Na czym polega windykacja?

 • 07 Mar 2015
 • 5 min. czytania
 • Komentarze(0)
Windykacja bywa mylona z egzekucją komorniczą, tymczasem są to zupełnie dwa inne rodzaje postępowań. Choć ich główny cel może wydawać się identyczny, to bazują one na odrębnych zasadach, z którymi warto się zapoznać. Na czym polega windykacja należności i jakie uprawnienia ma windykator?
Na czym polega windykacja?

Czym jest windykacja należności?

Windykacją nazywamy obecnie dochodzenie do uzyskania lub odzyskania pewnych wartości materialnych za pomocą wszelakich środków mieszczących się w granicach prawa. Definicja ta w jasny sposób określa główny cel windykacji, czyli roszczenie do należnych nam pieniędzy lub innych dóbr oraz jej charakter - zgodny z literą prawa.

Windykacja należności nierozerwalnie wiąże się z monitorowaniem płatności. Według statystyk, najefektywniej jest windykować tzw. młody dług, czyli należności, które są nieuregulowane od ok. trzech miesięcy od upływu terminu płatności. Jak się bowiem okazuje, szybkość podjęcia działań windykacyjnych znacząco przekłada się na ich skuteczność.

Kiedy mamy do czynienia z windykacją?

Osoba chcąca odzyskać swoje dobra od dłużnika, może tego dokonać na dwa sposoby. Jednym z nich jest automatyczne skierowanie sprawy do sądu, co najczęściej kończy się egzekucją komorniczą (oczywiście po krótszym lub dłuższym postępowaniu). Drugim sposobem jest zwrócenie się do firmy windykacyjnej, która niejako „wykupuje” zobowiązanie finansowe dłużnika, daje wierzycielowi należne mu dobra, a sama egzekwuje odzyskanie swojej należności.

Rodzaje windykacji

Wyróżnia się dwa rodzaje windykacji polubowną (zwaną również miękką) i sądową. Pierwsza z nich polega na zdalnym monitorowaniu dłużnika i systematycznym przypominaniu mu o konieczności spłaty należności. Narzędzia wykorzystywane w windykacji polubownej to przede wszystkim wezwania do zapłaty oraz wezwania do zapłaty z notami odsetkowymi. Nierzadko zawierają dodatkowe zapisy, jak np. możliwość o opublikowaniu długu na giełdzie długów. Mają one skłonić dłużnika do spłaty długu.

Windykacja miękka może jednak nie przynieść skutku, wówczas firma windykacyjna zmuszona jest odzyskać swoje pieniądze przez skierowanie sprawy do sądu. Sąd może wydać oficjalny nakaz zwrotu dóbr, a pieczę nad tym zacznie trzymać komornik. Co ciekawe, przy dochodzeniu spłaty długu, można również skorzystać ze stosunkowo nowej formy, do której zalicza się e-sąd. Takie rozwiązanie jest znacznie tańsze zważywszy na niższe koszty postępowania. W większości przypadków ich wysokość sięga 1,25% kwoty którą staramy się odzyskać.

Co może zrobić windykator?

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że windykator nie jest komornikiem i przysługują mu w procesie odzyskania długu nieco inne prawa. Podczas wspomnianej polubownej windykacji, windykator ma prawo systematycznie przypominać dłużnikowi o jego zadłużeniu. Windykacja najczęściej odbywa się to drogą listowną, telefoniczną oraz przez osobistą wizytę windykatora w domu dłużnika. Telefony nie mogą być jednak uporczywe i przyjmować formę głuchych telefonów w środku nocy. Takie zachowanie można uznać za nękanie.

Osoba z firmy windykacyjnej ma za zadanie zmobilizować do uregulowania należności, a nie wyegzekwować ją za wszelką cenę. Pamiętajmy, że windykator działa zgodnie z prawem, ale nie jest jego przedstawicielem, podobnie jak nie zalicza się do funkcjonariusza publicznego. W razie niepowodzenia podjętych działań może on dopiero zwrócić się do organów prawa, co dla samego dłużnika może mieć dużo poważniejsze konsekwencje.

Czego nie ma prawa robić windykator?

Polacy boją się windykatorów, bo utożsamiają ich z komornikami. Ci pierwsi jednak nie mają prawa chociażby dokonać egzekucji, czyli zająć majątku dłużnika. Co więcej, osoba zadłużona nie ma obowiązku nawet rozmawiać z windykatorem, jeśli nie ma na to ochoty. 

Warto jednocześnie wiedzieć, że windykator nie może wejść do mieszkania dłużnika bez jego zgody, ani tym bardziej nękać go zbyt częstymi wizytami czy telefonami. Zabronione jest każde zachowanie, przez które osoba zadłużona mogłaby poczuć się zagrożona. Ponadto, windykator nie ma prawa nachodzić dłużnika w jego miejscu pracy czy też grozić egzekucją komorniczą. Windykator nie może także ujawniać naszego długu osobom postronnym, nawet najbliższym członkom rodziny. 

Osoba, która uzna, że windykator złamał prawo, może złożyć skargę do Komisji Nadzoru Finansowego.

Co może, a czego nie może zrobić komornik?

Komornik działa na mocy orzeczenia wydanego przez sąd, więc jego prawa są zdecydowanie bardziej rozwinięte niż te, jakimi dysponuje windykator. Przede wszystkim komornik może dokonać egzekucji komorniczej, czyli zająć część majątku dłużnika oraz przeszukać jego posiadłość w poszukiwaniu bardziej wartościowych przedmiotów, których utrata byłaby dla osoby zadłużonej dotkliwa. Oprócz tego komornik ma pełen wgląd do informacji o dłużniku, które mogą okazać się niezbędne do przeprowadzenia egzekucji (może on zaczerpnąć takich informacji np. w banku, czy chociażby w różnych instytucjach państowywch).

Warto wiedzieć, że komornik nie ma prawa zająć minimalnego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak długów alimentacyjnych. Jednocześnie znaczenie mają tzw. limity potrąceń. Komornik może zająć do 50% naszego wynagrodzenia (w przypadku należności alimentacyjnych może to być nawet 60%). Przepisy te obowiązują zarówno w przypadku pracy na pełen etat, część etatu, jak również w oparciu o umowa zlecenie.

Dowiedz się więcej, ile może zabrać komornik.

Komornik ma również prawo do zablokowania rachunku bankowego dłużnika. Wówczas zwolniony jest z konieczności ograniczenia się do kwoty 50% wynagrodzenia. Ma jednak obowiązek pozostawić dłużnikowi sumę równą 75% minimalnego wynagrodzenia. 

Od 2019 roku, komornik nie może zająć następujących ruchomości: 

 • pralki, 
 • lodówki, 
 • piekarnika, 
 • odkurzacza, 
 • kuchenki mikrofalowej, 
 • łóżka, 
 • płyty grzewczej, 
 • stołu, 
 • krzeseł,
 • niezbędnego oświetlenia. 

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ich wartość jest znacząco wyższa od standardowej wartości nowych przedmiotów tego typu.

Co zrobić w przypadku windykacji?

Windykacja może okazać się dla osoby zadłużonej mniej drastyczna, dlatego warto podjąć próbę współpracy z windykatorem. Istnieje bowiem szansa, że uda się znaleźć takie rozwiązanie spłaty długu, które w najmniej dotkliwy sposób odbije się na sytuacji materialnej zadłużonego.

Jeśli zaczynasz mieć kłopoty ze spłatą zobowiązań, pomyśl o kredycie konsolidacyjnym. Porównaj najlepsze oferty >>

Dodano:
07 Mar 2015

Zaktualizowano:
21 Wrz 2020

Zobacz również inne poradniki

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły