Odwołano twój lot? Możesz się starać o odszkodowanie

Fot.

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, co oznacza, że będziemy znacznie częściej wybierać podniebne środki transportu. Co jednak zrobić, gdy długo wyczekiwany lot zostaje opóźniony lub co gorsza, odwołany? Jakie prawa ci wówczas przysługują i gdzie możesz szukać pomocy, gdy przewoźnik zaniedba swoje obowiązki?

Minimalny zakres praw, z jakiego możesz korzystać podróżując samolotem, dotyczy pasażerów, którzy odlatują z lotniska znajdującego się na terenie Unii Europejskiej lub startują z miejsca spoza UE, ale lądują na terenie państwa członkowskiego. To ważne, zwłaszcza jeśli będziesz przemieszczał się poza granicami Unii. Pamiętaj również, że każdy lot (np. docelowy oraz powrotny) jest traktowany osobno, pomimo że bilety na nie rezerwujesz je jednocześnie. Jakie prawa przysługują pasażerom linii lotniczych?

Prawo do opieki

Przewoźnik lotniczy musi zapewnić pasażerom opiekę w następujących przypadkach:

 • lot został odwołany,
 • lot został opóźniony,
 • pasażer nie został przyjęty na pokład wbrew swojej woli.

Co prawo do opieki oznacza w praktyce? Przypuśćmy, że twój lot został opóźniony 5 godzin. W takiej sytuacji przewoźnik powinien ci zapewnić wyżywienie i napoje oraz dać możliwość wykonania dwóch rozmów telefonicznych, faksów lub napisania maili. Gdyby jednak okazało się, że nowy lot odbędzie się dopiero następnego dnia, przewoźnik ma obowiązek zapewnić ci nocleg w hotelu oraz transport do miejsca zakwaterowania na swój koszt. Zakres pomocy ze strony przewoźnika zależy od tego, ile czasu wyniosło opóźnienie. Prawo do opieki przysługuje ci gdy:

 • Lot został opóźniony nie mniej niż 2 godziny w przypadku lotów do 1 500 km,
 • 3 godziny w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych długości powyżej 1 500 km,
 • 3 godziny w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości pomiędzy 1 500 km a 3 500 km,
 • 4 godziny w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości ponad 3 500 km.

Długość trasy zostaje liczona po ortodromie, tj. „najkrótszej drodze pomiędzy dwoma punktami na powierzchni kuli biegnącej po jej powierzchni”.

Prawo do odszkodowania

Jeśli twój lot został odwołany, możesz się starać o odszkodowanie. Jego wysokość będzie zależała od rodzaju i odległości lotu:

 • 250 € dla lotów o długości do 1 500 km,
 • 400 € dla lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1 500 km,
 • 400 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości od 1 500 km do 3 500 km,
 • 600 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3 500 km.

Zdarza się jednak, że przewoźnik daje pasażerom możliwość zmiany planu podróży i proponuje lot alternatywny do tego, który został odwołany. Wówczas również przysługuje ci prawo do odszkodowania, jednak wysokość rekompensaty może zostać zmniejszona o połowę. Dzieje się tak wówczas gdy:

 • Przylot alternatywnego lotu w stosunku do lotu planowanego nie przekracza dwóch godzin (w przypadku lotów o długości 1 500 km),
 • trzech godzin w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1 500 km,
 • trzech godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości pomiędzy 1 500 km a 3 500 km,
 • czterech godzin w przypadku lotów innych niż międzywspólnotowe o długości powyżej 3 500 km.

Prawo do odszkodowania nie będzie ci przysługiwało w momencie, gdy zostaniesz poinformowany o odwołaniu lotu przynajmniej dwa tygodnie przed planowaną datą wylotu lub w okresie od 7 do 14 dni przewoźnik zaproponuje ci zmianę planu podróży (wylot musi się odbyć najpóźniej dwie godziny przed planowanym czasem odlotu, a na miejsce przylotu powinieneś dotrzeć najwyżej cztery godziny później, niż planowałeś).

Nie otrzymasz odszkodowania również wtedy, gdy lot został odwołany w okresie krótszym niż siedem dni od planowanej daty wylotu, ale przewoźnik zaoferował ci alternatywny lot w zbliżonym terminie (nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu). Jeśli twój lot został odwołany ze względu na zdarzenia losowe, wpływające na bezpieczeństwo pasażerów (złe warunki pogodowe, zamieszki na tle politycznym), to także nie możesz się starać o odszkodowanie.

Prawo do zwrotu kosztów biletu lub zmiany planu podróży

Zarówno w przypadku, gdy twój lot został opóźniony więcej niż 5 godzin, jak i wówczas, gdy całkowicie go odwołano, możesz zwrócić bilet. Należność otrzymasz w ciągu 7 dni. Ponadto przewoźnik powinien ci zapewnić lot powrotny do miejsca wylotu w najwcześniejszym możliwym terminie. Oprócz tego, gdy twój lot zostanie odwołany, masz prawo zmienić plan podróży w taki sposób, aby dotrzeć w zaplanowane miejsce. Wówczas możesz lecieć do miejsca docelowego w dogodnym dla siebie terminie (warunkiem są wolne miejsca w samolocie i warunki podobne do tych, na które wykupiłeś bilet). Co ważne, nie musisz korzystać z linii tego samego przewoźnika.

Przewoźnik nie chce wypłacić odszkodowania – co robić?

Jak wynika z raportu opublikowanego przez europejskie organizacje konsumenckie, tylko 25% pasażerów otrzymuje przysługujące im odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. Przewoźnicy nie respektują także prawa do opieki. Według raportu tylko co drugi pasażer mógł skorzystać z bezpłatnego posiłku lub napoju, gdy czekał na lotnisku na swój lot. Jeżeli uznasz, że twoje prawa zostały zaniedbane, możesz złożyć skargę na przewoźnika. Instytucją uprawnioną do rozpatrywania skarg pasażerów linii lotniczych jest Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Pamiętaj, że jedynie dokładna znajomość przysługujących ci praw, spowoduje, że podczas podróży będziesz czuł się komfortowo i bezpiecznie.