Jakie są rodzaje akcji?

  • 17 Gru 2019
  • 1 min. czytania
  • Komentarze(0)
Jakie są rodzaje akcji?
Jakie są rodzaje akcji?
  • imienne - prawo do niej ma tylko osoba, wskazana w dokumentacji akcji. Nie może być sprzedawana ani kupowana na giełdzie, ponieważ ma charakterystyczne, indywidualne cechy i nie jest ustandaryzowana.

  • na okaziciela - są przeciwieństwem akcji imiennych, a prawo do nich przysługuje każdemu posiadaczami akcji. Są przedmiotem obrotu na giełdzie.

  • zwykłe - każdy posiadacz akcji ma takie same prawa z niej wynikające.

  • uprzywilejowane - posiadacz akcji może z tytułu jej posiadania otrzymywać pewne przywileje np. pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy, większe znaczenie głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

  • aportowe - pokryte wkładem niepieniężnym.

  • gotówkowe - pokryte wkładem pieniężnym.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
21 Wrz 2020

Zobacz również inne poradniki

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły