PIT 2020 – o czym powinien wiedzieć przedsiębiorca

  • 18 Lut 2020
  • 2 min. czytania
  • Komentarze(0)
Rozliczanie podatków może spowodować u niejednego przedsiębiorcy zawrót głowy, zwłaszcza że ostatni rok przyniósł wiele zmian. Najważniejsze z nich to wprowadzenie mikrorachunku oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także różnego rodzaju ulg podatkowych. Wygodnym narzędziem do rozliczania jest platforma Twój e-PIT, która zapamiętuje wgrane deklaracje podatkowe.
PIT 2020 – o czym powinien wiedzieć przedsiębiorca

PIT 2020 – indywidualne mikrorachunki do rozliczeń

Od 1 stycznia 2020 r. zamiast rachunku przypisanego do urzędu skarbowego korzysta się z własnych indywidualnych rachunków do przelewów podatkowych. Służy on do rozliczeń PIT-ów, wpłat zaliczek za własny podatek i zapłaty podatku za swoich pracowników. W ramach mikrorachunku można opłacić VAT i CIT, a także inne należności np. kary czy odsetki za zwłokę.

Zalety takiego rozwiązania to:

  • możliwość zarządzania różnymi opłatami podatkowymi w jednym miejscu także niezależnie od ewentualnej zmiany siedziby firmy,
  • brak konieczności szukania rachunków urzędów,
  • wygoda w zarządzaniu przelewami i szybsza obsługa płatności,
  • sprawniejsze uzyskiwanie zaświadczeń.

PIT 2020 – Pracownicze Plany Kapitałowe

Wydatki pracodawcy przy wprowadzeniu PPK są kosztami uzyskania przychodów. Kosztami podatkowymi nie są natomiast wpłaty takie jak nagrody i premie wypłacone z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zwolnienie podatkowe dotyczy kwot dopłat rocznych i wpłat powitalnych, a także wypłaty z PPK na rzecz pracowników.

PIT 2020 – działalność twórcza

IP Box to niższy podatek dla twórców. Wynosi on 5 proc. i nie jest zależny ani od wysokości przychodów, ani sposobu ich pozyskania. Dotyczy on wszelkiego rodzaju własności intelektualnej, a w tym m.in. patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, typografii układu scalonego czy programów komputerowych.

PIT 2020 – rozliczanie kryptowalut

Sprzedaż kryptowalut należy rozliczyć na PIT-38. Podatek dochodowy wynosi 19 proc. Dotyczy to zarówno działalności gospodarczej, jak i handlu poza nią. Nie rozlicza się straty podatkowej. Jeśli jednak podatnik poniesie koszt, który przekroczy przychód z tytułu handlu kryptowalutą, to może go odliczyć od przychodu w roku poniesienia kosztu lub w najbliższym kolejnym roku, następującym po roku poniesienia kosztu. Dochód w kraju i za granicą łączy się, a od sumy odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu za granicą.

PIT 2020 – zmiana zasad rozliczania straty podatkowej

Od 2019 r. wysokość straty ze źródła przychodów może obniżyć dochód z tego źródła w kolejnych pięciu latach, ale różnica nie może przekroczyć 50 proc. straty. Inną opcją jest jednorazowe  obniżenie dochodu z tego źródła przez następne pięć lat – kwota może wynieść maksymalnie 5 mln zł. Nieodliczona kwota będzie rozliczana z każdym rokiem.

Podobne artykuły