Ubezpieczenia NNW dla dzieci - prześwietlamy oferty

  • 08 Cze 2020
  • 7 min. czytania
  • Komentarze(0)
Sprawdź oferty szkolnych NNW i wybierz najlepszą ochronę.
Ubezpieczenia NNW dla dzieci - prześwietlamy oferty

Ubezpieczenia NNW dla dziecka kosztuje od około 20 zł do kilkuset złotych rocznie. Cena zależy od zakresu i sumy ubezpieczenia. Im wyższy pakiet, tym więcej nasze dziecko dostanie za leczenie urazu doznanego na skutek nieszczęśliwego wypadku. Decyzję o wyborze ubezpieczenia warto jednak poprzedzić dokładniejszą analizą, bo różnica w opłacie za polisy oferujące świadczenie na zbliżonym poziomie może wynieś nawet kilkadziesiąt złotych.

Na początku bieżącego roku weszły w życie nowe przepisy, które regulują zasady pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Regulacje te dotyczą również szkół, które do tej pory chętnie uczestniczyły w procesie sprzedaży ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Co prawda szkoła nadal może współuczestniczyć, ale musi dopełnić kilku obowiązków. Przede wszystkim jest zobowiązana dokładnie zapoznać rodziców z warunkami ubezpieczenia jeszcze przed zawarciem polisy. Za tego typu działalność nie może pobierać żadnego wynagrodzenia, ani otrzymywać innych korzyści. Można się więc spodziewać, że dyrektorom nie będzie zależeć na angażowaniu czasu swojego i swoich pracowników do obsługi polis.

Otwiera to rodzicom drogę do samodzielnego i świadomego wyboru najlepszej polisy dla swojego dziecka. Przed podjęciem decyzji istotne jest jednak szczegółowe zapoznanie się z dostępnymi ofertami i wybranie rozwiązania, które będzie korzystne finansowo i jednocześnie zapewni maksymalną ochronę ubezpieczeniową.

Poniżej przedstawiamy oferty ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży. Prośbę o przesłanie podstawowych parametrów oferty skierowaliśmy do 15 towarzystw ubezpieczeniowych. Prezentujemy te, które odpowiedziały na nasze zapytanie. Kilka firm odmówiło prezentacji oferty ponieważ dopasowują ją do indywidualnych potrzeb dziecka

AXA

Szkolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w AXA to wyjątkowo elastyczne i korzystne cenowo rozwiązanie oferujące wysokie sumy ubezpieczeń. Rodzice dzieci w wieku szkolnym mają do wyboru jeden z sześciu pakietów. Najtańszy kosztuje zaledwie 24 złote rocznie, ale gwarantuje sumę ubezpieczenia na poziomie 12 tys. zł. Świadczenie z tytułu śmierci w skutek wypadku komunikacyjnego wynosi w tym wariancie 16 tys. zł. Najwyższy pakiet związany jest z opłatą na poziomie 111 zł rocznie, ale suma ubezpieczenia wynosi aż 50 tys. złotych. Wypłata za śmierć poniesioną w wypadku komunikacyjnym sięga 75 tys. zł. Rozwiązanie można rozbudować o dodatkowy pakiet dający możliwość uzyskania świadczenia w przypadku pobytu dziecka w szpitalu.

AXA w standardzie daje ochronę w przypadku wyczynowego uprawiania sportu przez dziecko. W zakres ochrony wchodzą sportowe zajęcia szkolne, pozaszkolne oraz sporty uprawiane w życiu prywatnym, w tym także sporty walki.

R E K L A M A

Ubezpieczenia NNW dla dzieci - prześwietlamy oferty

Oprócz typowego ubezpieczenia szkolnego w ofercie AXA znajdziemy również rozwiązania dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych oraz studentów. Dodatkowym atutem jest szeroki katalog poważnych zachorowań, między innymi: nowotwór złośliwy, cukrzyca, sepsa, śpiączka, niewydolność nerek i wątroby.

Długość pobytu dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku jest liczona już od pierwszego dnia. Co to oznacza? Faktycznie za każdy dzień zostanie przyznane odszkodowanie, a nie na przykład od czwartej doby. Przekłada się to na wyższą sumę świadczenia.

Jedną z głównych zalet oferty AXA jest jej dostępność przez internet oraz w oddziałach AXA. Polisę można wykupić w ciągu kilku minut za pośrednictwem internetu. Na jednej polisie można ubezpieczyć kilkoro dzieci. Składkę za polisę również możemy opłacić on-line w sposób dobrze nam znany ze sklepów internetowych. Zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego również możemy dokonać za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego oraz za pomocą opiekunów lub oddziałach AXA.
 

Ubezpieczenia NNW dla dzieci - prześwietlamy oferty

CONCORDIA

Ubezpieczenie w Concordii ma budowę modułową, dzięki czemu może spełnić oczekiwania najbardziej wymagającego klienta. Do wyboru jest 6 pakietów bazowych różniących się sumą ubezpieczenia. Najtańsza opcja kosztuje 84 złote rocznie i oferuje świadczenie z tytułu śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku w wysokości 10 tys. złotych. Wypłata za trwały uszczerbek na zdrowiu doznany na skutek nieszczęśliwego wypadku może być dwa razy wyższa. Za najdroższy pakiet musimy zapłacić 240 zł rocznie, a świadczenie wyniesie odpowiednio 25 tys. zł w przypadku śmierci i 50 tys. zł w przypadku trwałego uszczerbku.

Wybrany wariant można rozbudować o dodatkowy pakiet ryzyk związanych z leczeniem szpitalnym, w tym operacjami chirurgicznymi.

Ubezpieczeniem może zostać objęte dziecko od chwili urodzin (brak dolnego limitu wieku) składka może być płacona rocznie lub w miesięcznych ratach. Bardzo szeroka tabela uszczerbkowa przewiduje kilkaset różnego rodzaju świadczeń w zależności od doznanego w wyniku wypadku uszczerbku na zdrowiu.
 

Ubezpieczenia NNW dla dzieci - prześwietlamy oferty

ERGO HESTIA

Ubezpieczenie NNW z oferty Ergo Hestii daje możliwość dopasowania do swoich potrzeb jednego z 4 podstawowych wariantów. Za najtańszy musimy zapłacić 23 zł za rok. Świadczenie w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz zachorowania na sepsę wyniesie 10 tys. zł. Najdroższy pakiet kosztuje 48 złotych, a suma ubezpieczenia wynosi 30 tys. zł. Każde ubezpieczenie NNW może zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia, takie jak np. zwrot kosztów leczenia czy dzienne świadczenie szpitalne. Klienci mogą dopasować do swoich potrzeb: od zakresu ochrony, po sumę ubezpieczenia, która może wynosić nawet 500 tys. zł.

Ubezpieczenia NNW dla dzieci - prześwietlamy oferty

R E K L A M A

Ubezpieczenia NNW dla dzieci - prześwietlamy oferty

GENERALI

Oferta Generali to 4 pakiety to wyboru. Najtańszy oferuje sumę ubezpieczenia na poziomie 10 tys. zł i kosztuje 30 tys. zł. Za najbardziej kompleksowy musimy zapłacić 169 zł, ale suma ubezpieczenia wynosi 50 tys. zł.

Zaletą ubezpieczenia NNW dla dzieci w Generali jest szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, pobyt w szpitalu w skutek nieszczęśliwego wypadku, zatrucia pokarmowego lub choroby. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również świadczenie z tytułu zdiagnozowania sepsy, uciążliwego leczenia oraz z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku rodzica ubezpieczonego dziecka. Jeśli nieszczęśliwy wypadek spowodował uszkodzenie zębów Generali pokryje również koszty odbudowy stomatologicznej.

W ubezpieczeniu dla dzieci Generali trwały uszczerbek na zdrowiu liczony jest wg świadczeń progresywnych. Oznacza to, że im większy uszczerbek na zdrowiu, tym wyższa jest wypłata świadczenia. Np. przy 100% trwałym uszczerbku na zdrowiu Generali wypłaca świadczenie w wysokości 500% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenia NNW dla dzieci - prześwietlamy oferty

GOTHAER

Oferta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w Gothaer została stworzona z myślą o osobach w dowolnym wieku. Możliwość wyboru opcji ubezpieczenia w wariancie wypadkowym lub wyjazdowym sprawia, że ubezpieczenie oferowane przez Gothaer jest dobrym rozwiązaniem dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, szczególnie jeśli często podróżują po kraju lub za granicą.

Wysokość składki ustalana jest indywidualnie w zależności od wybranego wariantu. Suma ubezpieczenia może wynieść nawet 100 tys. zł. W standardzie, bez dodatkowej opłaty otrzymujemy ochronę ubezpieczeniową także w trakcie amatorskiego uprawiania sportu. W zależności od wybranej opcji otrzymujemy również ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą oraz ubezpieczenie zapewniające wsparcie finansowe w trakcie rekonwalescencji po wypadku.
 

Ubezpieczenia NNW dla dzieci - prześwietlamy oferty

INTERRISK

InterRisk oferuje szkolne ubezpieczenie NNW, które obejmuje ochroną ubezpieczeniową między innymi takie zdarzenia jak: zdiagnozowanie sepsy, pogryzienie przez psa, poparzenia lub odmrożenia. Na wypłatę świadczenia możemy liczyć zarówno w przypadku pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania, jak również uciążliwego leczenia czy zdiagnozowania wrodzonej wady serca.

Dzienny zasiłek może być również wypłacany w przypadku czasowej niezdolności do nauki na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Agent Inter Risk może dopasować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb. Każdy z dostępnych wariantów można rozbudować o opcje dodatkowe w tym np. pobyt w szpitalu w wyniku choroby. Zaistniała szkodę można łatwo i szybko zgłosić przez internet.

https://images.direct.money.pl/articles/89a8e0a86465b51e758afe7f2b213b56.jpeg

UNIQA

UNIQA oferuje szkolne ubezpieczenie NNW z sumą ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na poziomie od 10 tys. zł do 30 tys. zł. Do wyboru są cztery warianty ze składką od 39 do 107 zł rocznie. Jej wysokość może być dodatkowo obniżona o 10% gdy placówka, w której uczy się ubezpieczone dziecko posiada certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”. Kolejne 10% obniżki otrzymamy, jeśli polisa zostanie wystawiona w formie imiennej

Rodzic może zdecydować się na wariant podstawowy zawierający 7 świadczeń lub rozszerzyć zakres ubezpieczenia o dowolne świadczenie fakultatywne.
 

https://images.direct.money.pl/articles/89a8e0a86465b51e758afe7f2b213b56.jpeg

Dodano:
13 Wrz 2016

Zaktualizowano:
08 Cze 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły