Jakie notowania są na naszej giełdzie?

  • 17 Gru 2019
  • 2 min. czytania
  • Komentarze(0)
Można wyróżnić dwa typy notowań, które są prowadzone na Giełdzie Papierów Wartościowych. Są to notowania ciągłe oraz podwójnego fixingu. Prowadzenie notowań umożliwia system WARSET. Warto wiedzieć, że dany instrument (akcja czy obligacja) może być notowana tylko w jednym systemie.
Jakie notowania są na naszej giełdzie?

Można wyróżnić dwa typy notowań, które są prowadzone na Giełdzie Papierów Wartościowych. Są to notowania ciągłe oraz podwójnego fixingu. Prowadzenie notowań umożliwia system WARSET. Warto wiedzieć, że dany instrument (akcja czy obligacja) może być notowana tylko w jednym systemie.

 

  • notowania ciągłe są stosowane dla akcji największych spółek, które charakteryzują się wysoką płynnością. W trakcie notowań inwestorzy składają zlecenia kupna i sprzedaży, a gdy znajdą się zgodne cenowo, dochodzi do transakcji. Przy notowaniach ciągłych można wyróżnić 5 faz. Przed otwarciem, gdy przyjmowane są zlecenia, ale ich się nie realizuje. Ustala się wtedy teoretyczny kurs otwarcia. Kiedy następuje otwarcie, to zaczyna się realizować zlecenia według ostatniego teoretycznego kursu otwarcia. W trakcie notowań ciągłych kurs wciąż zmienia się w zależności od realizacji zleceń. Na podstawie danych zleceń ustala się kurs zamknięcia. Ma to miejsce w fazie przed zamknięciem. Potem następuje zamknięcie sesji i ewentualna dogrywka.

 

  • system podwójnego fixingu opiera się na tym, że cenę instrumentu wyznacza się na podstawie zleceń, które zostały złożone przed rozpoczęciem notowań. System ten składa się z 4 faz. Przed otwarciem przyjmuje się zlecenie, ale nie są one realizowane. Potem następuje otwarcie, a następnie interwencja, która polega na zmianie poprzednio złożonych zleceń tak, aby zwiększyć płynność danego instrumentu i zmniejszyć nierównowagę, która panuje na rynku. Kolejną fazą jest fixing, kiedy system informatyczny, wyznacza kurs jednolity, po którym są zawierane wszystkie transakcje. Na koniec następuje ewentualna dogrywka. W systemie podwójnego fixingu ta procedura jest powtarzana dwukrotnie.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
19 Wrz 2020

Zobacz również inne poradniki

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły