Spłata zobowiązania po śmierci kredytobiorcy

  • 15 Sty 2020
  • 4 min. czytania
  • Komentarze(0)
Zobowiązania finansowe nie wygasają nawet po śmierci kredytobiorcy. Jeśli więc dana osoba za życia zaciągnęła kredyt gotówkowy i zmarła przed spłatą wszystkich rat, obowiązek ten przypada w udziale jej najbliższym. O tym, kto w ostateczności musi spłacić zobowiązanie, zadecyduje postawa spadkobierców oraz rodzaj środków, które na taką okoliczność przedsięwziął kredytobiorca przed śmiercią.
Spłata zobowiązania po śmierci kredytobiorcy

Jeżeli zmarły nie był jedynym kredytobiorcą, a np. kredyt zaciągnął razem ze współmałżonką - wówczas żona jest zobowiązana do dalszego spłacania kredytu. W takiej sytuacji nie wchodzi on w skład masy spadkowej. Co jednak, gdy nie ma innych współkredytobiorców? Sprawdź, co musisz wiedzieć o spłacie zobowiązania po śmierci kredytobiorcy.

Ubezpieczenie na życie do kredytu gotówkowego 

Przy założeniu, że kredyt gotówkowy był zobowiązaniem wyłącznie zmarłego, dla jego spadkobierców sytuacja byłaby najkorzystniejsza w wypadku kredytu z ubezpieczeniem na życie. W zależności od warunków polisy, za spłatę całości bądź części pozostałego zobowiązania byłby odpowiedzialny ubezpieczyciel. Rodzina musiałaby jedynie dostarczyć do banku akt zgonu kredytobiorcy. Jeśli postępowanie przedłużałoby się, a najbliżsi w tym czasie płacili raty kredytu, to ubezpieczyciel zwróci im wpłacone kwoty.

Wydaje się zatem że ubezpieczenie na życie do kredytu gotówkowego to jedyne rozsądne wyjście, szczególnie, gdy decydujesz się na pożyczkę z długim okresem spłaty. Jeśli szukasz atrakcyjnej oferty tego rodzaju, warto przyjrzeć się rankingom kredytów gotówkowych z ubezpieczeniem. Czy ubezpieczenie znacząco podwyższy kwotę zobowiązania? Możesz się o tym przekonać, korzystając z kalkulatora kredytów gotówkowych. 

Co w sytuacji, gdy kredyt gotówkowy nie był ubezpieczony?

Jeśli kredyt gotówkowy nie był ubezpieczony, obowiązkiem jego spłaty zostaną obarczone osoby, uprawione do dziedziczenia w pierwszej kolejności, czyli żona oraz dzieci. Wyjątek stanowi sytuacja notarialnego zrzeczenia się dziedziczenia przez spadkobierców. Akt notarialny zrzeczenia się dziedziczenia jest sporządzany za życia spadkodawcy i ma formę umowy, zawieranej między spadkodawcą a spadkobiercą.

Potencjalni spadkobiercy, którzy nie zrzekli się dziedziczenia, mają 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku. Składając oświadczenie, spadkobiercy mogą postąpić na jeden z trzech sposobów.

Przyjąć spadek wprost

W takim wypadku spadkobiercy decydują się na przyjęcie całości spadku, łącznie z długami, bez ograniczenia odpowiedzialności. Dla przykładu: jeżeli wartość otrzymanego spadku wyniesie 50 000 złotych, a wartość zobowiązań do spłaty wynosi 150 000 złotych, pozostałe 100 000 złotych spadkobiercy muszą pokryć z własnego majątku. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie złożą żadnego oświadczenia odnośnie spadku, ich postępowanie zostanie potraktowane jako milczące przyjęcie spadku, równoznaczne z przyjęciem spadku wprost.

Jeśli wszyscy spadkobiercy przyjmą spadek, to w równym stopniu (solidarnie) odpowiadają za dopilnowanie, aby całość kredytu gotówkowego została spłacona. Może się zdarzyć, że raty będzie płacić tylko jedna z osób - wówczas ma ona prawo żądać od reszty spadkobierców części spłaconego przez nią zobowiązania, proporcjonalnej do części udziałów spadkowych.

Przyjąć spadek "z dobrodziejstwem inwentarza"

Przyjmując spadek "z dobrodziejstwem inwentarza", spadkobiercy będą odpowiedzialni za długi zmarłego tylko do wysokości kwoty wartości aktywów spadkowych. Jeżeli wartość otrzymanego spadku wyniesie 50 000 złotych, będą zobowiązani tylko do pokrycia części pozostałej do spłaty kwoty kredytu - 50 000 złotych. Wyceny wartości aktywów spadkowych dokonuje komornik, sporządzający tzw. spis inwentarza.

Odrzucić spadek

Jeżeli spadkobiercy odrzucą spadek, unikną konieczności spłacania pozostawionego przez kredytobiorcę zobowiązania finansowego. Stracą jednak również prawo do dziedziczonego majątku. 

Kredyt gotówkowy po śmierci kredytobiorcy a poręczenie

Jeżeli kredyt zmarłego został zaciągnięty z udziałem poręczyciela, poręczenie pozostaje aktualne również po jego śmierci. Oznacza to, że jeżeli po przyjęciu spadku najbliżsi spadkobiercy nie będą w stanie spłacać kredytu, obowiązek ten spadnie na poręczyciela. Poręczyciel będzie zobowiązany do spłaty kredytu gotówkowego również w sytuacji, gdy spadek zostanie odrzucony przez wszystkich spadkobierców.

Spłata kredytu gotówkowego po śmierci kredytobiorcy może okazać się dużym wyzwaniem. Warto więc znać prawa, jakie przysługują spadkobiercom. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której przez własną niewiedzę, zostaniesz obarczonymi długami, których nie jesteś w stanie spłacić.

Dodano:
15 Sty 2020

Zaktualizowano:
05 Sie 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły