Nowość w mBanku: elektroniczne podpisywanie umów dla firm

  • 28 Kwi 2020
  • 2 min. czytania
  • Komentarze(0)
W związku z tym, że wiele osób pracuje teraz zdalnie, mBank umożliwił elektroniczne podpisywanie umów dla klientów korporacyjnych. Mogą oni teraz podpisać każdy wniosek, oświadczenie, dokument lub umowę z bankiem bez wychodzenia z domu.
Nowość w mBanku: elektroniczne podpisywanie umów dla firm

Rozwiązanie mBanku

Najpierw klient i doradca omawiają warunki umowy. Dzieje się to drogą telefoniczną lub mailową. Podpisana (także cyfrowo) przez doradcę umowa zostaje przesłana do klienta mailem. Ten może użyć podpisu kwalifikowanego, jeśli go posiada. Podpisuje umowę i odsyła to doradcy. Alternatywnie może skorzystać z serwisu transakcyjnego mBank CompanyNet. Tam klient autoryzuje dokumenty zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji firmy (CeiDG/KRS). Resztą zajmuje się mBank.

Proces nie obejmuje:

  • umów, które zgodnie z przepisami prawa albo z treścią danej umowy (jeśli stawia ona inne wymagania co do formy umowy niż przepisy prawa) nie mogą być zawarte w formie pisemnej, w tym w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
  • procesów, które już wcześniej klient mógł zainicjować przez elektroniczny wniosek w systemie mBank CompanyNet dostępny w wirtualnym oddziale.

Możliwość składania cyfrowych podpisów to kolejny krok w kierunku digitalizacji procesów i ułatwienia klientom pracy z dowolnego miejsca. Jest to też okazja do ograniczenia zużycia papieru, co pozytywnie wpłynie na środowisko.

mBank jako pierwszy przygotował dla swoich klientów usługę wakacji kredytowych >>

Co to jest podpis kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany to elektroniczny podpis, który ma taką samą moc prawną jak własnoręczny. Składa się go za pomocą kwalifikowanego urządzenia, opartym na certyfikacie podpisu elektronicznego, wydawanym wyłącznie osobom fizycznym. Można go wykorzystać przy zatwierdzaniu umów, faktur, zleceń i innych dokumentów. Jest to też sposób na uwierzytelnianie transakcji w banku.

Ministerstwo Cyfryzacji uznaje obecnie pięć kwalifikowanych dostawców usług zaufania, którzy odpowiadają za certyfikację identyfikacji elektronicznej:

  • Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert (program PEM-HEART 3.9),
  • EuroCert,
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.(Szafir 2.0),
  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Sigilium Sign 4 lub Sigilium Sign 5),
  • Powszechne Centrum Certyfikacji Centrum.

Certyfikaty muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) oraz w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162).

Myślisz o kredycie gotówkowym? Sprawdź jak dostać kredyt bez wychodzenia z domu! >>

Autenti – wspólna inicjatywa PKO BP, Alior Banku i BNP Paribas

Nad własnym rozwiązaniem pracują trzy banki, które zainwestowały w platformę do elektronicznego podpisywania umów – Autenti. Do złożenia takiego podpisu będzie wystarczał smartfon, tablet lub komputer z dostępem do Internetu. Dokumenty mają być wiążące prawnie w Polsce i UE.

dzia≥anie bankůw w czasie epidemii

Dodano:
27 Mar 2020

Zaktualizowano:
28 Kwi 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły