Pekao: kredyty dla mikroprzedsiębiorstw z gwarancją EFI EaSI

 • 20 Maj 2020
 • 2 min. czytania
 • Komentarze(0)
Bank Pekao SA wprowadza kredyty obrotowe i pożyczki do 105 tys. zł z gwarancją w wysokości 80 proc. kwoty kapitału i odsetek kredytowych w ramach programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Z finansowania mogą teraz skorzystać mikroprzedsiębiorstwa.
Pekao: kredyty dla mikroprzedsiębiorstw z gwarancją EFI EaSI

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Mikroprzedsiębiorstwa stanowią ponad 95 proc. firm w Polsce, dlatego wsparcie dla nich w czasie kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią jest szczególnie ważne. Z tego powodu Bank Pekao zdecydował się na wprowadzenie zmian w dostępnej już od kilku lat ofercie stworzonej w ramach EaSi. Do tej pory była ona kierowana do startupów działających na rynku poniżej trzech lat. Teraz skorzystać z niej mogą także mikroprzedsiębiorcy niezależnie od tego, od kiedy są aktywni.

Zwiększyła się także kwota kredytów. Do tej pory górna granica finansowania w kredycie obrotowym wynosiła 20 tys. Teraz została podniesiona do 105 tys. zł. O taką sumą mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób pod warunkiem, że roczne obroty lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. Środki są dostępne w ramach kredytu obrotowego lub pożyczki. 80 proc. kwoty kapitału i odsetek kredytowych będzie zabezpieczonych gwarancją EaSI.

Załóż konto online w banku Pekao >>

Oferta Pekao dla przedsiębiorstw

Pekao oferuje przedsiębiorcom następujące produkty kredytowe:

 • kredyt w rachunku bieżącym – na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej w sytuacji przejściowego braku własnych środków na rachunku bieżącym, maks. okres kredytowania to 36 miesięcy (powyżej 12 miesięcy wymagane jest zabezpieczenie rzeczowe), jednorazowa spłata w ostatnim dniu kredytowania;
 • odnawialny kredyt obrotowy – na finansowanie majątku obrotowego, refinansowanie kredytów o charakterze obrotowym udzielonych przez inne banki, wsparcie bieżącej płynności firmy, limit okresu kredytowania jak powyżej, spłata z rachunku bieżącego jednorazowo w ostatnim dniu kredytowania;
 • nieodnawialny kredyt obrotowy – na regulowanie rozliczeń z kontrahentami oraz innymi podmiotami, wsparcie bieżącej płynności firmy, spłata w ratach z rachunku bieżącego, maks. okres kredytowania to 36 miesięcy;
 • kredyt inwestycyjny – na finansowanie budowy, modernizacji lub zakupu środka trwałego, refinansowanie kredytów o charakterze inwestycyjnym udzielonych przez inne banki, wypłata jednorazowo lub w transzach, spłata zgodnie z harmonogramem z rachunku bieżącego, maks. okres kredytowania to 10 lat lub 15 lat w przypadku nieruchomości;
 • wielocelowy limit kredytowy – elastyczne kształtowanie form finansowania dostosowane do bieżących potrzeb, okres kredytowania wynosi 12 miesięcy z możliwością przedłużania na kolejne okresy (gwarancje mogą być wystawiane na okres wykraczający poza okres umowy limitu), w jego ramach można skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym, kredytu nieodnawialnego obrotowego,  gwarancji i akredytyw.

Pożyczka ekspresowa w Peko >>

Oprócz tego Bank Pekao proponuje swoim klientom biznesowym usługi leasingowe i faktoringowe:

 • moduł leasingowy,
 • Transport Leasing,
 • Auto Leasing 24,
 • Wygodny Leasing,
 • Leasing Maszyn i Urządzeń,
 • Medyk Finanse (leasing sprzętu medycznego),
 • Prawnik Leasing,
 • Faktoring niepełny (z regresem),
 • Faktoring pełny (z polisą Faktora),

Faktoring pełny (z polisą klienta).

działanie banków w czasie epidemii

Dodano:
20 Maj 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły