Księga wieczysta - co warto o niej wiedzieć

  • 11 Paź 2011
  • 3 min. czytania
  • Komentarze(0)
Kupujesz mieszkanie lub działkę budowlaną? Zobacz jak sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości.
Księga wieczysta - co warto o niej wiedzieć

Przed zakupem mieszkania lub działki budowlanej zawsze warto sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości, to swoista encyklopedia, z której wiele się można dowiedzieć i przy okazji sprawdzić uczciwość sprzedającego.

Księga wieczysta - jest to rejestr przedstawiający stan prawny nieruchomości. Zawiera szczegółowe informacje, które pozwalają zidentyfikować nieruchomość, jej właścicieli i obciążenia z nią związane. Wszystkie wpisy do rejestru są jawne i każdy może uzyskać do nich wgląd w sądzie wieczystoksięgowym. Każda księga wieczysta składa się z IV podstawowych działów.

Co znajdziemy w każdym dziale?

Dział I –składa się z dwóch części:

dział I-O: Oznaczenie nieruchomości – zawiera dokładne informacje identyfikujące nieruchomość: położenie, powierzchnia, sposób korzystania.

dział I-Sp: Spis praw związanych z własnością – zawiera informację o prawach związanych z własnością nieruchomości np. służebność gruntowa, udział w nieruchomości wspólnej. W przypadku użytkowania wieczystego gruntu wskazana jest data, do której obowiązuje. Jeśli nieruchomość jest użytkowana na zasadzie spółdzielczego prawa własności, wówczas w tym dziale wpisana jest właściwa spółdzielnia mieszkaniowa.

Dział II – Własność – w tym dziale znajdują się dane obecnego właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości, a w przypadku kilku współwłaścicieli także ich udziały. Jeśli mieszkanie jest własnością spółdzielczą w dziale II, wpisane są osoby mające do niej spółdzielcze prawo własności .

Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia - tutaj wpisywane są wszelkie ciężary i ograniczenia dotyczące nieruchomości. Do najważniejszych można zaliczyć: służebności osobiste i gruntowe, roszczenia wynikające z zawartej przedwstępnej umowy sprzedaży, wszczęcie egzekucji, postępowanie wywłaszczające.

Dział IV – Hipoteka – zawiera wpisy hipotek stanowiących zabezpieczenie kredytów lub pożyczek ciążących na nieruchomości z uwzględnieniem: wysokości kredytu, kwoty i rodzaju hipoteki (zwykła lub kaucyjna) a także nazwy wierzyciela. W tym dziale widoczne będą także hipoteki przymusowe.

Księga wieczysta - co warto o niej wiedzieć
Wszelkie zmiany w treści księgi wieczystej są dokonywane w sądach wieczystoksięgowych na podstawie zgłaszanych wniosków o wpis do rejestru nieruchomości. Wszystkie wnioski są jawne i w każdej chwili można sprawdzić czy stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nieruchomości, nie zostanie zmieniony w związku z oczekującymi na rozpatrzenie wnioskami.

Księga wieczysta prawdę Ci powie

Przed zakupem nieruchomości warto sprawdzić jej stan prawny udając się do sądu wieczystoksięgowego. Najlepiej w tym celu wziąć odpis zwykły księgi wieczystej, który jest niezbędny w trakcie starania się o kredyt hipoteczny. Jeśli rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej możliwe jest także sprawdzenie księgi przez internet.

W przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym warto sprawdzić rejestr gruntu. Odpis księgi wieczystej zawsze zawiera ostatni stan prawny wpisów wraz z informacjami o złożonych wnioskach o jego zmianę. Dlatego warto też przyjrzeć się wszystkim ujawnionym w odpisie wzmiankom. Obecnie większość rejestrów jest już prowadzona w formie elektronicznej, dlatego uzyskanie odpisu, zbadanie księgi w sądzie lub przez internet, nie zajmuje wiele czasu. A dzięki temu przed zakupem dowiemy się czy na nieruchomości nie ciąży przypadkiem jakiś niespłacony kredyt lub obecny właściciel nie chce nam sprzedać mieszkania razem z jakimś kłopotliwym lokatorem, który ma dożywotnie prawo do jej zamieszkiwania.

Dodano:
11 Paź 2011

Zaktualizowano:
08 Lip 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły