Kredyt gotówkowy. Jak go dostać krok po kroku?

 • 21 Gru 2015
 • 8 min. czytania
 • Komentarze(0)
Na jakiej podstawie bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu? Jakie dokumenty należy przygotować, aby ubiegać się o pożyczkę?
Kredyt gotówkowy. Jak go dostać krok po kroku?

Potrzebujesz większej sumy pieniędzy? Zastanawiasz się nad wzięciem kredytu gotówkowego w banku lub w SKOK-u? Nie podejmuj decyzji pochopnie. W końcu zobowiązanie będziesz spłacał przez kilka, a nawet kilkanaście lat. Sprawdź więc, jak wygląda procedura przyznawania kredytu gotówkowego od momentu wyboru odpowiedniej oferty do chwili podpisania umowy kredytowej.

Na polskim rynku jest coraz więcej firm, które zajmują się pożyczaniem pieniędzy. Chwilówki stanowią często wygodną i szybką alternatywę dla tradycyjnych kredytów bankowych. Jeśli jednak potrzebujesz większej kwoty, najlepiej skieruj swoje kroki do zaufanej instytucji finansowej. Dowiedz się, jak dostać kredyt w banku oraz jakie dokumenty będą ci potrzebne.

R E K L A M A
Kredyt gotówkowy. Jak go dostać krok po kroku?

Kredyt gotówkowy - co oferują banki?

Kredyty gotówkowe należą do podstawowych produktów w ofertach banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Rynek pożyczek jest bardzo bogaty, nic więc dziwnego, że instytucje finansowe, chcąc przekonać do siebie potencjalnego klienta, proponują coraz atrakcyjniejsze warunki kredytów. Udogodnienia proponowane przez banki to m.in.:

 • możliwość złożenia wniosku kredytowego przez internet lub infolinię,
 • wakacje kredytowe, czyli przerwę, najczęściej miesięczną, w spłacie pożyczki, na przykład raz w roku, pod warunkiem uiszczania rat w terminie,
 • zwrot części miesięcznej raty (kilku procent jej wysokości) dla kredytobiorców posiadających konto osobiste w danym banku, na którym regularnie pojawiają się nowe środki,
 • możliwość wyboru comiesięcznego terminu spłaty raty, na przykład do dziesiątego dnia każdego miesiąca,
 • ubezpieczenie pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Zanim podejmiesz decyzję o wyborze odpowiedniej oferty, upewnij się, czy dasz radę spłacić zaciągnięty kredyt gotówkowy. Jak dostać produkt, który będzie spełniał twoje wymagania? Już na etapie przeglądania ofert, zapoznaj się dokładnie z regulaminami poszczególnych kredytów. Reklama lub skrócony opis pożyczki zawiera tylko część informacji o jej warunkach, najczęściej tych najkorzystniejszych dla konsumenta. Jeśli cokolwiek jest dla ciebie niezrozumiałe, zadzwoń na infolinię lub udaj się do najbliższego oddziału banku. Natomiast jeżeli wszystko jest dla ciebie jasne, możesz przystąpić do wypełniania wniosku kredytowego.

Złóż wniosek o kredyt gotówkowy

Wiele wniosków złożonych w bankach w krótkim czasie może mieć negatywny wpływ na ocenę punktową twojej wiarygodności kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). A to właśnie między innymi od niej zależy, czy i na jakich warunkach otrzymasz pożyczkę. Spośród wszystkich interesujących cię ofert wybierz więc kilka i wypełnij wnioski kredytowe, których wzory znajdziesz w oddziałach stacjonarnych i na stronach internetowych instytucji finansowych. Niektóre banki umożliwiają również składanie wniosków w formie ustnej przez infolinię.

We wnioskach kredytowych instytucje finansową proszą zazwyczaj o podanie:

 • danych osobowych i teleadresowych,
 • liczby osób na twoim utrzymaniu,
 • sumy comiesięcznych opłat wynikających z prowadzenia gospodarstwa domowego, na przykład wysokości rachunków za czynsz, energię elektryczną, gaz, wodę,
 • kwoty pożyczki, o którą chcesz się ubiegać, i preferowanego przez ciebie okresu kredytowania,
 • wysokości dochodu i rodzaju zatrudnienia (do wyboru między innymi: umowa o pracę, o dzieło lub zlecenie, emerytura, renta, kontrakt, własna działalność gospodarcza, zasiłek przedemerytalny),
 • informacji o innych zobowiązaniach finansowych, na przykład alimentach, kredytach bankowych, poręczeniach, pożyczkach pracowniczych i pozabankowych.

Należy bardzo starannie wypełnić wniosek, ponieważ większość instytucji finansowych na jego podstawie podejmuje wstępną decyzję kredytową, którą później weryfikuje na podstawie dostarczonych przez ciebie dokumentów.

Kredyt gotówkowy - jakie dokumenty są potrzebne?

Jakie dokumenty do kredytu gotówkowego będą ci potrzebne? Zależy to przede wszystkim od banku i rodzaju ofert, z której chcesz skorzystać. W każdej instytucji na pewno będziesz musiał okazać dowód tożsamości i dokument potwierdzający uzyskiwanie dochodu. W przypadku:

 • umowy o pracę może to być na przykład zaświadczenie od pracodawcy, wyciąg bankowy lub przekaz pocztowy poświadczający wpływ wynagrodzenia,
 • własnej działalności gospodarczej możesz dostarczyć między innymi zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów lub kopię podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • renty lub emerytury może to być na przykład zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości wypłacanego świadczenia bądź decyzja o przyznaniu świadczenia emerytalno-rentowego,
 • dochodu uzyskiwanego z tytułu umowy cywilnoprawnej możesz dostarczyć do banku między innymi dowód wypłaty wynagrodzenia (rachunek, wyciąg bankowy itd.) lub kopię umowy zawartej z twoim zleceniodawcą.

Jeśli jesteś stałym klientem banku, w którym ubiegasz się o kredyt, może on zwolnić cię z dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskiwanie dochodu. Szczególnie wtedy, gdy posiadasz w nim rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), na który otrzymujesz wynagrodzenie.

Jak długo czeka się na decyzję kredytową?

Jednym z warunków, jakie musisz spełnić, aby dostać kredyt gotówkowy, jest odpowiednia zdolność kredytowa. Zanim instytucja finansowa podejmie ostateczną decyzję, czy pożyczyć ci pieniądze, sprawdzi twoją zdolność kredytową, czyli oceni, czy będziesz w stanie spłacić zaciągniętą pożyczkę, i uzgodni warunki, na jakich może ci ją przyznać.

Banki wyliczają zdolność kredytową, czyli określają maksymalną wysokość kredytu, którą potencjalny kredytobiorca będzie w stanie zwrócić. Poszczególne instytucje mogą zupełnie inaczej ją ocenić, co wynika z faktu, że robią to w różny sposób. Zazwyczaj biorą pod uwagę między innymi:

 • kwotę miesięcznego dochodu,
 • liczbę osób w gospodarstwie domowym,
 • sumę miesięcznych opłat wynikających z innych zobowiązań finansowych, na przykład raty innych pożyczek, alimenty,
 • limity i salda debetowe na kontach osobistych i kartach kredytowych – bank uwzględni wszystkie posiadane przez ciebie produkty umożliwiające szybkie zaciągnięcie pożyczki, nawet te, z których obecnie nie korzystasz,
 • wysokość składek ubezpieczeniowych,
 • koszty utrzymania gospodarstwa domowego, na przykład rachunki za wodę, gaz, ogrzewanie, prąd, czynsz.

Instytucje finansowe sprawdzą również twoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej, którą BIK przedstawia za pomocą oceny punktowej. Im więcej punktów, tym lepiej dla osoby starającej się o pożyczkę. W największym stopniu wpływ na tę ocenę ma terminowość spłacanych w przeszłości kredytów. Raty uiszczane w terminie zwiększają liczbę punktów. Natomiast jeśli spóźniałeś się ze spłatą należności, twoja ocena zostanie obniżona.

Negatywnie na historię kredytową wpłynąć może również zbyt duża aktywność kredytowa, czyli wiele pożyczek zaciągniętych w krótkim czasie lub wiele wniosków złożonych w podobnym terminie. Na twoją niekorzyść może zadziałać również brak posiadanych w przeszłości kredytów, które spłacałbyś w terminie.

W ocenie punktowej pod uwagę brane są również wykorzystywane przez ciebie limity kredytowe na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych. Jeśli często z nich korzystasz, twoja punktacja może się obniżyć.

Podpisanie umowy i uruchomienie kredytu

Jeśli pozytywnie przejdziesz weryfikację, bank przedstawi ci warunki, na których może udzielić ci kredytu. Pamiętaj, że zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, przed podpisaniem umowy instytucja finansowa musi dostarczyć ci na trwałym nośniku formularz informacyjny, w którym znajdziesz między innymi:

 • opis głównych cech kredytu:

- całkowitą kwotę pożyczki,
- terminy i sposób wypłaty pieniędzy przez bank,
- czas obowiązywania umowy,
- zasady i terminy spłaty rat,
- całkowitą kwotę do zapłaty, na którą składa się wysokość środków pożyczonych przez instytucję finansową i całkowity koszt poniesiony przez konsumenta w związku z udzieleniem kredytu,
- rodzaj wymaganego zabezpieczenia pożyczki,

 • szczegółowe informacje o kosztach kredytu:

- stopę oprocentowania pożyczki i zasady jej zmiany,
- rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO), czyli wartość procentowa kwoty kredytu, która wyraża całkowity koszt pożyczki ponoszony przez kredytobiorcę,
- konsekwencje opóźnień w uiszczaniu rat,

 • pozostałe informacje dotyczące:

- warunków wcześniejszej spłaty kredytu,
- możliwości odstąpienia od umowy.

Według Ustawy o kredycie konsumenckim osoba, która stara się o przyznanie pożyczki, ma prawo poprosić bank o bezpłatny projekt umowy kredytowej, jeszcze przed jej podpisaniem. Oczywiście, umowa ta musi zawierać dokładnie te same warunki udzielania i spłaty kredytu co formularz informacyjny.

Jak dostać kredyt gotówkowy? Podsumowanie

Chociaż może się wydawać, że proces udzielania kredytu gotówkowego jest dość skomplikowany, w rzeczywistości, pieniądze mogą się znaleźć na twoim koncie w ciągu kilkunastu minut. Jeśli przed wizytą w banku lub rozpoczęciem wypełniania wniosku online przygotujesz niezbędne dokumenty, wszystkie formalności zajmą ci zaledwie kilka chwil.

 

Dodano:
21 Gru 2015

Zaktualizowano:
29 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły