Kredyt studencki - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

 • 18 Gru 2019
 • 2 min. czytania
 • Komentarze(0)
Dowiedz się, jak załatwić kredyt studencki. Jakie dokumenty będą potrzebne do uzyskania kredytu studenckiego? Jakie są warunki otrzymania kredytu na studia?
Kredyt studencki - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć
Kredyt studencki to niskoprocentowy kredyt z dopłatą z budżetu państwa. Skierowany dla studentów oraz doktorantów uczelni, którzy wykazują niską zdolność kredytową oraz nie osiągają dochodów. Kredyt udzielany jest na okres studiów. Przez okres studiów rozumie się sumę okresów studiowania, w tym także kształcenia w innych uczelniach i na innych kierunkach studiów. Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Dokumenty niezbędne podczas starania się o kredyt:
 • zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów,
 • dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu,
 • oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny,
 • oświadczenie o uzyskanych dochodach za poprzedni rok,
 • wypełniony formularz wniosku o kredyt do pobrania ze strony banku lub w jego siedzibie.

Warunki otrzymania kredytu:
 • rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25. roku życia,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • odpowiednie zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • udokumentowany dochód na osobę w rodzinie studenta (pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu mają studenci, których wysokość dochodu na osobę nie przekracza maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu, ogłaszanego corocznie w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Ile kredytu otrzymamy:
Wysokość udzielonego kredytu to suma wypłaconych rat - transz. Nie może ona przekroczyć 60 transz, a w przypadku studiów doktoranckich - 40 transz. Wysokość miesięcznej raty kredytu jest każdego roku ustalana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z reguły oscyluje w granicach 600 zł. Spłata kredytu i odsetek rozpoczyna się po upływie 2 lat od daty planowanego ukończenia studiów.
Kredyt studencki można otrzymać w następujących bankach:
 • PKO Bank Polski S.A,
 • Bank PEKAO S.A,
 • Bank Polskiej spółdzielczości S.A,
 • SGB-Bank S.A.

Zobacz również inne poradniki

Podobne artykuły