Kredyt hipoteczny BNP Paribas – przegląd ofert

 • 03 Lip 2020
 • 4 min. czytania
 • Komentarze(0)
Kredyt hipoteczny w BNP Paribas charakteryzują koszty finansowania, dostępność i elastyczne podejście. Sprawdźmy, jak przedstawia się aktualna oferta tego typu produktów.
Kredyt hipoteczny BNP Paribas – przegląd ofert

Kredyt hipoteczny BNP Paribas występuje w trzech wariantach: z niższą marżą, z ubezpieczeniem oraz w ofercie standardowej. Warto tu przypomnieć, że koszty kredytu hipotecznego są zależne od wysokości oprocentowania, na które składa się aktualna stawka WIBOR oraz marża banku. Istotny jest też okres kredytowania, kwota oraz posiadanie lub wykupienie dodatkowych produktów.

W przypadku kupna nieruchomości za 300 tys. zł i pożyczeniu 230 tys. zł na okres 30 lat kredytobiorca miesięcznie zapłaci:

 • 986,49 zł przy kredycie z niską marżą – prowizja 0,00 zł, oprocentowanie 2,38, ubezpieczenie na życie;
 • 1037,73 zł przy kredycie z ubezpieczeniem na życie lub od utraty pracy – prowizja 0,00 proc., oprocentowanie 2,18;
 • 979,64 zł w ofercie standardowej – prowizja 2,00 proc., oprocentowanie 3,08.

Nie są to oczywiście wartości gwarantowane, ponieważ oprocentowanie jest zmienne i zależy od wysokości aktualnych stóp procentowych. Te są obecnie rekordowo niskie ze względu na pandemię, ale po ustabilizowaniu się sytuacji w gospodarce, można spodziewać się powrotu wyższych stawek. RRSO zaczyna się od 2,54 proc. Koszty zmniejszyć można poprzez wybranie „Konta Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” i zapewnienie wpływów na min. 2500 zł miesięcznie.

Zobacz ranking kredytów hipotecznych, skorzystaj z kalkulatora kredytowego online

Celem kredytowania hipotecznego może być:

 • nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • remont lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • budowa, przebudowa lub rozbudowa domu jednorodzinnego,
 • nabycie gruntów rolnych,
 • nabycie działki,
 • refinansowanie środków własnych kredytobiorcy na cele mieszkaniowe,
 • nabycie i przebudowa pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkaniowe,
 • całkowita spłata kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe,
 • całkowita spłata kredytów zaciągniętych na cele inne niż mieszkaniowe,
 • wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, stanowiącego własność zakładu pracy lub mienie komunalne,
 • nabycie udziału we współwłasności nieruchomości.

Kredyt ma zaspokoić własne potrzeby wnioskującego. Minimalna kwota do pożyczenia to 50 tys. zł, a maksymalna 4 mln zł. Okres kredytowania powinien mieścić się w przedziale od 12 do 360 miesięcy. Będzie on zależał od celu finansowania oraz przedmiotu zabezpieczenia. Przy kilku celach okres spłaty się wydłuża. Minimalny wkład własny to 20 proc. kosztu nabycia lub budowy. Przy finansowaniu niezabudowanych gruntów rolnych bank pokryje maksymalnie 75 proc. kosztów.

Środki wypłacane są jednorazowo lub w transzach. Dostępne są zarówno raty równe, jak i malejące. Pierwszy rodzaj pozwala na pożyczenie większej kwoty, bo początkowe opłaty są niższe. Biorąc jednak pod uwagę całkowity koszt kredytu jest to droższa opcja.

Pożyczka hipoteczna w BNP Paribas

Alternatywą dla kredytu hipotecznego jest pożyczka hipoteczna. Za jej pomocą sfinansować można  cele konsumpcyjne niezwiązane z działalnością gospodarczą czy prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Nie można użyć jej więc do pokrycia kosztów założenia lub prowadzenia firmy, dokonywania płatności wobec urzędu skarbowego lub ZUS-u, regulowania zaległych faktur, a także spłaty zobowiązań w bankach czy wobec innych osób, zakupu akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub innych papierów wartościowych. Dodatkowo pożyczka hipoteczna nie służy finansowaniu celów, które w istotny sposób podnoszą ryzyko utraty reputacji, wiążą się z istotnym ryzykiem niespłacenia np. hazardu. Środki nie będą przyznane osobom, u których istnieje ryzyko niespłacenia z uwagi na zwiększone ryzyko utraty zdrowia lub życia – odnosi się to do sytuacji, w których wnioskujący jest poddawany długotrwałemu leczeniu czy operacjom lub też uprawia sporty wyczynowe.

Warunki pożyczki hipotecznej:

 • kwota od 50-500 tys. zł,
 • okres kredytowania od 12 miesięcy do 20 lat,
 • spłata w ratach równych lub malejących,
 • oprocentowanie zmienne od 3,98 w skali roku,
 • RRSO 4,54 proc. dla reprezentatywnego przykładu,          
 • maks. LtV 70 proc. (stosunek wysokości pożyczki do wartości celu).

Przedmiotem zabezpieczenia mogą być:

 • lokale mieszkalne wraz z udziałem w drodze dojazdowej, działce;
 • domy jednorodzinne wraz z udziałem w drodze dojazdowej, garażu, działce;
 • działki wraz z udziałem w drodze dojazdowej;
 • grunty rolne wraz z udziałem w drodze dojazdowej.

Każda nieruchomość będąca zabezpieczeniem powinna znajdować się na terenie Polski. Jego rodzaj zależy od celu kredytowania, posiadania dodatkowych produktów oraz cech klienta: jego wieku, dochodów i innych danych, wpływających na zdolność kredytową.

Przykładowa pożyczka hipoteczna: wartość nieruchomości to 200 tys. zł, a kwota pożyczki 100 tys. zł. Wysokość raty to:

 • 793,80 zł w ofercie z ubezpieczeniem na życie – prowizja 0,00 proc., oprocentowanie 4,28;
 • 816,20 zł w ofercie z pakietem ubezpieczeń na życie i od utraty pracy – prowizja 0,00 proc., oprocentowanie 4,08 proc.;
 • 789,75 zł w ofercie standardowej bez ubezpieczenia – prowizja 0,00 proc., oprocentowanie 4,98.

Dodano:
03 Lip 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły