnej działalności gospodarczej czy w formie wynagrodzenia z wynajmu nieruchomości. Banki uznawać mogą pełną kwotę takiego przychodu przy szacowaniu zdolności kredytowej lub tylko jego część. Zawsze od przychodu odejmowane są koszty jego uzyskania, składki i podatki, a do szacowania ogólnej zdolności klienta do spłaty zobowiązania pod uwagę brany jest dochód dyspozycyjny, który także musi być odpowiednio wysoki.

Estymowana analiza finansowa

Dla banku ważne jest, by każdy potencjalny kredytobiorca miał odpowiednio wysoką zdolność kredytową względem wnioskowanej kwoty zobowiązania. Zdolność ta wskazuje maksymalną kwotę kredytu, jaka może zostać ci udzielona w danym momencie. Banki określają ją na podstawie przedstawionych dokumentów dochodowych i innych danych.

Warto wiedzieć: Zdolność kredytowa - wszystko co musisz o niej wiedzieć

Szacowanie zdolności kredytowej w formie estymowanej analizy finansowej w banku powstaje jako wypadkowa kilkunastu ważnych parametrów. Liczą się nie tylko przychód potencjalnego kredytobiorcy i koszt jego uzyskania, ale i wiele innych kryteriów. Każdy potencjalny kredytobiorca może mieć inne koszty związane z uprzednio zaciągniętym kredytem lub pożyczką i koniecznością spłacania rat, banki biorą jednak pod uwagę również stałe koszty utrzymania, rachunki za media czy za czynsz, pomniejszające dochód, który potencjalnie może być przeznaczony na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych.

Twój przychód przy estymowanej analizie finansowej zostanie pomniejszony o stałe koszty miesięczne, jakie ponosicie ty i osoby, które znajdują się na twoim utrzymaniu. Jeśli kredyt zaciąga małżeństwo z dwójką dzieci, to ich zarobki będą brane pod uwagę przy obliczaniu zdolności kredytowej. Jeśli żona zarabia 2 500 zł miesięcznie, a mąż 3 500 zł, to łączny wpływ miesięczny wynosi w przypadku tej rodziny 6 000 zł. Jednak przy szacunkach banku w obrębie zdolności kredytowej trzeba od tej kwoty odjąć koszty życia czteroosobowej rodziny w danej miejscowości – jeśli żyją na wsi lub w małym mieście, będą one niższe, niż gdyby mieszkali w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu.

Więcej o kredycie i dochodach współmałżonków pisaliśmy tutaj: Czy ubiegając się o kredyt mogę połączyć dochody moje i małżonka?

Banki przy estymacji biorą pod uwagę ryczałt kosztów utrzymania, a nie faktycznie ponoszone przez ciebie i twoją rodzinę koszty. W przedstawionym przykładzie czteroosobowej rodziny mieszkającej w Warszawie ryczałt kosztów utrzymania brany pod uwagę przez bank wyniesie 1 500–2 000 zł. O tyle pomniejszy się automatycznie dochód do dyspozycji klienta, a wraz z nim zdolność kredytowa.

Im większa liczba osób w jednym gospodarstwie domowym, tym wyższe koszty ryczałtowe brane są pod uwagę. Inne sumy przyjmuje się dla osób mieszkających w większych miastach, a inne dla tych, które żyją w mniejszych miejscowościach.

Jaka jest minimalna kwota dochodu wymagana przez banki?

Pytanie o to, ile powinien wynosić minimalny dochód na kredyt, jest pytaniem trudnym i nie ma na nie jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Z pewnością jednak zastanawiasz się, ile musisz zarabiać, by mieć pewność, że bank odpowie pozytywnie na twój wniosek.

Jeśli chcesz zaciągnąć kredyt, minimalny dochód, jaki musisz osiągać co miesiąc, powinien pozwolić ci na zbudowanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Nie zależy ona jedynie od tego, ile zarabiasz. Bank nie wydaje decyzji na podstawie informacji o wysokości zarobków, choć, rzecz jasna, okazują się one bardzo istotne przy obliczaniu twojej zdolności. Instytucja bankowa musi mieć pewność, że będziesz w stanie spłacić otrzymane zadłużenie, a raty będą spływały do niej zgodnie z uprzednio ustalonym harmonogramem spłaty.

Na uzyskanie kredytu w bankach nie mają większych szans osoby, które zarabiają tyle, ile wynosi minimalna płaca w Polsce, a przy tym mają na utrzymaniu siebie, swojego współmałżonka i dzieci. Dochód pozostający do dyspozycji po odjęciu wynagrodzenia okaże się najprawdopodobniej zbyt niski, by bank zechciał udzielić kredytu.

Wysokość kredytu a minimalny dochód – na jaki kredyt można liczyć przy minimalnym zarobku?

W 2020 roku płaca minimalna w Polsce zagwarantowana przepisami prawa wynosi 2 600 zł brutto. Czy taki dochód daje możliwość uzyskania kredytu w banku? To zależy od tego, z jakich źródeł pochodzi, ile osób masz na utrzymaniu w swoim gospodarstwie domowym, w jak dużym mieście mieszkasz i jakie stałe wydatki miesięczne musisz pokryć z takich zarobków.

Przeczytaj: Ile dostanę kredytu przy najniższej krajowej?

Możesz wyliczyć sobie szacunkową zdolność kredytową, obliczając przy tym wskaźnik DTI – Debt to Income, który jest współczynnikiem sumy wszystkich zadłużeń finansowych w porównaniu do wysokości dochodu wyrażonego w postaci wartości netto. Jeśli przyjmiesz, że rata pożądanego kredytu w kwocie np. 200 000 zł wyniesie niecałe 1 400 zł, a zarabiasz 2 600 zł brutto miesięcznie, tj. niecałe 1 930 zł netto, to współczynnik DTI wyniesie wówczas 1 400/1 930 = 0,72, czyli 72 proc. Przy tak wysokim DTI szanse na uzyskanie wskazanego kredytu są zerowe. Jeśli zostanie on zmniejszony o połowę, czyli do kwoty 100 000 zł, a rata wyniesie 700 zł, to twoje DTI w takiej sytuacji można będzie określić na 700/1 930 = 0,36, czyli 36 proc. To już stwarza szanse na uzyskanie zobowiązania.

Przyjmuje się, że gdy wskaźnik DTI osiągnie więcej niż 40 proc., szansa na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej staje się bardzo mała.

Na pytanie o to, jaki minimalny dochód na kredyt hipoteczny czy kredyt gotówkowy jest potrzebny, by bank wydał ci pozytywną odpowiedź na twój wniosek kredytowy, trzeba odpowiedzieć, że to zależy. Nie tylko wysokość dochodu minimalnego ma znaczenie, ale i długość okresu kredytowania oraz wysokość kredytu i raty kredytowej.

Wykorzystaj Kalkulator zdolności kredytowej by sprawdzić swoje szanse na upragniony kredyt.

Rodzaj kredytu a minimalny dochód

Minimalny dochód wymagany przez banki przy wnioskowaniu o kredyty będzie nieco inny, kiedy starasz się o prosty kredyt gotówkowy bez zabezpieczenia, ale w niskiej kwocie i na stosunkowo krótki czas, a inny, gdy interesuje cię zaciągnięcie wysokokwotowego kredytu hipotecznego na 25 lat. Sprawdź zatem, jaki minimalny dochód na osobę wymagany jest przy kredycie hipotecznym, a jaki przy kredycie gotówkowym. Minimalny dochód za każdym razem i w każdym banku może być zupełnie odmienny.

Minimalny dochód przy kredycie gotówkowym

Nie można z pełnym przekonaniem i ponad wszelką wątpliwość określić, jaki minimalny dochód powinieneś mieć, abyś mógł zaciągnąć kredyt gotówkowy. Można jednak przyjąć, że jeśli rata zobowiązania wynosi 500 zł, to może ona stanowić do 40 proc. wartości twojego dochodu netto. Powinieneś zatem zarabiać co najmniej 1 250 zł netto, a właściwie tyle powinien wynieść twój dochód minimalny do dyspozycji, byś mógł liczyć na pozytywną odpowiedź z banku na twój wniosek.

Minimalny dochód przy kredycie hipotecznym

Kredyt hipoteczny jest specyficznym kredytem celowym, który charakteryzuje się najczęściej długim terminem spłaty oraz wysoką kwotą udzielanego zobowiązania. Sprawdź, jaki minimalny dochód na kredyt hipoteczny będzie wymagany w bankach. Będzie on zwykle wyższy od tego, który konieczny jest przy kredycie gotówkowym.

Zasadniczo ważne jest często nie to, by twoje dochody jako potencjalnego kredytobiorcy były bardzo wysokie, ale by były one stabilne. Dlatego bank przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny poprosi cię o okazanie zaświadczenia z ostatniego kwartału o wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia lub o przedstawienie historii rachunku osobistego z kilku ostatnich miesięcy.

Jeśli na przykład wraz ze swoim mężem, żoną, partnerem lub partnerką chcesz ubiegać się o kredyt hipoteczny, zwykle przychody uzyskiwane stabilnie co miesiąc na poziomie dwukrotności minimalnej płacy będą wystarczające, byście wspólnie otrzymali finansowanie opiewające na 200–300 tys.zł. Singiel uzyskujący z kolei płacę minimalną najprawdopodobniej na wniosek o kredyt w podobnej kwocie otrzyma od banku odpowiedź odmowną.

Co w takim razie mogą zrobić single? Sprawdź: Kredyt hipoteczny dla singli

Dodano:
22 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły