Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

  • 17 Gru 2019
  • 1 min. czytania
  • Komentarze(0)
Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?
Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Podstawowym podziałem funduszy jest podział według kryterium uczestnictwa na fundusze otwarte i zamknięte:

  • otwarte fundusze inwestycyjne -  jego ramach inwestor kupuje jednostki uczestnictwa i na jego życzenie fundusz ma obowiązek natychmiastowo je odkupić. Fundusze otwarte charakteryzują się więc dużą płynnością.

  • zamknięte fundusze inwestycyjne - w jego ramach inwestor nabywa certyfikaty inwestycyjne, które może potem jeszcze sprzedać. Certyfikaty nie są umarzane.

 

Według kryterium celu inwestycyjnego:

  • fundusze rynku pieniężnego - inwestycja odbywa się w papiery wartościowe rynku pieniężnego, zysk i ryzyko są stosunkowo niewielkie.

  • fundusze obligacji - w portfelu przeważają instrumenty dłużne (obligacje), zysk i ryzyko są umiarkowane,

  • fundusze mieszane (zrównoważone) - udział w portfelu akcji i obligacji jest zrównoważony, a ryzyko i zysk są wyższe niż w funduszu obligacji,

  • fundusze akcji - w 100% składają się z akcji, więc ryzyko, ale i możliwy zysk są największe.

 

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
04 Sie 2020

Zobacz również inne poradniki

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły