Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Małe SKOK-i wyłączone spod nadzoru KNF

Fot.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości planują wyłączyć małe SKOK-i spod nadzoru KNF. Co to oznacza w praktyce? W jaki sposób zmiany zapowiadane przez rząd wpłyną na twoje bezpieczeństwo finansowe?

11 stycznia 2017 roku posłowie PiS przyjęli projekt nowelizacji ustawy o SKOK-ach. Regulacja zakłada, że małe kasy oszczędnościowe przestaną być kontrolowane przez KNF. Czy jako klient SKOK-u masz powody do obaw? Zdania na ten temat są podzielone. Z jednej strony statystyki pokazują, że małe SKOK-i są w lepszej kondycji kapitałowej, co powinno ograniczyć ewentualne ryzyko. Z drugiej strony wszystko zależy od zachowania klientów, którzy mogą uznać, że brak kontroli ze strony KNF zmniejsza bezpieczeństwo zgromadzonych środków.

KNFKomisja Nadzoru Finansowego
organ sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce

Czy jest się czego bać?

Zwolennicy zapowiadanych zmian przekonują, że wyłączenie małych SKOK-ów spod nadzoru KNF nie jest równoznaczne z brakiem gwarancji bankowych posiadanego kapitału. Jeśli należysz do SKOK-u, twoje pieniądze są objęte systemem gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku, gdyby SKOK, do którego należysz, miał kłopoty i ogłosił upadłość, możesz odzyskać złożony depozyt nieprzekraczający wartości 100 tys. euro, czyli ponad 400 tys. zł.

Nadzór nad SKOK-ami do poprawki

Skąd w ogóle pomysł, aby zmniejszyć nadzór nad SKOK-ami? W lipcu 2015 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że artykuł ustawy o SKOK mówiący o nadzorze nad małymi kasami przez KNF, jest niezgodny z Konstytucją. Parlament otrzymał 18 miesięcy na poprawienie błędnych przepisów. Termin mija 14 lutego 2017 r. Po tym czasie zakwestionowany przez Trybunał artykuł przestanie obowiązywać. Łącznie spod bezpośredniego nadzoru KNF zostanie wówczas wyjętych dziewięć SKOK-ów.

Kłopotliwe definicje

Zapowiadana nowelizacja ustawy wywołała liczne głosy krytyki ze strony opozycji. PO zauważa, że „złagodzenie nadzoru”, o które wnioskował Trybunał Konstytucyjny, nie powinno oznaczać całkowitej rezygnacji z kontroli KNF. TK nie uściślił także, jakie instytucje mogą być zaklasyfikowane do „małych SKOK-ów”. Posłowie PiS przyjęli, że zmiany obejmą kasy, do których należy nie więcej niż 10 tys. członków, a suma aktywów nie przekracza 20 mln zł. Nadzór nad tymi podmiotami przejmie Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Zastrzeżenia względem nowego projektu ekipy rządzącej wyraził także Związek Banków Polskich. Przyjęte przez rząd kryteria „małych SKOK-ów” są względem ekspertów zbyt wygórowane, biorąc pod uwagę, że Trybunał w orzeczeniu ustalił, że ograniczenie kontroli powinno dotyczyć osób, które się znają i obdarzają zaufaniem, co w przypadku 10 tys. osób jest dosyć trudne. Chociaż zapowiadane przez rząd zmiany w ustawie wzbudziły kontrowersje, póki co najlepiej zachować spokój i nie podejmować decyzji zbyt pochopnie.


Podobne artykuły