Można już składać wnioski o dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm w PKO BP

 • 25 Wrz 2020
 • 2 min. czytania
 • Komentarze(0)
Dopłaty są efektem współpracy PKO BP i innych banków komercyjnych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie dotyczy nowych i już zaciągniętych kredytów obrotowych. Skorzystać z niego mogą mikro, małe, średnie i duże firmy dotknięte skutkami pandemii. Dopłaty mają na celu przywrócenie im płynności finansowej.
Można już składać wnioski o dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm w PKO BP

Dopłaty do odsetek w PKO BP

Czas na złożenie wniosku trwa do końca 2020 r. lub do wyczerpania puli środków, jeśli dojdzie do tego wcześniej. Łączna kwota na ten cel wynosi 565 mln zł dla wszystkich banków komercyjnych, które podjęły współpracę z BGK. Program dopłat dotyczy firm ze wszystkich branż. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorstwa mające problem z zachowaniem płynności finansowej lub zagrożone jej utratą. Wsparcie pokrywa część odsetek od kredytów obrotowych i trwa do 12 miesięcy. Na Mikro, małe i średnie firmy mogą liczyć na dopłatę w wysokości dwóch punktów procentowych, a duże firmy na jeden punkt procentowy. Jednemu przedsiębiorcy przysługuje dopłata do odsetek jednego kredytu.

Pomoc w ramach programu da się łączyć z innymi formami wsparcia z BGK np. gwarancjami de minimis (dla sektora MŚP) czy gwaranacjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (dla średnich i dużych firm). Trzeba jednak pamiętać, by suma dotychczasowej pomocy związanej z pandemią oraz dopłat z Funduszu Dopłat do Oprocentowania nie przekroczyła limitu wyznaczonego przez Komisję Europejską. Dla większości firm jest to równowartość 800 tys. euro. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych limit to równowartość 100 tys. euro, a dla firm, które działają w sektorze rybołówstwa i akwakultury – 120 tys. euro.

Sprawdź nasz ranking kredytów gotówkowych online >>

Inne banki, które oferują dopłaty do odsetek

Wśród banków, które współpracują z BGK są także:

 • banki spółdzielcze,
 • ING Bank Śląski,
 • PKO BP,
 • Bank Millennium,
 • Société Générale,
 • Getin Noble Bank,
 • SGB-Bank S.A. wraz z zrzeszonymi i współpracującymi bankami spółdzielczymi.

Programy BGK dla firm

Pomoc z BGK dla mikro i małych firm obejmuje:

 • gwarancje de minimis, gwarancje Biznesmax, gwarancje z Funduszu Gwarancji Rolnych, gwarancja spłaty limitu faktoringowego;
 • wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych – pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, Kredyt na Innowacje Technologiczne, pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC);
 • wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka, Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie;
 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych.

Pomoc z BGK dla średnich firm obejmuje:

‌gwarancje takie jak powyżej;

 • Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych;
 • wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych takie jak powyżej;
 • Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych takie jak powyżej,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych.

 • Pomoc z BGK dla dużych firm obejmuje:
 • gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych,
 • gwarancje spłaty limitu faktoringowego;
 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych.

Dodano:
25 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły