Kredyty gotówkowe przez internet - dla kogo?

 • 23 Kwi 2019
 • 6 min. czytania
 • Komentarze(4)
Kto może wziąć kredyt gotówkowy online?
Kredyty gotówkowe przez internet - dla kogo?

Kredyt gotówkowy udzielony może być w pełni przez internet. Przeznaczony jest dla osób, które mają wystarczająco wysoką zdolność kredytową i dobrą historię kredytowania w BIK-u, a przy tym przejdą weryfikację i podpiszą w pożądany sposób umowę w trybie online.

Internet stwarza szerokie możliwości korzystania z różnych usług, w tym finansowych. Za jego pośrednictwem można między innymi zaciągnąć kredyt gotówkowy. Dla kogo taka oferta jest przeznaczona? Jakie warunki trzeba spełnić, aby ostatecznie kredyt gotówkowy przez internet stał się udziałem klienta?

Kredyty gotówkowe, a pożyczki pozabankowe

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z kredytem gotówkowym czy pozabankową pożyczką gotówkową, w obu przypadkach można wykorzystać pozyskane środki finansowe na dowolne cele. Różnica tkwi w tym, że kredyt gotówkowy udzielany jest na podstawie wytycznych znajdujących się w ustawie Prawo bankowe, a pożyczka na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

W związku z tym w art. 69 ustawy Prawo bankowe, obowiązującej banki i instytucje bankowe, wskazano, że umowa kredytowa zobowiązuje kredytodawcę do oddania do wyłącznej dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel. Ale uwaga, praktyką banków jest przy tym, że cel przy kredycie gotówkowym nie musi być sprecyzowany i podany do wiadomości kredytodawcy. Na podstawie tej samej umowy kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z kwoty kredytu na warunkach określonych w umowie, do spłaty kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach oraz do zapłaty prowizji od udzielonego kredytu, zakładając, że jest ona pobierana.

Pożyczka gotówkowa, czyli tzw. chwilówka jest zobowiązaniem pozabankowym i prawo do jej udzielania mają właściwie wszyscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych. Nie jest powiedziane, że pożyczek nie mogą udzielać osoby fizyczne, poza działalnością gospodarczą. Obecnie jednak najczęściej pożyczki gotówkowe, tzw. chwilówki dowolnego przeznaczenia, są udzielane w ramach prowadzonej działalności pożyczkowej.

Umowa pożyczki sprecyzowana jest w art. 720 Kodeksu cywilnego. Ustawodawca określił, że przez umowę pożyczki dający ją zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W Kodeksie cywilnym oznaczono także, że jeśli umowa pożyczki dotyczy zobowiązania o wartości ponad 1 tys. zł, powinna być zachowana w jej przypadku forma dokumentowa, pisemna. To jednak nie przeszkadza firmom pożyczkowym w udzielaniu pożyczek całkowicie w trybie online. Taką ofertę prezentują również niektóre banki.

Czy umowę kredytową można zawrzeć online?

W wielu przypadkach banki w Polsce oferują kredyty gotówkowe online, ale nie wszystkie formalności można załatwić bez konieczności wychodzenia z domu. Część trzeba zrealizować osobiście w oddziale banku. Chodzi tu przede wszystkim o dostarczenie dokumentów potwierdzających tożsamość klienta, wysokość jego dochodów oraz o podpisanie fizycznie umowy.

Tymczasem zawarcie umowy kredytowej może odbyć się całkowicie w trybie online. Jak to możliwe? Otóż na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania i zabezpieczenia dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji, można zawrzeć umowę online. Ustalono w rozporządzeniu, że umowa kredytowa w formie elektronicznej zawarta na odległość ma taką samą ważność, jak umowa podpisywana osobiście w oddziale banku lub za pośrednictwem kuriera bankowego. Umowa zachowa ważność, jeśli strony zapewnią jej autentyczność. W tym celu konieczne jest takie zatwierdzenie przez klienta umowy, aby nie budziło ono niczyich zastrzeżeń.

Banki z reguły uznają, że umowa kredytowa została zawarta po przesłaniu dokumentów za pośrednictwem serwisu transakcyjnego banku na indywidualne konto w bankowości elektronicznej klienta. Kredytobiorca powinien potwierdzić umowę hasłem jednorazowym lub numerem PIN w aplikacji mobilnej banku. Po zawarciu umowy o kredyt przez internet na adres poczty mailowej wskazany przez klienta lub na jego konto w bankowości elektronicznej jest wysyłane elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy.

Kto może ubiegać się o kredyt gotówkowy online?

Warunkiem zaciągania kredytów w bankach, czy to osobiście, czy online, jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Taką zdolność obywatele uzyskują z chwilą osiągnięcia pełnoletniości, czyli zwykle w dniu swoich 18 urodzin, o ile nie są ubezwłasnowolnieni, np. z uwagi na niepełnosprawność umysłową.

Poza tym banki udzielają kredytów gotówkowych wyłącznie wówczas, gdy klient ma wystarczająco wysoką zdolność kredytową. Rozumiana jest ona jako zdolność do spłaty kredytu – rat kapitałowo-odsetkowych – zgodnie z ustalonym z bankiem harmonogramem. Na zdolność kredytową wpływa wysokość dochodów klienta i kosztów ponoszonych co miesiąc np. na spłatę rat kredytów i pożyczek, alimentów, składek ubezpieczeniowych itp.

Zdolność kredytową banki badają na podstawie dokumentów dochodowych, głównie zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów. Jeśli jednak kredyt gotówkowy może być udzielany przez internet, wówczas niewykluczone, że bank zbada zdolność kredytową np. na podstawie wyciągów z banku przesłanych pocztą mailową, a jeśli o kredyt ubiega się klient tego samego banku, ten może sięgnąć po historię jego rachunku, sprawdzając przepływy pieniężne. To szybki i prosty sposób na sprawdzenie, czy klienta stać na kredyt.

Przed wydaniem decyzji kredytowej bank sprawdza też historię kredytowania klienta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Instytucja ta gromadzi dane o kredytobiorcach i części pożyczkobiorców. Jeśli ktoś spóźniał się ze spłatą rat zobowiązań finansowych, ma niewielkie szanse na uzyskanie kredytu gotówkowego w banku. Złe informacje w BIK-u kształtują w negatywny sposób historię kredytowania, dlatego klient jest traktowany jako nierzetelny i mało wiarygodny.

Jak ubiegać się o kredyt gotówkowy w trybie online?

W bankach, które oferują kredyty gotówkowe online, wypełnia się wniosek kredytowy elektronicznie i wysyła pocztą mailową do banku. Następnie jest on weryfikowany pod kątem poprawności formalnej, a także kontrolowana jest tożsamość klienta, np. na podstawie skanu dowodu osobistego. Jeśli to konieczne, bank poprosi o wysłanie mu na pocztę dokumentów potwierdzających wysokość dochodów. Później podejmie decyzję o udzieleniu kredytu. Kiedy jest ona pozytywna, kredyt wypłacany jest po zawarciu umowy, zwykle w formie bezgotówkowej, bezpośrednio na konto bankowe klienta.

Bywa też, że kredyt gotówkowy przez internet kierowany jest wyłącznie do obecnych klientów danego banku, którzy mają w nim otwarte rachunki osobiste. Można wówczas mówić o zindywidualizowanej ofercie kredytowej, dopasowanej do oczekiwań potencjalnych kredytobiorców.

Dla dopełnienia formalności bank może poprosić klienta, któremu wydał pozytywną decyzję kredytową, o podpisanie umowy w najbliższej placówce bankowej albo wyśle do niego kuriera, który po zweryfikowaniu tożsamości kredytobiorcy przedstawi mu do zapoznania się umowę kredytową, a jeśli wszystko będzie się zgadzać – klient będzie mógł ją podpisać. Kurier zabierze ją z powrotem do banku, a kredyt będzie mógł zostać wypłacony na konto.


 

Dodano:
23 Kwi 2019

Zaktualizowano:
21 Wrz 2020

4 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

 • Anna Malek Ekspert 08 maja 2019
  Nie zgodzę się, że faktoring jest dobrą alternatywą dla kredytu gotówkowego. Kredyt przede wszystkim załatwisz szybciej, a faktoring jest prawie niedostępny dla osób fizycznych.Zerknij do naszego tekstu o faktoringu: https://direct.money.pl/artykuly/porady/niewyplacalnosc-polskich-firm-rosnie-jak-nie,27,0,2426651.html
 • Witek Ekspert 28 kwietnia 2019
  A po co kredyt skoro faktoring lepszy? Nie lepiej się odezwać do np. NFG i faktoring załatwić niż pożyczać?
 • Anna Malek Ekspert 25 kwietnia 2019
  No i jak wrażenia? Porównywałaś wcześniej koszty z innymi instytucjami?
 • Klaudia Michalska Ekspert 24 kwietnia 2019
  ja brałam jedynie pożyczkę gotówkową którą znalazłam na Sprint Cash https://sprintcash.pl/ gdzie mają spory wybór i każdy znajdzie coś dla siebie

Podobne artykuły