Konto socjalne – rachunek, którego nie zajmie komornik

 • 30 Mar 2018
 • 4 min. czytania
 • Komentarze(0)
Pobierasz świadczenia z pomocy społecznej? Sprawdź, czym jest rachunek rodzinny i czy warto go założyć.
Konto socjalne – rachunek, którego nie zajmie komornik

Masz długi i jednocześnie pobierasz świadczenia z pomocy społecznej? Komornik zajął wpływające na twoje konto 500+ lub zasiłek rodzinny? Pomimo ustawowego zwolnienia tych środków spod egzekucji nie mogłeś z nich skorzystać? Załóż rachunek rodzinny, aby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Sprawdź, czym jest konto socjalne i czy warto je założyć.

Świadczenia socjalne przyznawane przez państwo nie podlegają egzekucji komorniczej. Nie oznacza to jednak, że pieniądze z pomocy społecznej nie mogą zostać zablokowane na koncie. Dlaczego? Ponieważ wraz z wpływem tych środków na rachunek bankowy, objęty blokadą komorniczą, pieniądze tracą swoją tożsamość. Mieszają się z innymi wpływami i po przekroczeniu kwoty wolnej są przekazywane przez bank do organu egzekucyjnego. Są to sytuacje, do których bank nie powinien dopuścić, ale nie zawsze prawidłowa identyfikacja takich wpływów jest możliwa. W celu rozwiązania problemu zaproponowano nowy rodzaj konta - rachunek rodzinny, nazywany także kontem socjalnym
 

Jakich świadczeń nie może zająć komornik?

Komornicy coraz szybciej dokonują blokady rachunków w celu wyegzekwowania należności na rzecz wierzycieli. Umożliwił to funkcjonujący od września 2016 roku system Ognivo. Warto wiedzieć, że nie wszystkie środki komornik może zająć. Zgodnie z art. 833 § 6 i 7 Kodeksu Postępowania Cywilnego środki pochodzące ze świadczeń, zasiłków i dodatków socjalnych przyznawane przez państwo nie podlegają egzekucji. Dłużnik może nimi swobodnie dysponować.

Lista ustawowo zwolnionych środków spod egzekucji wypłacanych przez państwo:

 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne,
 • dodatki pielęgnacyjne,
 • dodatki porodowe,
 • dodatki dla sierot zupełnych,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia integracyjne,
 • świadczenie wychowawcze (500+).

Co to jest rachunek rodzinny?

Rachunek rodzinny to nowy rodzaj rachunku, który został wprowadzony w wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Prawo bankowe. Powszechnie nazywany jest kontem socjalnym. Nie różni się on w zakresie użyteczności od normalnego rachunku bankowego, ale mogą na niego wpływać jedynie wyżej wymienione świadczenia.

Sama nazwa rachunku może wprowadzać w błąd, ponieważ kojarzy się np. z rachunkiem oszczędnościowym dla rodzin. W rzeczywistości konto to dedykowane jest osobom, które otrzymują np. 500+ lub inne zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Konto socjalne powstało z myślą o ochronie zwolnionych środków przed zajęciem ich przez komornika lub inny organ egzekucyjny.

Kto może założyć konto socjalne?

Rachunek ten dedykowany jest osobom, które pobierają świadczenia socjalne z pomocy społecznej, z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych.

Art. 49 ust. 4 Prawa bankowego
„Rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. Zm.), z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych.”

Jak założyć konto socjalne?

Chociaż możliwość założenia rachunku rodzinnego powinien dawać każdy bank, nie wszystkie podmioty mają go w swojej ofercie. Zanim wybierzesz się do banku sprawdź, czy będziesz mógł w nim otworzyć konto socjalne. Następnie należy przedłożyć w wybranym banku zaświadczenie o numerze rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którego wypłacane są świadczenia.

Rachunku socjalnego komornik nie może zająć. Natomiast jeżeli masz zablokowany swój podstawowy rachunek to nie unikniesz blokady otwierając kolejny rachunek osobisty w innym banku.

Opłaty związane z rachunkiem rodzinnym

Zgodnie z art. 52a Prawa bankowego otwarcie i prowadzenie konta socjalnego jest całkowicie darmowe. Oznacza to, że nie zapłacisz nic za:

 • otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • wypłaty we wszystkich bankomatów banku, w którym założysz rachunek,
 • wypłaty środków w oddziale,
 • wydanie karty do konta.

Czy rachunek rodzinny jest obowiązkowy?

Nie ma ustawowego obowiązku zakładania rachunku rodzinnego. Jeżeli jednak pobierasz świadczenia socjalne, warto o nim pomyśleć. Nic cię to nie kosztuje, a w przypadku trudności finansowych i zajęcia rachunków przez komornika nie stracisz dostępu do środków.

Czy warto otworzyć konto socjalne?

Zwróć uwagę, że jeżeli nie chcesz skorzystać z konta socjalnego, a twój rachunek indywidualny został zajęty przez komornika powinieneś niezwłocznie zawiadomić bank o tym fakcie. Bank ma obowiązek weryfikacji, czy środki, które wpływają na twój rachunek nie są z mocy prawa zwolnione spod egzekucji, jednak często taka identyfikacja okazuje się niemożliwa i twoje środki mogą zostać przekazane na spłatę twoich zobowiązań. Dlatego w przypadku trudności finansowych i otrzymywania zasiłków z pomocy społecznej polecam założenie rachunku rodzinnego.

Zobacz, co jeszcze możesz zrobić, gdy komornik zajmie twój rachunek.
 

Dodano:
30 Mar 2018

Zaktualizowano:
21 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły