Mieszkanie dla Młodych - pytania i odpowiedzi

 • 14 Sty 2014
 • 9 min. czytania
 • Komentarze(0)
Od początku roku można już składać wnioski kredytowe w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Kredyty z dopłatami na razie oferuje 7 banków, ale wkrótce dołączą kolejne. Sprawdź już teraz, na czym polega dofinansowanie, czy możesz z niego skorzystać i co musis zrobić, aby dostać dopłatę.
Mieszkanie dla Młodych - pytania i odpowiedzi

Od początku roku można już składać wnioski kredytowe w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Kredyty z dopłatami na razie oferuje 7 banków, ale wkrótce dołączą kolejne. Sprawdź już teraz, na czym polega dofinansowanie, czy możesz z niego skorzystać i co musis zrobić, aby dostać dopłatę.

 1. Na czym polega program Mieszkanie dla Młodych?
 2. Kto może skorzystać z dopłat?
 3. Jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy?
 4. Czy osoba będąca współwłaścicielem mieszkania może ubiegać się o kredyt z dopłatą?
 5. Jakich nieruchomości dotyczą dopłaty?
 6. Jaka jest maksymalna powierzchnia nieruchomości?
 7. Jaka jest maksymalna cena nieruchomości?
 8. Gdzie można znaleźć aktualną wysokość wskaźnika przeliczeniowego?
 9. Ile wynosi dofinansowanie?
 10. Ile wynosi dodatkowa dopłata i kiedy można ją otrzymać?
 11. W jaki sposób ubiegać się o środki na nadpłatę kredytu?
 12. Czy osoby w związku nieformalnym mogą wnioskować o dofinansowanie?
 13. Czy dopłaty można otrzymać kupując mieszkanie na rynku wtórnym?
 14. W jaki sposób można wnioskować o dopłatę?
 15. Czy można ubiegać się o dopłatę do kredytu na remont mieszkania?
 16. Czy kredytem z dopłatą można skredytować jednocześnie wykończenie mieszkania?
 17. Czy mogę wnioskować o kredyt z dopłatą, jeśli umowa przedwstępna z deweloperem została podpisana jeszcze w 2013 roku?
 18. Jakie warunki musi spełnić kredyt?
 19. W jaki sposób następuje wypłata świadczenia?
 20. W których bankach można otrzymać kredyt z dopłatą?
 21. Czy wniosek o kredyt z dopłatą można składać w kilku bankach?
 22. Czy można przystąpić do kredytu ze współwnioskodawcą?
 23. Na czym polega wsparcie dla osób budujących dom systemem gospodarczym?
 24. Ile zwrotu mogę otrzymać?
 25. Kiedy można się ubiegać o zwrot wydatków?
 26. W jakim przypadku można otrzymać zwrot wydatków?
 27. W jaki sposób otrzymać dofinansowanie przy budowie domu?


1. Na czym polega program Mieszkanie dla Młodych?
Mieszkanie dla Młodych, to nowy rządowy program pomocy w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Dzięki niemu osoby spełniające założenia ustawy ubiegając się o kredyt na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym mogą uzyskać dofinansowanie do wkładu własnego.

2. Kto może skorzystać z dopłat?
O dofinansowanie mogą wnioskować osoby, które nie są i nie były wcześniej:
- właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
- osobami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub dom u jednorodzinnego,
- właścicielami lub współwłaścicielami budynku, jeżeli ich udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

3. Jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy?
Z dopłat może skorzystać każda osoba, która spełni pozostałe założenia programu i złoży wniosek o dofinansowanie najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończy 35 lat. W przypadku małżeństwa brany jest pod uwagę wiek młodszej osoby.

4. Czy osoba będąca współwłaścicielem mieszkania może ubiegać się o kredyt z dopłatą?
Tak, z dopłat nie mogą skorzystać osoby, które są właścicielami nieruchomości mieszkalnych. Ograniczenie nie dotyczy współwłaścicieli nieruchomości.

5. Jakich nieruchomości dotyczą dopłaty?
Dofinansowanie do wkładu własnego można otrzymać kupując mieszkanie lub dom, które:
- są położone na terenie Polski,
- pochodzą z rynku pierwotnego,
- będą służyć do zaspokojenia własnych potrzeb kredytobiorcy (np. nieruchomość nie może zostać przeznaczona na wynajem),
- cena nie przekroczy określonych limitów.
Programem nie są objęte nieruchomości na rynku wtórnym, ani budowa domu systemem gospodarczym.

6. Jaka jest maksymalna powierzchnia nieruchomości?
Powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekroczyć 75 metrów kwadratowych, a domu 100 metrów kwadratowych. W przypadku wnioskodawców wychowujących co najmniej trójkę dzieci powierzchnia mieszkania nie może być większa niż 85 metrów kwadratowych, a domu 110 metrów kwadratowych. Dofinansowanie można uzyskać maksymalnie do 50 metrów kwadratowych.

7. Jaka jest maksymalna cena nieruchomości?
Cena mieszkania lub domu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn jej powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położona jest nieruchomość, powiększonego o 10%.

Na obszarze każdego województwa obowiązują trzy limity cenowe:
- dla miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa – w przypadku gdy mieszkanie położone jest
na terenie miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
- dla gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa
- dla pozostałych gmin w województwie – w przypadku, gdy mieszkanie położone jest na terenie gminy niesąsiadującej.

Wartość wskaźnika dla gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa nie może być wyższa niż 120% wartości wskaźnika w pozostałych gminach.

8. Gdzie można znaleźć aktualną wysokość wskaźnika przeliczeniowego?
Aktualną wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą w danym kwartale kalendarzowym Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej.

9. Ile wynosi dofinansowanie?
Dofinansowanie wynosi 10% wartości nieruchomości liczonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, na terenie gminy na której jest położona nieruchomość i jej powierzchni, jeśli nie przekracza ona 50 metrów kwadratowych. W przypadku, gdy powierzchnia nieruchomości jest większa, dopłata jest liczona maksymalnie do 50 metrów kwadratowych.

Jeśli wnioskodawca wychowuje co najmniej jedno (własne lub przysposobione) dziecko do 18. roku życia lub uczące się dziecko do 25. roku życia, lub dziecko bez względu na wiek, któremu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna, to otrzymuje dopłatę w wysokości 15% wartości nieruchomości.

10. Ile wynosi dodatkowa dopłata i kiedy można ją otrzymać?
Dodatkowe wsparcie w postaci częściowej spłaty kredytu można otrzymać nabywca, jeśli w ciągu 5 lat od zakupu mieszkania pojawi się trzecie lub kolejne dziecko. Dodatkowa dopłata wynosi 5% pierwotnej wartości odtworzeniowej nieruchomości.

11. W jaki sposób ubiegać się o środki na nadpłatę kredytu?
Wniosek o nadpłatę kredytu należy złożyć do banku, który go udzielił w terminie 6 miesięcy od pojawienia się w rodzinie trzeciego lub kolejnego dziecka. Bank przekazuje wniosek do BGK, który po sprawdzeniu, czy wnioskodawca spełnia wszelkie warunki uzyskania dodatkowego wsparcia dokonuje częściowej spłaty kredytu.

12. Czy osoby w związku nieformalnym mogą wnioskować o dofinansowanie?
Nie, programem objęte są jedynie rodziny, single i osoby samotnie wychowujące dzieci.

13. Czy dopłaty można otrzymać kupując mieszkanie na rynku wtórnym?
Nie, program Mieszkanie dla Młodych dotyczy jedynie zakupu nieruchomości na rynku wtórnym

14. W jaki sposób można wnioskować o dopłatę?
Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składa się w banku razem z wnioskiem o kredyt.

15. Czy można ubiegać się o dopłatę do kredytu na remont mieszkania?
Nie, dofinansowanie dotyczy jedynie zakupu mieszkania lub domu na rynku pierwotnym.

16. Czy kredytem z dopłatą można skredytować jednocześnie wykończenie mieszkania?
Nie, kredyt z dopłatą do wkładu własnego może zostać przeznaczony jedynie na zakup nieruchomości.

17. Czy mogę wnioskować o kredyt z dopłatą, jeśli umowa przedwstępna z deweloperem została podpisana jeszcze w 2013 roku?
Tak, istotny jest termin złożenia wniosku o dofinansowanie, które mogą być składane razem z wnioskiem o kredyt od 01 stycznia 2014 roku.

18. Jakie warunki musi spełnić kredyt?
Aby otrzymać dofinansowanie kredyt musi być udzielony wyłącznie na zakup nieruchomości, okres kredytowania nie może być krótszy niż 15 lat, kwota kredytu nie może być niższa niż 50% wartości nieruchomości.

19. W jaki sposób następuje wypłata świadczenia?
Środki przekazywane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na rachunek dewelopera.

20. W których bankach można otrzymać kredyt z dopłatą?
Na chwilę obecną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisały:

- Bank PKO BP
- Pekao S.A.
- Getin Noble Bank
- Bank Polskiej Spółdzielczości
- Alior Bank
- SGB - Bank
- Bank Ochrony Środowiska
- Bank BGŻ

21. Czy wniosek o kredyt z dopłatą można składać w kilku bankach?
Tak, wniosek będzie można składać w dowolnej liczbie banków, które przystąpią do programu

22. Czy można przystąpić do kredytu ze współwnioskodawcą?
Jeśli wnioskodawca nie posiada sam zdolności kredytowej, to do kredytu może przystąpić razem ze zstępni, wstępni, rodzeństwem, małżonkami rodzeństwa, ojczymem, macochą lub teściami.

23. Na czym polega wsparcie dla osób budujących dom systemem gospodarczym?
Wsparcie dla osób budujących dom będzie polegało na zwrocie części poniesionych przez nich wydatków na zakup materiałów budowlanych. Zwrot będzie dotyczył materiałów, które do 30 kwietnia 2004 roku były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

24. Ile zwrotu mogę otrzymać?
Kwota zwrotu uzależniona jest od aktualnej stawki podatku VAT.

- dla stawki 22% wynosi ona 68,18% kwoty podatku wynikającej z faktur, jednak nie więcej 12,295% iloczynu 70 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.
- dla stawki 23% kwota zwrotu jest równa 65,22% kwoty podatku wynikającej z faktur.
- dla stawki 24% kwota zwrotu jest równa 62,50% kwoty podatku wynikającej z faktur.
- dla stawki 25% kwota zwrotu jest równa 6% kwoty podatku wynikającej z faktur.

25. Kiedy można się ubiegać o zwrot wydatków?
O zwrot wydatków można się ubiegać jeśli zostały one poniesione na budowę domu jednorodzinnego lub nadbudowę lub rozbudowę lub przebudowę lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne.

26. W jakim przypadku można otrzymać zwrot wydatków?
Zwrot wydatków można otrzymać, gdy budowa została zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 roku, a inwestor do końca roku kalendarzowego w którym zostało wydane pozwolenie na budowę nie ukończył 36 lat.

27. W jaki sposób otrzymać dofinansowanie przy budowie domu?
Wniosek należy złożyć do urzędu skarbowego do końca roku w którym oddano do użytkowania wybudowany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
 

Dodano:
14 Sty 2014

Zaktualizowano:
28 Paź 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły