Kredyt dla firm objętych Tarczą antykryzysową

 • 10 Wrz 2020
 • 4 min. czytania
 • Komentarze(0)
Tarcza antykryzysowa zawiera szereg rozwiązań dla mikro, małych, średnich i dużych firm na czas kryzysu spowodowanego pandemią. Niektóre z nich to lepsze warunki kredytów, bezzwrotne lub niskoprocentowe pożyczki czy ulgi podatkowe. Trzeba się jednak śpieszyć, bo pula środków w ramach pomocy dla firm jest ograniczona.
Kredyt dla firm objętych Tarczą antykryzysową

Kredyty z dopłatą odsetek

Tarcza 4.0 pozwoliła na udzielenie przedsiębiorcom dotkniętym pandemią kredytów firmowych odnawialnych, nieodnawialnych i obrotowych w bankach komercyjnych z dopłatą do odsetek z BGK. Firmy zapłacą więc mniej. To rozwiązanie dotyczy umów zawartych do 31 grudnia 2020 r. Dopłata będzie przyznawana przedsiębiorstwom o różnej wielkości, które nie miały w zeszłym roku problemów z płynnością finansową, ale straciły ją lub są tym zagrożone w wyniku pandemii. Powinny one prowadzić działalność na terenie Polski. Dopuszczone są też firmy, które zawiesiły działalność po 1 lutego 2020 r. Dodatkowym warunkiem jest brak innych kredytów.

Wśród banków komercyjnych, które współpracują z BGK w tym zakresie są:

 • banki spółdzielcze,
 • PKO BP,
 • ING Bank Śląski,
 • banki z grupy SGB,
 • Bank Millennium,
 • Société Générale,
 • Getin Noble Bank S.A.

Środki na dopłaty do kredytów trafiają bezpośrednio z Funduszu Dopłat do Oprocentowania do banku komercyjnego, w którym firma podpisała umowę. Procedura ubiegania się o kredyt ma standardowy przebieg. Trzeba tylko złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do uzyskania dopłat. BGK przyzna 2 p.p. sektorowi MŚP i 1 p.p. dużym firmom. Warto pamiętać, że są limity finansowania w ramach pomocy w czasie pandemii. Przedsiębiorca z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych otrzyma do 100 tys. euro brutto. W sektorze  rybołówstwa i akwakultury firma może liczyć na maks. 120 tys. euro brutto. W pozostałych przypadkach dostępne jest nawet 800 tys. euro brutto. Wnioski można składać online.

Przeczytaj: Aktualna kondycja MŚP po lockdownie

Kredyt z dopłatą odsetek w ING

ING Bank Śląski oferuje kredyty z dopłatą z BGK firmom, które:

 • posiadają linię kredytową w tym banku (umowa zawarta przed 24.06.2020 r.),
 • 31 grudnia 2019 r. nie spełniały kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji,
 • nie korzystają z innego kredytu z dopłatą z BGK;
 • zanotowały znaczący (większy niż 10%) spadek przychodów w min. jednym z miesięcy po lutym 2020 r. włącznie lub przewidują przejściowy spadek przychodów w najbliższej przyszłości;
 • nie przekroczyły limitu pomocy publicznej;
 • nie mają obowiązku zwrotu środków, które zostały wykorzystane niezgodnie z prawem (na mocy decyzji Komisji Europejskiej).

Wniosek należy złożyć najpóźniej 18 grudnia 2020 r., bo bank potrzebuje czasu na rozpatrzenie. Odsetki są naliczane od wykorzystanej kwoty i pobierane pod koniec miesiąca. Będą one od razu pomniejszone o 1-2 p.p., za które odpowiada BGK. Dopłaty będą dostępne maks. przez 12 miesięcy od zawarcia aneksu do umowy. Oferta kierowana jest do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, korzystających z uproszczonych zasad księgowości.

Linia kredytowa dla firm w ING pozwala na dostęp do 500 tys. zł (marża 4% + WIBOR 1M), a do 100 tys. zł (marża 6% + WIBOR 1M) nie jest wymagane zabezpieczenie. Nie płaci się prowizji za niewykorzystaną kwotę. Marża może być obniżona o 0,5 p.p. przy zakupie ubezpieczenia Bezpieczny Biznes z Nationale-Nederlanden. Każda wpłata powoduje spłatę zadłużenia. Możliwe jest przeniesienie linii z innego banku do ING.

Z czego jeszcze skorzystać w ramach Tarczy antykryzysowej?

Tarcza antykryzysowa pozwala także na uzyskanie bezzwrotnej lub niskoprocentowej pożyczki dla mikrofirm (rozpoczęcie działalności przed 1.04.2020), którym uda się utrzymać stałe zatrudnienie do trzech miesięcy – do 5 tys. zł z Funduszu Pracy. Co ciekawe, mogą z niej skorzystać także jednoosobowe firmy. Umorzenie pożyczki wraz z odsetkami może nastąpić, jeśli przedsiębiorca będzie kontynuował działalność gospodarczą jeszcze przez min. trzy miesiące. W innym wypadku oprocentowanie wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku. Pożyczkę należy spłacić do 12 miesięcy, choć niewykluczone, że termin ten zostanie wydłużony decyzją Rady Ministrów. Rozpoczęcie spłaty następuje po trzech miesiącach od otrzymania środków. Wniosek należy złożyć w urzędzie pracy, pocztą lub na portalu praca.gov.pl.

W ramach Tarczy Firma może dostać także m.in.:

 • Gwarancję Płynnościową BGK do 27 miesięcy na zabezpieczenie (do 80% kwoty – od 3,5 do 200 mln zł) kredytu nowego lub odnawianego przy umowach kredytowych zawartych po 1.03.2020 – oferta dotyczy średnich i dużych firm;
 • gwarancje de minimis z BGK – zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego do 80% na okres do 39 miesięcy dla obrotowego i do 99 miesięcy dla inwestycyjnego;
 • premię technologiczną w BGK na spłatę części kredytu na innowacje technologiczne (realizacje mające na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub nowej dla siebie technologii z wykorzystaniem nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług – technologia powinna mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych czy aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej) – do 70% kosztów kwalifikowanych;
 • pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym (jeśli firma osiągnęła ponad 4 mln zł obrotu) – kwota pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw to od 0,8 do 5 mln zł z okresem finansowania do 6 lat.

Dodano:
10 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły