Kredyt deweloperski na inwestycję budowlaną

 • 20 Lip 2020
 • 5 min. czytania
 • Komentarze(0)
Budowa nowych osiedli jest bardzo kosztowna, ale na mieszkania jest w Polsce duży popyt. Powoduje to, że banki przyznają kredyty deweloperskie, choć nie bez dogłębnej analizy firmy oraz samej inwestycji.
Kredyt deweloperski na inwestycję budowlaną

Czym jest kredyt deweloperski?

Kredyt deweloperski to produkt dla firm, przeznaczony do finansowania wielomilionowych realizacji deweloperskich np. budowy osiedla. Decyduje się na niego większość spółek deweloperskich, działających obecnie w nieruchomościach ze względu na korzystne warunki i duży wkład w inwestycję. Motorem napędzającym jest szybki rozwój rynku spowodowany dużym zapotrzebowaniem na mieszkania w Polsce, szczególnie w większych miastach. Jeszcze do końca ubiegłego roku dało się zaobserwować wciąż rosnące zainteresowanie kupnem mieszkania i kredytem hipotecznym. Pandemia koronawirusa przyczyniła się do spowolnienia tempa, choć jak pokazuje kryzys w USA w 2008 r., nieruchomości są dość odporne na finansowe zawirowania. Obecnie zachętą dla potencjalnych kupców mieszkań są rekordowo niskie stopy procentowe, które wpływają na wysokość rat. Z drugiej strony czynnikiem spowalniającym jest zaostrzenie polityki kredytowej w bankach.

Kredyt deweloperski pozwala na realizowanie większej liczby projektów i płynne przechodzenie od jednego do drugiego. Budowa i wykończenie idzie sprawniej, a co za tym idzie szybciej można dokonać sprzedaży mieszkań. To także plus dla osób, które chcą zarabiać na najmie. Finansowanie kredytem deweloperskim przypomina trochę kredyt hipoteczny. Należy mieć wkład własny (zwykle 20 proc. i więcej, może to być działka pod zabudowę), obowiązuje prowizja od udzielenia i jest możliwość uzyskania dodatkowych środków np. poprzez leasing lub faktoring. Analiza jest jednak znacznie bardziej rozbudowana. Wysokość finansowania zależy od zdolności kredytowej firmy. Stosunki między nabywcą nieruchomości a deweloperem reguluje Ustawa deweloperska, która funkcjonuje od 29 kwietnia 2012 r.

Sprawdź ranking kredytów hipotecznych: https://www.totalmoney.pl/kredyty_hipoteczne

W ramach kredytów deweloperskich finansować można m.in.:

 • budowę lokali mieszkalnych,
 • budowę lokali komercyjnych,
 • wykończenie nieruchomości w budowie,
 • remont nieruchomości,
 • nabycie akcji lub udziałów od innych przedsiębiorstw z nieruchomościami pod zabudowę,
 • refinansowanie innych inwestycji w nieruchomości.

Przyznanie finansowania jest poprzedzone szczegółową analizą finansową, ekonomiczną, prawną i budowlaną. Bank sprawdzi kondycję firmy deweloperskiej, jej przeszłe sukcesy i porażki, wywiązywanie się z zobowiązań finansowych, biznesplan, doświadczenie i wizję na przyszłość, a także dane na temat realizacji np. czy projekt jest odpowiedni przygotowany i przyniesie spodziewany zysk oraz gdzie zlokalizowana będzie nieruchomość. Wymagana może być też sprzedaż jakiejś części lokali mieszkaniowych, która będzie świadczyła o zainteresowaniu kupców. Po przyznaniu środków bank towarzyszy deweloperowi na każdym etapie realizacji inwestycji.

Deweloperzy korzystają z otwartych lub zamkniętych rachunków powierniczych, z czego pierwszy jest w Polsce bardziej popularny. Otwarty wiąże się ze stałymi wpłatami środków z kredytu w transzach (od 10 do 25 proc. wartości inwestycji) według harmonogramu. Pojawiają się one wraz z ukończeniem kolejnych etapów budowy. Finansowanie oparte jest w dużej części na środkach pozyskanych od kupców mieszkań, którzy jednak nie są jeszcze właścicielami lokali. W zamkniętym kupcy płacą za zrealizowane etapy inwestycji w ramach umowy deweloperskiej, ale firma otrzyma całość środków dopiero po przeniesieniu własności mieszkania na klienta.

Kredyt deweloperski w Idea Banku

Warunki kredytu deweloperskiego dla małych i dużych firm na inwestycje w nieruchomości i budynki mieszkalne:

 • jednorazowa prowizja za udzielenie 2,99 proc.;
 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku;
 • prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu: 0 proc. dla klientów, którzy zrealizowali i spłacili min. jedną inwestycję finansowaną kredytem deweloperskim w Idea Banku i 1,5 proc. dla pozostałych;
 • finansowanie do 75 proc. inwestycji;
 • dostępność dodatkowych sposobów finansowania (leasing, faktoring i inne);
 • szybka procedura;
 • dostęp do wygodnej platformy do wystawiania faktur – Chmury Faktur oraz Platformy Idea Cloud z aplikacją mobilną;
 • maksymalna dostępna wysokość przyznanych środków jest ustalana indywidualnie;
 • oprocentowanie: marża 3,5 p.p. dla klientów, którzy zrealizowali już min. jedną inwestycję kredytem deweloperskim w Idea Banku i ją spłacili i 5 p.p. dla pozostałych (marża pomostowa do czasu wpisu do hipoteki to + 2 p.p., WIBOR 3M;
 • okres kredytowania do 5 lat;
 • raty równe lub malejące,
 • dostęp do rachunków powierniczych.

Kredyt budowlany dla deweloperów mieszkaniowych w Pekao

Finansowanie dotyczy budowy, rozbudowy osiedli domów wielo- i jednorodzinnych. Przyznawanie jest w PLN. Wysokość środków zależy od wskaźnika LTC.

Warunki kredytu:

 • okres kredytowania do 3 lat,
 • rachunek powierniczy otwarty lub zamknięty,
 • wypłata transz opiera się na realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia (wymagane jest potwierdzenie bankowego inspektora nadzoru),
 • stopa zmienna,
 • odsetki kapitalizowane ujęte w budżecie projektu,
 • spłata poprzez sprzedaż lokali mieszkalnych,
 • indywidualna ocena wykonalności.

Banki Spółdzielcze na południu Polski – m.in. w Krakowie, Tarnowie, Limanowej

Kredyt deweloperski w tych bankach spółdzielczych przeznaczony jest na finansowanie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych pod wynajem, dzierżawę lub na sprzedaż. Przyznawany jest podmiotom gospodarczym i deweloperom o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w bezpośredniej realizacji budowlanych zadań inwestycyjnych i spółkom celowym utworzonym przez takie podmioty. Środki mogą posłużyć do: budowy, rozbudowy, nadbudowy lub dokończenia budowy nieruchomości mieszkalnych, zakupu i adaptacji lub remontu nieruchomości mieszkalnych, będących przedmiotem sprzedaży w całości lub w postaci wyodrębnionych lokali w celu uzyskania przychodu.

Nieruchomościami objętymi finansowaniem są:

 • lokale mieszkalne – budynki wielorodzinne mieszkaniowe,
 • osiedla budynków wielorodzinnych,
 • budynki apartamentowe,
 • rezydencje,
 • osiedla domów jednorodzinnych i segmentów z garażami podziemnymi, nadziemnymi, infrastrukturą zewnętrzną z powierzchniami komercyjnymi.

Projekt powinien dotyczyć jednego lub więcej budynków, jeśli będą one oddane do użytku w tym samym czasie i tworzą całość architektoniczno-budowlaną.

Warunki kredytu:

 • okres kredytowania do 5 lat,
 • karencja w spłacie odsetek kredytu do 2 lat
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji,
 • minimalna kwota kredytu wynosi 100 tys. zł.
 • rachunek powierniczy.

Dodano:
20 Lip 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły