Ubezpieczenie samochodu, a koszty podatkowe

  • 17 Sty 2020
  • 4 min. czytania
  • Komentarze(0)
Ubezpieczenie samochodu przez przedsiębiorcę jest kosztem podatkowym. Ustawodawca wprowadził jednak limit uwzględniania tego kosztu w rozliczeniu podatku. Co to oznacza w praktyce? Składkę jakiego ubezpieczenia możesz odliczyć?
Ubezpieczenie samochodu, a koszty podatkowe

Ubezpieczenie OC samochodu jest w Polsce obowiązkowe. Zabezpiecza przede wszystkim osoby, które mogą ucierpieć na skutek wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez pojazd osoby ubezpieczonej. O ile w przypadku osoby prywatnej nie ma możliwości żadnych odliczeń, o tyle przedsiębiorca może odliczyć ubezpieczenie samochodu w rozliczeniu podatkowym. Nie ulega przy tym wątpliwości, że wykorzystywanie samochodu w firmie ułatwia prowadzenie działalności i staje się standardem. Warto jednak sprawdzić, które koszty związane z użytkowaniem pojazdu mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

Samochód osobowy w firmie a forma własności

Przedsiębiorca może wykorzystywać w firmie nie tylko samochód, który stanowi własność firmową, ale i auto prywatne. Coraz częściej właściciele firm decydują się także na skorzystanie z leasingu, zarówno krótko, jak i długoterminowego. Prowadzi to do wniosków, że pojazdy wykorzystywane w działalności są najczęściej w oparciu o jedną z kilku form:

  • własność prywatna - auto nie figuruje w ewidencji środków trwałych,
  • własność firmowa - pojazd ujmowany jest w ewidencji środków trwałych,
  • leasing - przedsiębiorca może wybrać leasing operacyjny (wówczas auto nie jest ujęte w ewidencji środków trwałych, gdyż nie stanowi jego własności) lub leasing finansowy (auto zostaje wprowadzone do ewidencji środków trwałych podatnika).

Polisa na firmę czy na osobę fizyczną?

Zarówno przepisy podatkowe, jak i te regulujące kwestie ubezpieczeniowe, nie przewidują warunku zawarcia ubezpieczenia na firmę przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. W związku z tym przedsiębiorca może sam wybrać czy chce żeby polisa była zawarta prywatnie czy na prowadzoną przez niego firmę. W obu przypadkach wydatki te będą mogły stanowić koszt podatkowy.

Ubezpieczenia samochodu osobowego a koszty firmy

Jako koszty firmowe można zakwalifikować nie tylko ubezpieczenie OC samochodu, ale również wydatki związane z jego bieżącym użytkowaniem, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak np. bieżące naprawy czy koszty poniesione na paliwo. 

Nieco bardziej skomplikowanie przedstawia się kwestia zaliczenia do kosztów firmowych wydatków, które wynikają z dobrowolnego ubezpieczenia samochodu. Warto wiedzieć, że w przypadku samochodów osobowych istnieje ograniczenie zaliczenia do kosztów firmowych wydatków, które się z nim wiążą. Ograniczenia te nie funkcjonują w odniesieniu do samochodów ciężarowych. Oznacza to zatem, że koszt ubezpieczenia samochodu ciężarowego podlega w całości odliczeniu.

Ubezpieczenie samochodu - ile wynosi limit?

Zasada ogólna mówi, że do kosztów firmowych można w całości zaliczyć składki poniesione na ubezpieczenie OC samochodu i NNW. Nieco inaczej wygląda ta kwestia w przypadku ubezpieczenia GAP. Ustawa nie precyzuje bowiem, w jaki sposób następuje jego rozliczenie w kosztach, dlatego też, przyjęto zasadę zgodnie z którą w przypadku, gdy wartość składki na ubezpieczenie samochodu jest zależna od wartości pojazdu, to podlega ona wówczas limitowi do wartości 150 tys. zł. 

Zasada ta jest więc taka sama jak w odniesieniu do dowolnego ubezpieczenia AC (gdy auto warte jest powyżej 150 tys. zł, to AC można odliczyć wyłącznie w wartości proporcjonalnej do wskazanej kwoty). Jeżeli koszt ubezpieczenia GAP potraktowany zostanie jako wydatek eksploatacyjny, to podlegać będzie limitowi w wysokości 20%, 75% lub 100%. Dokładna wysokość limitu zależy od formy użytkowania w firmie, którą deklaruje przedsiębiorca.

Kara za brak ubezpieczenia samochodu OC w 2020 roku

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że rok 2020 przyniósł zmiany w wysokości kar nakładanych na właścicieli pojazdów za brak wykupienia lub przedłużenia polisy OC. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia. Zgodnie z nimi, przerwa w ciągłości ubezpieczenia, która trwa powyżej 14 dni, wiąże się z karą w wysokości 5 200 zł za samochód osobowy i 7 800 zł w przypadku samochodu ciężarowego. Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu w 2020 roku? Stawki nieznacznie wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak nie są tak spektakularne. 

Na korzyść przedsiębiorców przemawia fakt, że w ich przypadku ubezpieczenie samochodu jest kosztem podatkowym. Należy jednak pamiętać, że w całości w koszty podatkowe zaliczyć można jedynie ubezpieczenie OC samochodu. W przypadku AC koszty te podlegają limitowi.

Dodano:
17 Sty 2020

Zaktualizowano:
04 Sie 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły