Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Pieniądze na rozwój firmy masz na wyciągnięcie ręki

Fot.

Jeśli chcemy rozwijać swoją działalność gospodarczą, zazwyczaj musimy zainwestować w to niemałe pieniądze. Gdzie szukać środków na rozwój firmy i jakie wsparcie możemy otrzymać bez ponoszenia kosztów? Pozyskanie środków dla istniejącej firmy może być trudniejsze niż w momencie gdy dopiero ją zakładamy, nie jest to jednak niemożliwe.

Rozpoczynając prowadzenie własnej firmy, prawdopodobnie podjęliśmy jedną z najważniejszych decyzji życiowych. Aby biznes działał prawidłowo i się rozwijał, potrzebujemy jednak z reguły dodatkowego wsparcia finansowego i merytorycznego. Jak je uzyskać? Możemy skorzystać z wielu możliwości, które pozwolą nam rozwinąć skrzydła. Trzeba tylko śledzić na bieżąco projekty, z których mogą skorzystać istniejące przedsiębiorstwa.

Dotacje unijne

Każdy przedsiębiorca wie, że firma to niekończące się wydatki. Fundusze unijne mogą wesprzeć znacząco nasz budżet, zwłaszcza gdy prowadzimy małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Wsparcie płynące ze środków Unii Europejskiej to nie tylko zasoby materialne, lecz także pomoc w prowadzeniu działań marketingowych, które mają wypromować naszą firmę i dotrzeć do grup docelowych. Jednocześnie możemy się starać o sfinansowanie miejsca pracy i przez określony czas nie pokrywać kosztów zatrudnienia nowego pracownika. Dzięki temu rozwiązaniu mamy wpływ na rozwój nie tylko swojej firmy, lecz także rynku pracy.

Co więcej, przedsiębiorstwa, które zatrudniają większą liczbę pracowników, mają większe szanse na uzyskanie dodatkowych pieniędzy. Niestety, jeśli chcemy skorzystać z programów dla mikroprzedsiębiorstw, to nasza działalność musi istnieć na rynku przynajmniej 24 miesiące.

Jakich czynności musimy dokonać, aby starać się o dotację?

  • Wybrać projekt pasujący do prowadzonej działalności.
  • Zgłosić się w wyznaczonym terminie z prawidłowo wypełnionym wnioskiem.
  • Przedstawić biznesplan naszej działalności.

Dotacje są podzielone na regiony. W każdym z województw znajdują się punkty informacyjne, które prowadzą spotkania. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą się zapoznać z tematyką dotacji i z tym jak je pozyskiwać. Mogą one dotyczyć różnych sfer, m.in.: nowych technologii, edukacji i szkolnictwa, utrzymania zabytków czy ekologii i energii. Warto pamiętać jednak o tym, że nie wszystkie działania będą pokryte w całości z funduszy unijnych i że może być wymagany wkład własny.

Konkursy dla przedsiębiorczych

Organizacje zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości wraz z fundatorami tworzą wiele konkursów skierowanych do firm. Co możemy zyskać, biorąc udziału w konkursach? Zazwyczaj wiele cennych szkoleń, wyjazdów, promocję o szerokim zakresie i pieniądze na rozwój naszej działalności. Projekty realizowane są najczęściej na terenie wybranych województw, często są też kierowane do konkretnych grup przedsiębiorców. W tej chwili szansę na ciekawą nagrodę mają przedsiębiorcze kobiety, które zdecydują się na udział w konkursie na najlepszy kobiecy start-up w Polsce. Projekt jest zorganizowany przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet i Ambasador Izraela w Polsce. Co ważne, pieniądze, które otrzymamy w ramach konkursów, przyznawane są bezzwrotnie. Zdarza się również, że nie musimy odprowadzać od nagród podatku dochodowego.

Fundusz Pożyczkowy dla początkujących

Jeśli dopiero rozpoczęliśmy prowadzenie działalności, to możemy otrzymać pożyczkę w ramach działania Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Mowa tu o finansowaniu z preferencyjnym oprocentowaniem 5 proc. w skali roku. Program pożyczkowy jest skierowany do firm w pierwszych fazach rozwoju, które nie były notowane na giełdzie w okresie 55 miesięcy od ich rejestracji w programie. Z Funduszu mogą skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy. Kwota pożyczki wynosi od 200 tys. do 2 mln zł. Maksymalny okres, na który możemy się zapożyczyć, to 8 lat w przypadku start-upu i 6 lat gdy firma już istnieje, jest również możliwość zawieszenia spłaty rat na 24 miesiące.

Jest to kolejna odsłona działań, które wspierają przedsiębiorców w chwili, kiedy najbardziej potrzebują dodatkowych funduszy, czyli na starcie. Głównym celem programu jest to, aby firma mogła przejść z fazy startu do fazy wzrostu.

To jednak nie wszystko. Przedsiębiorcy mogą korzystać z programów pożyczek i dofinansowania na bardziej opłacalnych warunkach. Programy Unii Europejskiej pozwalają nam uzyskać lepsze parametry pożyczek, umów leasingowych kredytów inwestycyjnych, kredytów obrotowych czy poręczeń kredytowych.

Programy, z jakich w tej chwili skorzystamy, to m.in.:

  • Cosme – program, który ma na celu wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Horyzont 2020 – program finansujący badania naukowe i innowacje w Unii Europejskiej,
  • EaSI (Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych) - ma promować trwałe miejsca pracy i zapewniać ochronę socjalną. Jednym z głównych założeń jest walka z wykluczeniem społecznym.

De minimis zatroszczy się o drobiazgi

Pomoc de minimis z założenia ma wspomagać przedsiębiorców w niewielkich krokach, nie zaburzając konkurencyjności na rynku.

Wsparcie z programu można uzyskać na wydatki związane z:

  • zakupami związanymi ze sferą doradczą i szkoleniową, firma nie może istnieć dłużej niż 12 miesięcy,
  • uruchomieniem działalności gospodarczej, pomoc może otrzymać przedsiębiorca, który nie zamknął firmy w okresie 12 miesięcy od złożenia wniosku o wsparcie,
  • zakupem sprzętów niezbędnych do pracy i szkoleń, adaptacją budynków i pomieszczeń, w których odbywają się szkolenia,
  • restrukturyzacją przedsiębiorstwa.

Dodatkowo dzięki pomocy de minimis możemy odroczyć termin płatności podatku, rozłożyć płatności na raty lub umorzyć w części lub całości zaległości w opłacaniu podatków.

Pomoc de minimis łączy się z pozostałymi działaniami w ramach pomocy publicznej, wsparciem ze środków WE, jeśli odnoszą się do tych samych wydatków. Kwota tych wydatków jest ustalona w przepisach prawa UE i nie możemy jej przekroczyć.

Chcąc uzyskać pomoc de minimis, musimy sprawdzić, czy spełniamy warunki i kwalifikujemy się do programu.

Konto firmowe z bonusami

Wiele banków ma w swojej ofercie konta dla firm na promocyjnych warunkach. Dzięki skorzystaniu z jednej z proponowanych opcji możemy zaoszczędzić nawet kwotę równą wysokości kilkumiesięcznej składki ZUS. Warto śledzić aktualne promocje skierowane do firm, zazwyczaj musimy spełnić najprostsze warunki, aby uzyskać premię lub zwrot pieniędzy. Co więcej, w ten sposób oddzielamy nasze finanse osobiste od firmowego budżetu, co znacznie ułatwi nam prowadzenie biznesu.

Zdobycie środków na rozwój własnej firmy to z pewnością czasochłonny proces, pomimo to warto poświęcić swój czas na takie działania. Szkolenia, warsztaty i darmowe doradztwo pomogą rozwinąć nasz biznes i dadzą szansę na utrzymanie się na rynku. Możliwości jest wiele, dlatego śledzenie bieżących informacji na temat tego, gdzie szukać dotacji czy konkursów, powinno się traktować jako standardową czynność w prowadzeniu firmy.

Podobne artykuły