Jakie dokumenty trzeba dołączyć do kredytu hipotecznego?

 • 02 Kwi 2020
 • 4 min. czytania
 • Komentarze(0)
To, jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny, zależy w dużej mierze od celu: czy będzie to zakup nowego mieszkania lub działki, budowa domu czy remont. Sprawdź, co musisz przygotować.
Jakie dokumenty trzeba dołączyć do kredytu hipotecznego?

Podstawowe dokumenty do wniosku o kredyt hipoteczny

Niezależnie od celu kredytowania należy przygotować trzy dokumenty:

 • wniosek o kredyt hipoteczny (wzór na stronie głównej banku),
 • dane wnioskodawców (wzór na stronie głównej banku),
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Oprócz tego należy przedstawić dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej zależne od źródła dochodu. Może to być:

 • umowa o pracę,
 • stosunek służbowy (dla policjanta, żołnierza zawodowego itp.),
 • kontakt menedżerski lub sportowy,
 • zatrudnienie na podstawie wyboru i powołania (sędzia, prokurator itp.),
 • emerytura,
 • renta,
 • świadczenie przedemerytalne.

Potrzebna będzie również wycena nieruchomości, czyli operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę. Jeśli masz już taki dokument, to bank nie pobierze od Ciebie żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu. Jeśli nie, to masz możliwość skorzystania z usług bankowego rzeczoznawcy, który powinien otrzymać:

 • formularz ryzyk, związanych z wycenianą nieruchomością,
 • protokół z inspekcji,
 • oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego o braku konfliktu interesów.

Operat jest wysyłany pocztą. Pamiętaj jednak, że nie każdy bank akceptuje zewnętrzny operat.

Poza powyższymi potrzebne są dokumenty w zależności od celu kredytowania.

Sprawdź ile potrzebujesz pieniędzy na uzyskanie kredytu hipotecznego >>

Kredyt hipoteczny – dokumenty przy kupnie nowego mieszkania lub domu na rynku pierwotnym

Jeśli kupujesz nowe mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym musisz mieć:

 • numer księgi wieczystej,
 • umowę darowizny (jeśli była podstawą nabycia nieruchomości),
 • dokument określający warunki transakcji (podpisana umowa deweloperska wraz z załącznikami, podpisana umowa przedwstępna w formie notarialnej lub cywilnoprawnej,
 • podpisana umowa przedwstępna ze spółdzielnią mieszkaniową lub umowa rezerwacyjna w formie cywilnoprawnej),
 • promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości (jeśli nieruchomość dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej jest obciążona hipoteką),
 • dokumenty potwierdzające dotychczasowe wpłaty na rzecz dewelopera/spółdzielni,
 • w przypadku kupna mieszkania – decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym znajduje się lokal,
 • w przypadku kupna domu – potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń, przez właściwy urząd, zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych.

Ważne jest to, że jeśli stan zaawansowania prac dewelopera przekracza 90 proc., to w umowie z nim musi być wskazany moment przeniesienia własności nieruchomości na kredytobiorcę po akcie notarialnym. Data dostarczenia aktu notarialnego w dokumentacji dewelopera musi zawierać się w okresie do sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej.

Myślisz o nowym mieszkaniu, ale nie wiesz jaką masz zdolność kredytową? Skorzystaj z kalkulatora kredytowego! >>

Kredyt hipoteczny – dokumenty przy kupnie mieszkania lub domu z rynku wtórnego

Jeśli kupujesz mieszkanie lub dom z rynku wtórnego musisz przedstawić:

 • numer księgi wieczystej;
 • w przypadku prawa spółdzielczego bez księgi wieczystej zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu oraz numer księgi wieczystej gruntowej dla budynku, w którym mieści się lokal;
 • umowę darowizny (jeśli była podstawą nabycia nieruchomości);
 • w przypadku nieruchomości obciążonej hipoteką, informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania.

Kredyt hipoteczny – dokumenty przy budowie domu

Jeśli budujesz dom, to musisz przedstawić:

 • numer księgi wieczystej działki gruntu,
 • umowę darowizny (jeśli była podstawą nabycia nieruchomości),
 • ważną i ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,
 • kosztorys (wzór można pobrać ze strony banku)
 • program użytkowy budynku, czyli zestawienie pomieszczeń z powierzchniami użytkowymi z projektu budowlanego.

Kredyt hipoteczny na remont mieszkania lub domu

Jeśli planujesz remont, rozbudowę, przebudowę lub modernizację domu i chcesz na ten cel wziąć kredyt hipoteczny, musisz przedstawić:

 • numer księgi wieczystej,
 • program użytkowy budynku, czyli zestawienie pomieszczeń z powierzchniami użytkowymi z projektu budowlanego,
 • umowę darowizny (jeśli była podstawą nabycia nieruchomości),
 • kosztorys (wzór dostępny jest na stronie banku),
 • ważną i ostateczną decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie prac (jeśli wymagane).

W przypadku mieszkania, które chcesz wyremontować, rozbudować, zmodernizować lub przebudować musisz przedstawić:

 • numer księgi wieczystej lub jeśli nie ma księgi wieczystej zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie (dla praw spółdzielczych),
 • umowę darowizny (jeśli była podstawą nabycia nieruchomości),
 • kosztorys (wzór dostępny jest na stronie banku).

Kredyt hipoteczny – dokumenty kupnie działki budowlanej

Jeśli chcesz kupić działkę budowlaną na kredyt, musisz przedstawić:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla działki gruntu lub numer księgi wieczystej nieruchomości, z której Twoja działka będzie wyodrębniona (wraz z prawomocną decyzją podziałową, jeśli podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej);
 • umowę darowizny lub przekazania gospodarstwa rolnego (jeśli była podstawą nabycia nieruchomości),
 • w wypadku nieruchomości obciążonych hipoteką informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty.

Dodano:
02 Kwi 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły