Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×

Kredyt hipoteczny przy umowie o dzieło lub umowie zleceniu

Fot.

Z roku na rok wzrasta liczba osób zatrudnionych na podstawie tzw. umów śmieciowych. Podpisanie takiej umowy nie przekreśla możliwości ubiegania się o kredyt hipoteczny, choć może wydłużyć procedurę jego przyznania.

Nie wiadomo dokładnie, ile osób w Polsce wykonuje pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, do których należą m.in. umowa zlecenie i umowa o dzieło. Pewne jest jednak, że liczba zatrudnionych na takie umowy systematycznie wzrasta. Wszystko dlatego, że wręczenie pracownikowi właśnie takiej umowy pozwala pracodawcy na poczynienie oszczędności. I choć nie każda praca może być wykonywana na podstawie umów cywilnoprawnych (szczegółowe informacje znajdują się w Kodeksie pracy), to pracodawcy starają się wyeliminować przesłanki wskazujące na konieczność podpisania umowy o pracę.

Kredyt hipoteczny przy umowie o dzieło lub umowie zleceniu - to możliwe

Jeżeli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia i właśnie rozważasz możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego, to powinieneś wiedzieć, że istnieje taka możliwość. Na polskim rynku działają banki wyliczające zdolność kredytową na bazie dochodu poświadczonego umowami cywilnoprawnymi, co daje ci szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego bez umowy o pracę. Z drugiej strony liczne obwarowania i przede wszystkim konieczność dokładnego zapoznania się z sytuacją materialną takiego wnioskodawcy sprawiają, że faktycznie procedura przyznania kredytu hipotecznego może trwać dłużej.

Oferta banków dostosowana do realiów

Choć banki wciąż nieufnie podchodzą do klientów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, bo te – jak wiadomo – nie gwarantują stabilnego zatrudnienia, to trudno nie zauważyć zmian dokonanych w polityce przez poszczególne podmioty. Coraz więcej banków dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się realiów i dopuszcza możliwość udzielenia np. kredytu hipotecznego czy limitu na koncie konsumentom zatrudnionym na podstawie umów o dzieło lub umów zleceń.

R E K L A M A

Gdy mowa o takich osobach, trzeba pamiętać, że część z nich wcale nie wykonuje pracy nisko płatnej – przeciwnie, znaczący odsetek „wolnych strzelców” to np. lekarze, prawnicy czy osoby związane z szeroko rozumianą branżą informatyczną. W praktyce to pracownicy o dość wysokich dochodach, którzy dla banków stanowią cenną grupę klientów.

W jakich bankach otrzymasz kredyt hipoteczny bez umowy o pracę?

Które banki oferują klientom osiągającym dochody z umów cywilnoprawnych kredyt hipoteczny? W ostatnich latach ich przybyło. By ułatwić zadanie osobom poszukującym dobrego i taniego kredytu, poniżej publikujemy najważniejsze informacje o ofertach wybranych banków, które proponują kredyty hipoteczne konsumentom uzyskującym dochody na podstawie umów cywilnoprawnych.

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski był wielokrotnie nagradzany za swoją ofertę i poszczególne produkty. Jako nowoczesny bank umożliwia klientom indywidualnym zaciągnięcie kredytu hipotecznego również w oparciu o zdolność kredytową wyliczoną na podstawie dochodów z umów cywilnoprawnych.

By skorzystać z oferty przygotowanej przez ten bank, osoby zainteresowane muszą wykonać jedną z poniższych czynności:

  1. złożyć oświadczenie o dochodach z umów cywilnoprawnych (chyba że mają rachunek bankowy w ING Banku Śląskim – wówczas wystarczy, że wpływają na niego dochody od min. 6 miesięcy);
  2. dostarczyć zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (na druku przygotowanym przez bank, którego wzór można znaleźć na stronie internetowej banku);
  3. złożyć deklarację podatkową PIT za ostatni rok podatkowy lub też inne dokumenty, za pomocą których wnioskodawca będzie mógł potwierdzić wysokość uzyskiwanych dochodów w ciągu ostatnich 12 miesięcy (wraz z dowodami potwierdzającymi, że otrzymał on zapłatę za wykonaną pracę). Jednocześnie bank wymaga, by w momencie złożenia kompletu dokumentów potencjalny kredytobiorca miał podpisaną umowę na min. kolejne 3 miesiące.

Millennium Bank

Również Millennium Bank oferuje kredyty hipoteczne osobom osiągającym dochody z umów cywilnoprawnych. W tym wypadku zasady są prostsze – wnioskodawcy zainteresowani takim produktem bankowym muszą wykazać, że ich staż pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło wynosi co najmniej 12 miesięcy.

Dla niektórych klientów ważny może być fakt, że ubiegając się o kredyt w Banku Millennium, można łączyć dochody pochodzące z różnych źródeł, np. umowę o pracę z umową cywilnoprawną, i w ten sposób zwiększyć swoją zdolność kredytową.

Eurobank

Naprzeciw klientom uzyskującym dochód z umów cywilnoprawnych wychodzi również Eurobank. Wymaga on od potencjalnego kredytobiorcy dostarczenia kopii umów i wyciągu lub historii rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy.

Kredyt hipoteczny przy umowie cywilnoprawnej - staż pracy ma znaczenie

Choć w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło trudno mówić o stażu pracy, w praktyce właśnie takim pojęciem posługuje się część banków. Tylko z powyższego zestawienia wynika, że poszczególne banki różnie podchodzą do potencjalnych klientów zatrudnionych na umowę-zlecenie czy umowę o dzieło. W każdym przypadku niezbędne jest jednak posiadanie min. 6-miesięcznego stażu pracy, by pracownicy banku przystąpili do przygotowania wstępnej oferty.

Na podstawie informacji o dochodach bank wylicza, czy wnioskujący o kredyt hipoteczny może sobie na niego pozwolić. Warto pamiętać, że kwoty widniejące na umowie lub wyciągu bankowym należy pomniejszyć o opłaty, jakie co miesiąc ponosi potencjalny kredytobiorca tytułem wynajmu, zakupu żywności czy mediów. Jak wygląda kwestia wyliczania zdolności bankowej w wymienionych bankach?

  1. ING Bank Śląski – rata kredytu ok. 1190 zł, oprocentowanie 3,81%,
  2. Millennium Bank – rata kredytu ok. 1870 zł, oprocentowanie 3,77%,
  3. Eurobank – rata kredytu ok. 1150 zł, oprocentowanie 3,38%.

Kredyt na mieszkanie - warunki oferowane przez banki

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło muszą w pierwszej kolejności zorientować się, czy wybrany przez nich bank zaakceptuje taką umowę. Nie można jednak zapomnieć o innych warunkach, jakie mogą być istotne przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.

By wybrać najkorzystniejszą ofertę, warto dokładnie zapoznać się z proponowanymi przez bank warunkami, taryfą opłat czy możliwością obniżenia np. marży banku. Ostatni krok jest najczęściej możliwy wówczas, gdy osoba zainteresowana nie jest jeszcze klientem banku i deklaruje, że np. założy konto osobiste, na które będzie wpływać jej wynagrodzenie, lub skorzysta z dodatkowych produktów oferowanych przez bank (np. karty kredytowej, lokaty).

Ponieważ wybór kredytu hipotecznego jest zobowiązaniem na kilka, jeżeli nie kilkanaście, kolejnych lat, dobrze dokładnie przemyśleć jego zaciągnięcie. Pośpiech nie jest wskazany – znacznie lepiej drobiazgowo przeanalizować warunki oferowane przez poszczególne banki. Jak widać tylko na powyższych przykładach, różnice w racie mogą sięgać kilkaset złotych miesięcznie. W efekcie różnica między poszczególnymi ofertami może wynieść nawet ponad 170 tys. zł przez cały okres spłaty zobowiązania!