PIT 2020 – ulgi podatkowe

 • 19 Lut 2020
 • 3 min. czytania
 • Komentarze(0)
Składanie deklaracji podatkowych PIT za 2019 r. możliwe jest od 15 lutego do 30 kwietnia lub do 2 marca w przypadku PIT-28. Sprawdź, jakie ulgi Ci przysługują za poprzedni rok.
PIT 2020 – ulgi podatkowe

PIT 2020 - odliczenia od podatku za 2019 r.

Odliczenia od podatku obejmują:

 • ulgę prorodzinną: 1112,04 rocznie na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie dziecko, 2700 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (deklaracja PIT-36 i PIT-37; potrzebny jest akt urodzenia i prawo do opieki nad dzieckiem),
 • składki zdrowotne (deklaracja PIT; wymagany jest RMUA lub inny dokument potwierdzający),
 • ulgę za pracę za granicą - kwota podatku za granicą (PIT/O; potrzebny dokument z zagranicy).

PIT 2020 – nowe odliczenia od dochodu za 2019 r.

Wśród odliczeń podatkowych PIT są dwie nowości: ulga termomodernizacyjna i darowizny na cele edukacji zawodowej. W pierwszym wypadku maksymalna suma odliczenia podatku może wynieść 53 tys. zł. Wymagane są faktury, potwierdzające zakup materiałów i zapłatę za usługi. Aby móc skorzystać z ulgi, zakupy muszą być zrobione wyłącznie u podatników VAT, czyli wyklucza się np. wszelkie usługi „na czarno”.

Poniesione koszty można rozliczać do sześciu lat od pierwszego wydatku i trzeba je ująć podczas składania deklaracji podatkowych. Ulgę rozlicza się w PIT-36, PIT-28 i PIT-36L. Termomodernizacja powinna trwać nie dłużej niż trzy lata. Nie mogą z niej  skorzystać osoby, do których nie należy modernizowana nieruchomość, czyli wynajmujących czy dzierżawiących.

W przypadku osób, które posiadają kilka nieruchomości limit jest łączny, a więc można dostać nie więcej niż wymienione 53 tys. zł. Inaczej jest, gdy mowa o małżonkach, którzy posiadają nieruchomości objęte współwłasnością – wtedy limit się podwaja.

Osoby w wieku do 26 lat, które miały od 1 sierpnia ubiegłego roku przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia są zwolnione od podatku, jeśli suma wynagrodzeń w ciągu tych pięciu miesięcy nie była wyższa niż  35 636,67 zł. Ulga za cały rok wynosiłaby 85 528 zł.

Odliczenia za darowizny na rzecz edukacji zawodowej dotyczą pięcioletnich techników, trzyletnich szkół branżowych I stopnia i dwuletnich II stopnia, szkół policealnych dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe (maks. 2,5 roku) oraz publicznych placówek lub placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego czy ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Ulga przysługuje osobom, prowadzącym działalność gospodarczą, rozliczających się na zasadach ogólnych – liniowo lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik ma możliwość odliczenia darowizny od własnych przychodów.

PIT 2020 – inne ulgi

Pozostałe aktualne odliczenia to:

 • IKZE (konto emerytalne),
 • ulga na badanie i rozwój,
 • składki ZUS,
 • zwrot należnych świadczeń,
 • ulga na leki (potrzebne zaświadczenie od lekarza; odliczenie 100 zł miesięcznie),
 • ulga na sprzęt rehabilitacyjny,
 • ulga na samochód (do 2280 zł),
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów (do 100 proc. dochodu podatnika),
 • darowizny na kult (na Kościół; maks. 6 proc. dochodu),
 • darowizny na organizacje społeczne (maks. 6 proc. dochodu),
 • ulga za oddanie krwi (maks. 6 proc. dochodu),
 • ulga za Internet (do 760 zł),
 • ulga za stratę podatkową (maks. 50 proc. dla strat z 2018 r. i wcześniejszych).

Dodano:
19 Lut 2020

Zaktualizowano:
05 Sie 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły