Rozwód a kredyt - co robić?

  • 15 Sty 2020
  • 4 min. czytania
  • Komentarze(0)
Statystyki dotyczące małżeństw w naszym kraju nie napawają optymizmem. Już nawet co trzeci związek małżeński w Polsce kończy się rozwodem. Sądowne zakończenie związku małżeńskiego nigdy nie jest przyjemne, a przy tym niesie ze sobą wiele konsekwencji. Jedną z nich jest podział majątku, który może być ustalony dobrowolnie lub poprzez specjalne orzeczenie sądu. Nieco inaczej wygląda jednak sytuacja ze wspólnym zobowiązaniem finansowym zaciągniętym jeszcze w trakcie trwania małżeństwa, zwłaszcza gdy jest to kredyt hipoteczny. Kto zobowiązany jest spłacać kredyt po rozwodzie?
Rozwód a kredyt - co robić?

Kredyt po rozwodzie może okazać się kwestią sporną, która dodatkowo poróżni byłych małżonków. Dla banku stan cywilny klientów nie ma większego znaczenia, ponieważ nawet po rozwodzie pozostają oni jego współdłużnikami. Co jednak w sytuacji, gdy łączy ich kredyt hipoteczny, a jedna osoba nie korzysta już z nieruchomości, którą wciąż spłaca? Czy kredyt hipoteczny można przepisać na jednego z małżonków bądź całkowicie z niego zrezygnować?

Podział majątku a kredyt - jak to się odbywa?

Musisz wiedzieć, że z dniem z zakończeniem związku małżeńskiego (wydaniem wyroku sądu o rozwodzie) przestaje obowiązywać wspólność majątkowa, która została ustanowiona w dniu ślubu. Sąd ma prawo przyznać pełne prawo do użytkowania mieszkania jednemu z małżonków. Rozwodząca się para może podzielić zgromadzony majątek przed notariuszem, bez interwencji sądu okręgowego. Oba przypadki jednak nie zwalniają żadnego z eksmałżonków z obowiązku pokrywania zaciągniętego kredytu. W większości przypadków, nawet po rozwodzie mają zatem obowiązek regulować spłaty kredytu. 

Rozwód a kredyt hipoteczny - skutki

Dla banku nie ma większego znaczenia, czy dwoje ludzi, którzy zdecydowali się wcześniej na kredyt, pozostaje nadal w związku małżeńskim. Kredyt hipoteczny ma to do siebie, że najczęściej zaciągany jest na długie lata (nawet 20-30), w trakcie których dojść może do wielu sytuacji. Orzeczenie o rozwodzie nie ma wpływu na umowę kredytową nawet po rozwiązaniu pożycia małżeńskiego. Oznacza to zatem, że zasady spłaty kredytu hipotecznego pozostają niezmienne. 

Bank ma więc prawo żądać pieniędzy zarówno od jednego, jak i drugiego eksmałżonka. Zasada ta obowiązuje również, gdy na mocy orzeczenia sądu, jednej ze stron zostaje przyznane pełne prawo np. do domu. Nie oznacza to jednak, że ta osoba przejmuje równocześnie obowiązek spłaty kredytu, który został zaciągnięty na kupno lub budowę tej nieruchomości. Standardowo nadal kredyt ten ciążyć będzie na obu współmałżonkach. Jeśli więc w trakcie rozwodu utraciłeś prawo do nieruchomości, nie oznacza to, że zostałeś automatycznie zwolniony ze spłaty kredytu hipotecznego. 

Co jeśli były mąż/była żona nie spłaca kredytu?

Istnieje duże prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji, kiedy to jedna z rozwiedzionych stron nie zamierza spłacać swojej części zaciągniętego kredytu, szczególnie, jeśli nie ma już praw do danej nieruchomości, bądź po prostu jej nie zamieszkuje. Co wtedy? W takiej sytuacji bank ma pełne prawo obciążyć konsekwencjami takiego postępowania współmałżonka, który regularnie płaci raty kredytu. W oczach banku byli małżonkowie stanowią wspólnie tworzący zadłużony podmiot, który wzajemnie odpowiada za swoje postępowanie. Jeśli zatem Twój współmałżonek nie spłaca kredytu hipotecznego, musisz zrobić to samodzielnie. 

Może się zdarzyć, że nie będziesz w stanie uregulować rat samodzielnie. Wówczas warto złożyć wniosek do banku o zmniejszenie rat. Kalkulator kredytu hipotecznego pozwoli wyliczyć Ci wysokość raty przy określonym czasie kredytowania.

Przeniesienie kredytu hipotecznego na jedną osobę

Byli małżonkowie mogą starać się w banku o przepisanie zobowiązania kredytowego tylko na jedną osobę (np. na tę, która otrzymała od sądu prawo do korzystania z domu, na kupno którego zaciągnięty został kredyt hipoteczny). Takie rozwiązanie wydaje się najbardziej rozsądne. Musisz jednak wiedzieć, że bank nie od razu przystąpi do procedury sporządzenia specjalnego aneksu do podpisanej wcześniej umowy.

Zanim więc przepisze on obowiązek spłat rat kredytu hipotecznego na jedną ze stron, przeprowadzi on dogłębną analizę sytuacji i oceni, czy aby pozbycie się jednego z dłużników nie okaże się ryzykowne i nieopłacalne. Możesz także samodzielnie ocenić, czy masz zdolność kredytową, wystarczy że skorzystasz z kalkulatora zdolności kredytowej

A co jeśli nie można przenieść kredytu hipotecznego?

Bank nie przewiduje innej możliwości ułatwienia byłym małżonkom spłaty wspólnie zaciągniętego kredytu. Jeśli więc nie ma możliwości przeniesienia kredytu na jedną ze stron, muszą oni działać na własną rękę. Jednym ze sposobów szybszego pozbycia się zobowiązania kredytowego, jest np. sprzedaż kupionej za pieniądze z kredytu hipotecznego nieruchomości.

Jeśli dana osoba zaciągnęła kredyt hipoteczny na siebie, mimo że w praktyce zobowiązanie spłacane było przez dwóch małżonków, to także po rozwodzie kredyt nadal pozostaje formalnie tylko jej zmartwieniem. Nie oznacza to jednak, że prawa do nieruchomości, nie zostaną podzielone. Kwestia kredytu hipotecznego nie jest więc skomplikowana w świetle prawa, choć komplikacje mogą się pojawić, gdy jedna ze stron przestanie spłacać swoją część zobowiązania.

Podobne artykuły