Ulgi na ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

  • 08 Maj 2020
  • 3 min. czytania
  • Komentarze(0)
Tarcza Antykryzysowa to obszerny program pomocowy, który obejmuje m.in. ulgi i świadczenia od ZUS-u. Mają one pomóc przedsiębiorcom przetrwać okres pandemii koronawirusa, zachować płynność finansową oraz ochronić pracowników przed zwolnieniami.
Ulgi na ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

Zwolnienie ze składek na ZUS

Wsparcie ZUS-u obejmuje zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj dla przedsiębiorców, firm z maksymalnie pięćdziesięcioma pracownikami z ubezpieczeniem społecznym, spółdzielni socjalnych oraz duchownych – obejmuje ono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych (wszystko z zachowaniem prawa do korzystania). Dotyczy to osób, które posiadały dobrowolne ubezpieczenie chorobowe na dzień 1 lutego 2020 r.

Z tego zwolnienia nie mogą skorzystać firmy, które już w grudniu ubiegłego roku miały problemy ze spłatą należności – szczególnie składek na ZUS.

Kredyt na firmę w czasie epidemii – czy to się opłaca?

Świadczenie postojowe przy umowach cywilnoprawnych

Świadczenie dotyczy osób zatrudnionych na umowie agencyjnej, umowie zlecenie i o dzieło. Przyznawana kwota wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, a więc 2 080 zł bez składek i podatków. Warunkiem przyznania tych środków jest uzyskanie dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w ramach tych umów (zawartych przed 1 lutego), które nie przekraczają 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym wniosek nie przekracza 1 299,99 zł, czyli połowy minimalnego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie wypłacone w tej właśnie wysokości.

Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą

Wysokość świadczenia postojowego dla prowadzących działalność gospodarczą wynosi 2080 zł bez składek i podatków. Jest ono wypłacane w sytuacji, kiedy przychód w miesiącu poprzedzającym wniosek spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do wcześniejszego. Dotyczy to tylko działalności rozpoczętych przed 1 lutego.

Ważne: świadczenie przysługuje także tym, którzy zawiesili swoją działalność po 31 stycznia 2020 r. Przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT mogą otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w spłacie składek bez opłaty prolongacyjnej

Składki można odroczyć lub rozłożyć na raty i nie wiąże się to z opłatą prolongacyjną. Ulga dostępna jest dla wszystkich płatników składek, niezależnie od daty rozpoczęcia działalności czy  wielkości firmy. Skorzystać mogą z niej także samozatrudnieni. Ulga obejmuje składki od stycznia 2020 r.

Ważne!

Płatnicy, którzy zdążą złożyć wniosek jeszcze przed terminem płatności, nie poniosą żadnych kosztów. Spóźnialscy zapłacą odsetki za każdy dzień zwłoki.

Płatnicy, którzy mają problemy z terminową spłatą z powodu skutków pandemii i ograniczeń jej towarzyszących, mogą skorzystać z opcji odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę spłaty należności od stycznia 2020 r., ale dopiero po ich uregulowaniu.

Zawieszenie spłaty przy umowie o rozłożenie na raty lub odroczenie płatności

Płatnicy, którzy zawarli już z ZUS-em umowę o rozłożenie należności na raty lub odroczenie płatności i mają problem z wywiązaniem się z niej z powodu pandemii, mogą skorzystać z zawieszenia realizacji postanowień na trzy miesiące. Początek zawieszenia zaczynałby się od terminu spłaty raty lub terminu płatności odroczonej składki z marca, kwietnia lub maja.

Zobacz, jak poradzić sobie z kryzysem finansowym w firmie >>

Jak złożyć wniosek?

Wszystkie te wnioski znajdują się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Złożyć je można osobiście w placówce ZUS-u (jest tam specjalna skrzynka na dokumenty z podpisem Tarcza Antykryzysowa), pocztą lub drogą elektroniczną, przez PUE ZUS. Pomoc w wypełnianiu wniosków jest dostępna przez telefon.

Dodano:
08 Maj 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły