Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Ubezpieczenie samochodu, a koszty podatkowe

Fot.

Ubezpieczenie samochodu przez przedsiębiorcę jest kosztem podatkowym. Ustawodawca wprowadził jednak limit uwzględniania tego kosztu w rozliczeniu podatku. Co to oznacza w praktyce? Składkę jakiego ubezpieczenia możesz odliczyć?

Limit zaliczenia ubezpieczenia w koszty ma zastosowanie jedynie do samochodów osobowych. Tak więc przedsiębiorca ubezpieczający w firmie samochód ciężarowy może zaliczyć do kosztów pełną wartość polisy. Dodatkowo limit ten odnosi się jedynie do dobrowolnego ubezpieczenia AC, ponieważ jego podstawą jest wartość samochodu. Stąd ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) i NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) przedsiębiorca może zaliczyć w koszty bez limitu.

Polisa na firmę czy na osobę fizyczną

Zarówno przepisy podatkowe, jak i te regulujące kwestie ubezpieczeniowe nie przewidują warunku zawarcia ubezpieczenia na firmę przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. W związku z tym przedsiębiorca może sam wybrać czy chce by polisa była zawarta prywatnie czy na prowadzoną przez niego firmę. W obu przypadkach wydatki te będą mogły stanowić koszt podatkowy.

Jak liczyć limit?

  • w pierwszej kolejności kwotę 20 tys. euro przeliczamy na złotówki po kursie sprzedaży walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z dnia zwarcia umowy ubezpieczenia,
  • załóżmy, że równowartość 20 tys. euro wynosiła 80 000 zł
  • sprawdzamy wartość samochodu z polisy, przyjmijmy, że auto jest warte 130 tys. zł
  • liczymy proporcję: (80 000 zł / 130 000 zł) x 100% = 61,54%
  • składka ubezpieczenia AC wynosi 3,5 tys. zł
  • do kosztów podatkowych przedsiębiorca może zaliczyć 3 500 zł x 61,54% = 2 153,90 zł

Pamiętaj!

  • Składkę na ubezpieczenie OC i NNW możesz zaliczyć do kosztów w pełnej wysokości.
  • Gdy wartość samochodu jest niższa niż równowartość 20 tys. euro, to do kosztów podatkowych możesz zaliczyć pełną składkę AC.Pamiętaj!

? Składkę na ubezpieczenie OC i NNW możesz zaliczyć do kosztów w pełnej wysokości.

? Gdy wartość samochodu jest niższa niż równowartość 20 tys. euro, to do kosztów podatkowych możesz zaliczyć pełną składkę AC.

Podobne artykuły