Odsetki za kredyty w 2020 r. mogą się zwiększyć. Stracą nie tylko kredytobiorcy

  • 20 Sty 2020
  • 2 min. czytania
  • Komentarze(0)
Czy to możliwe, że oprocentowanie kredytów wzrośnie, skoro teraz jest rekordowo niskie?
Odsetki za kredyty w 2020 r. mogą się zwiększyć. Stracą nie tylko kredytobiorcy

Rosnąca inflacja i brak decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie podwyżki stóp procentowych może skutkować spadkiem złotego, co za tym idzie doprowadzić m.in. do wzrostu odsetek za kredyty. Skutki odczuwalne byłyby w drugiej połowie roku.

Odsetki za kredyty wzrosną, wartość oszczędności spadnie

Według specjalistów w drugiej połowie roku może dojść do istotnych zmian na rynku finansowym. Jeśli inflacja wzrośnie do 4 proc., a stopy procentowe nie zostaną zwiększone, to odbije się na wartości odsetek za kredyty. Oprocentowanie większości z nich zależne jest od stopy lombardowej i wynosi przeważnie jej czterokrotność. Przykładowo gdy stopa ta podniesie się o 1,5 proc. (po decyzji RPP), oprocentowanie kredytów wzrośnie o 6 proc.

Zmiany odbiją się także na oszczędnościach, bo można się spodziewać spadku kursu złotego. W takiej sytuacji może nie pomóc nawet wzrost oprocentowania lokat.

Inflacja rośnie, stopy procentowe stoją w miejscu

GUS poinformował, że inflacja liczona w skali roku wzrosła w grudniu do 3,4 proc. Jednocześnie Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stóp procentowych, który utrzymuje się od marca 2015 r. i nie zapowiada działań w tym kierunku. Zgodnie z opiniami ekspertów stopy procentowe będą zwiększone, gdy inflacja w połowie roku nie spadnie poniżej 3 proc. Duże znaczenie ma tu sytuacja polityczna, a w szczególności nadchodzące wybory prezydenckie.

Tymczasem istnieje ryzyko dalszego wzrostu inflacji, które spowodowane jest podwyżką płacy minimalnej, a także rosnącymi kosztami, związanymi z energią, czynszem, zakupem alkoholu czy usługami. Nie bez znaczenia jest cena ropy naftowej (i nierozłączna z nią polityka) czy warunki pogodowe, wpływające na ilość i jakość upraw.
Rząd próbuje uspokajać i zapewnia o rekompensatach za podwyżki na prąd. W praktyce objąć mają one jedynie osoby pracujące na etacie i mieszczące się jednocześnie w I progu podatkowym.

Inflacja w Polsce jedną z najwyższych w Europie

Według danych Eurostatu inflacja w Polsce jest w grupie najwyższych w Europie. Jest niższa od pięciu krajów: Bułgarii, Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier. Niższy wskaźnik zanotowały m.in. takie kraje jak Estonia (1,8 proc.), Słowenia (2,0 proc.), Łotwa (2,1 proc.) czy Litwa (2,7 proc.). Inflacja w strefie euro wyniosła 1,3 proc.

Sytuacja najlepiej wygląda w Portugalii (0,4 proc.), we Włoszech (0,5 proc.) i na Cyprze (0,7 proc.).


Dodano:
20 Sty 2020

Zaktualizowano:
28 Paź 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły