Można już skorzystać z dopłat z BGK w Banku Pekao

  • 04 Sie 2020
  • 2 min. czytania
  • Komentarze(0)
Bank Pekao podjął współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w celu rozszerzenia oferty o pomoc dla przedsiębiorców, odczuwających negatywne skutki pandemii dla swojej działalności. Firmy mogą starać się o dopłaty do odsetek nowych – zaciągniętych do 31 grudnia 2020 r. – i obecnych kredytów obrotowych.
Można już skorzystać z dopłat z BGK w Banku Pekao

Kto udziela dopłat?

Kredyty z odsetkami udzielane są przez banki komercyjne i spółdzielcze, które współpracują z BGK. Obecnie są to:

  • Bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna),
  • Bank Polskiej Spółdzielczości wraz z zrzeszonymi i współpracującymi bankami spółdzielczymi,
  • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
  • ING Bank Śląski.

Dopłaty z BGK – dla kogo?

Z dopłat do odsetek mogą skorzystać mikro, małe, średnie i duże firmy, które ucierpiały na skutek pandemii i zamrożenia gospodarki. Powinny one wykazać, że utraciły lub są zagrożone utratą płynności finansowej. Ważne, by firma nie miała z tym problemów jeszcze przed pandemią, a dokładnie na koniec 2019 r. Jeden przedsiębiorca może skorzystać z dopłat dla jednego kredytu.

Przeczytaj najnowszy raport kredytowy o przedsiębiorcach >>

Jaka jest wysokość dopłat z BGK?

Wysokość dopłat zależy od skali działalności. Mikro, małe i średnie firmy mogą liczyć na 2% kwoty odsetkowej, a duże na 1%. Przedsiębiorca spłaca różnicę między odsetkami wyznaczonymi przez bank oraz kwotą dopłaty. Środki pochodzą z utworzonego przez BGK Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Co istotne, kredyty ‌objęte dopłatami ‌mogą ‌być ‌równocześnie ‌zabezpieczone ‌gwarancjami de minimis (sektor MŚP) oraz gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (średnie i duże firmy).

Brana jest pod uwagę łączna kwota dotychczasowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca w związku z pandemią. Suma nie może przekroczyć limitu wyznaczonego przez Komisję Europejską, czyli równowartości 800 tys. EUR dla większości firm. Niższe limity mają przedsiębiorstwa z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych (100 tys. EUR) oraz rybołówstwa i akwakultury (120 tys. EUR).

Jak długo BGK będzie dopłacać do kredytów?

Wsparcie z BGK obejmie do 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu. Dopłaty będą wypłacane do miesiąc.

Pomoc dla przedsiębiorców w Pekao

Jak mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes‌ ‌nadzorująca‌ ‌Pion‌ ‌Bankowości‌ ‌Małych‌ ‌i‌ ‌Średnich‌ ‌Przedsiębiorstw, od początku pandemii Pekao aktywnie wspiera przedsiębiorców, którzy odczuli jej skutki poprzez oferowanie produktów bankowych z gwarancjami instytucji państwowych i unijnych. Ma też udział w dystrybucji środków z Tarczy PFR, dzięki czemu jego klienci będą mieli łatwiejszy dostęp do pomocy publicznej. Bank Pekao przystąpił do programu‌ ‌dopłat‌ ‌BGK‌ ‌jako‌ ‌jedna z pierwszych instytucji finansowych.

Dodano:
04 Sie 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły