Kredyty hipoteczne na nowych zasadach. Sprawdź, jakie zmiany wchodzą w życie

  • 21 Lip 2017
  • 4 min. czytania
  • Komentarze(0)
22 lipca br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym. Sprawdź, co zmienia nowe prawo.
Kredyty hipoteczne na nowych zasadach. Sprawdź, jakie zmiany wchodzą w życie

Od 22 lipca rynek kredytów hipotecznych czeka prawdziwa rewolucja. Z nowych przepisów prawnych z pewnością ucieszą się konsumenci. Zmieniona wersja ustawy określa m.in. jasne zasady spłaty zadłużenia przed czasem oraz umożliwia rezygnację z podpisanej umowy bez żadnych dodatkowych kosztów.

Jedno jest pewne. Będzie łatwiej, bardziej czytelnie i jednoznacznie. Nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami ma zapewnić konsumentom większą przejrzystość ofert kredytowych. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo osób kupujących nieruchomość na kredyt oraz umocni się pozycja konsumentów na rynku kredytowym.

Reklamy bardziej przejrzyste

Zacznijmy od tego, w jaki sposób zmienią się zasady reklamowania kredytów hipotecznych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, przekazy reklamowe muszą być jednoznaczne, rzetelne, zrozumiałe i widoczne. Co więcej, przed podpisaniem umowy klient musi otrzymać minimalny zakres informacji na temat zaciąganego kredytu. W szczególności dotyczy to takich kwestii, jak: okres, na jaki zawierana jest umowa, rodzaj stopy oprocentowania, całkowita kwota oraz koszt kredytu przedstawione na przykładzie reprezentatywnym. Wszystkie te zabiegi mają na celu ochronę konsumentów przed wprowadzeniem ich w błąd.

Koniec z kredytami w pakiecie

Znowelizowana ustawa zakazuje nierozerwalnego łączenia kredytów hipotecznych z innymi produktami finansowymi (takimi jak karty kredytowe, lokaty, płatne konta itp.). Wyjątek w tym przypadku stanowi bezpłatny rachunek bankowy niezbędny do obsługi zobowiązania. Warto jednak mieć na uwadze, że nowe prawo zezwala na tzw. cross-selling, czyli sprzedaż łączoną. Banki będą mogły przedstawić klientowi dwie oferty (z dodatkowymi produktami i bez nich) i to od niego będzie zależało, z której opcji skorzysta. Dotychczas konsumenci często nie mieli takiej możliwości.

Decyzja kredytowa w 3 tygodnie

Zgodnie z nowym prawem, bank ma 21 dni na wydanie decyzji kredytowej. Co istotne w przypadku udzielenia odmowy, instytucja finansowa musi przedstawić klientowi uzasadnienie takiej decyzji. Dzięki temu konsumenci będą wiedzieli, z jakich powodów nie uzyskali kredytu. Bardzo ważną zmianą jest także możliwość rezygnacji z zawartej umowy w ciągu 14 dni od daty jej podpisania. Ma to pozwolić klientom na zastanowienie się, a w razie zmiany zdania, ułatwić wycofanie się z podjętej decyzji.

Kredyt w takiej walucie, jak dochód

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, kredytobiorcy będą mogli uzyskać kredyt hipoteczny tylko w takiej walucie, w jakiej otrzymują większość dochodów. Zapis ten uniemożliwia więc osobom zarabiającym w złotych zaciąganie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich lub euro. Zabieg ten ma przede wszystkim ograniczyć ryzyko związane ze zmianą kursów walut.

Spłata kredytu przed terminem

Dotychczas osoby, które chciały spłacić kredyt hipoteczny przed terminem, musiały liczyć się z dodatkowymi kosztami. Przed wprowadzeniem nowych przepisów banki miały pełną dowolność w ustalaniu zasad pobierania prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty zadłużenia. Nowa ustawa ma rozwiązać ten problem. Od 22 lipca klienci będą mogli spłacić całość lub część kredytu w dowolnym monecie trwania umowy. Ponadto kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem o ustalenie kosztów wcześniejszej spłaty. Zmienione przepisy ściśle jednak określają sposób naliczenia takiej opłaty. Jeżeli konsument spłaci cały kredyt przed terminem, całkowity koszt zobowiązania obniży się proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Stanie się tak nawet wówczas, gdy klient już uregulował opłaty związane z obsługą kredytu.

Większe bezpieczeństwo

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie udzielane na kilkadziesiąt lat. Patrząc z tej perspektywy, nowe przepisy prawne, mające na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów, wydają się bardzo korzystne. Warto dodać, że znowelizowane prawo zwiększa nadzór KNF nad wszystkimi instytucjami udzielającymi kredytów hipotecznych. Komisja Nadzoru Finansowego będzie prowadzić rejestr pośredników kredytowych oraz pełnić kontrolę nad działalnością związaną z pośrednictwem udzielania kredytów hipotecznych. Być może nowe prawo nie ułatwi konsumentom zaciągania kredytów hipotecznych, ale z pewnością spowoduje, że ich uzyskanie będzie znacznie mniej ryzykowne.

Dodano:
21 Lip 2017

Zaktualizowano:
26 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły