Umowa kredytowa - na co zwrócić uwagę?

  • 15 Wrz 2015
  • 6 min. czytania
  • Komentarze(0)
Kredyt to wieloletnie zobowiązanie. Zobacz, na co szczególnie warto zwrócić uwage zawierając umowę kredytową.
Umowa kredytowa - na co zwrócić uwagę?

Konsekwencje zawarcia niekorzystnej dla Ciebie umowy kredytowej mogą rzutować na całe Twoje życie. Zanim ją podpiszesz, powinieneś więc uważnie zapoznać się z jej treścią, a niezrozumiałe zapisy w dokumencie skonsultować z doradcą bankowym. Sprawdź, na co należy zwrócić szczególną uwagę!

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, instytucja finansowa, w której zamierzasz zaciągnąć kredyt, przed podpisaniem umowy musi dostarczyć Ci na trwałym nośniku formularz informacyjny zawierający między innymi całkowitą kwotę pożyczki, terminy
i sposób jego wypłaty oraz spłaty, rzeczywistą roczną stopę oprocentowania - RRSO (dowiedz się więcej), informacje o skutkach braku płatności. Będziesz miał więc czas na to, aby zastanowić się i przeanalizować warunki kredytu, które później znajdą się w umowie.

Ponadto coraz więcej instytucji finansowych na swoich stronach internetowych udostępnia ogólne wzory umów dotyczące poszczególnych rodzajów kredytów, na przykład hipotecznego, gotówkowego, samochodowego. Ustawa o kredycie konsumenckim mówi również, że przyszły kredytobiorca ma prawo do otrzymania od banku bezpłatnego projektu umowy, który powinien zawierać jego dane i warunki udzielenia kredytu.

Warunki uruchomienia kredytu

Niekorzystne warunki uruchomienia wypłaty przyznanych środków, które zostaną określone w umowie, mogą przysporzyć Ci najwięcej problemów w przypadku kredytu hipotecznego, szczególnie jeśli przelewany będzie na Twoje konto w częściach, czyli w tak zwanych transzach.

Umowa kredytowa - na co zwrócić uwagę?

Aby bank w ogóle rozpoczął wypłatę środków, po podpisaniu umowy kredytowej zazwyczaj konieczne jest dostarczenie kredytodawcy:

  • aktu notarialnego - jeśli zdecydujesz się na zakup nieruchomości z rynku wtórnego,
  • umowy z deweloperem – w przypadku nabycia nieruchomości z rynku pierwotnego,
  • pozwolenia na budowę – jeśli przyznane pieniądze przeznaczysz na budowę nieruchomości.

Podobnie wygląda to w przypadku kredytu hipotecznego z jednorazową wypłatą całości środków.

Natomiast wypłata kolejnych części kredytu będzie realizowana, gdy bank ustali, że środki pieniężne z poprzedniej transzy zostały przeznaczone na cel określony w umowie, czyli na przykład na budowę lub remont nieruchomości. Aby to określić, przeprowadza się kontrolę inwestycji, która najczęściej odbywa się na podstawie dostarczonej dokumentacji. W zależności od wymagań konkretnej instytucji finansowej mogą to być między innymi zdjęcia nieruchomości przedstawiające efekty prac, dziennik budowy, faktury za materiały budowlane. Niedostarczenie pełnej dokumentacji lub brak postępu w budowie lub remoncie skutkować może wstrzymaniem wypłaty środków aż do momentu spełnienia wszystkich wymagań banku.

Najmniej korzystna dla kredytobiorcy jest zazwyczaj kontrola inwestycji przeprowadzana w formie inspekcji nieruchomości przez przedstawiciela banku. Po pierwsze – instytucja finansowa może za każdą taką wizytę naliczać dodatkowe opłaty. Po drugie – najlepiej, aby umowa kredytowa zawierała dokładne wytyczne określające, kiedy i na jakich zasadach odbywać się mają takie inspekcje.

Ponadto warunkiem uruchomienia kredytu, również w przypadku innych rodzajów kredytów, może być zakup innych produktów banku lub obowiązkowego ubezpieczenia, które jest jedną z form prawnego zabezpieczenia spłaty zobowiązania.

Zakup innych produktów banku

Kolejnym warunkiem uruchomienia wypłaty przyznanych środków może być również nabycie przez kredytobiorcę dodatkowych produktów oferowanych przez kredytodawcę. Bardzo często ich zakup jest konieczny także w przypadku, gdy bank w ramach oferty specjalnej zaproponuje Ci obniżenie marży kredytu. Posiadanie konta osobistego czy karty kredytowej stanie się wtedy warunkiem udziału w promocji.

Jednak coraz częściej samo nabycie dodatkowego produktu nie wystarcza. Przykładowo, niektóre banki poza otwarciem rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego wymagają również aktywnego korzystania z założonego konta. Oznacza to najczęściej zapewnienie miesięcznych wpływów w wysokości, która zostanie określona w umowie, a także dokonywanie określonej liczby transakcji bezgotówkowych. W przypadku, gdy warunki postawione przez bank nie zostaną spełnione, może on podnieść wysokość marży do wysokości obowiązującej przed objęciem kredytu promocją.

Obowiązkowe ubezpieczenie

W przypadku kredytów hipotecznych kredytodawcy wymagają najczęściej ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, a także ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Zdarza się, że konieczne jest również ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu. Natomiast jeśli zamierzasz zaciągnąć kredyt samochody, bank wymagać może ubezpieczenia komunikacyjnego, na przykład AC i KR.

Bardzo często takie umowy ubezpieczeniowe zawierane są za pośrednictwem kredytodawcy, we wskazanym przez niego towarzystwie ubezpieczeniowym. W takiej sytuacji warto zorientować się, czy bank umożliwia kredytobiorcy zakup ubezpieczenia na własną rękę, w innej firmie. To bardzo ważne, ponieważ może okazać się, że znajdziemy ofertę atrakcyjniejszą od tej, którą zaproponuje nam kredytodawca. Szczególnie, że zazwyczaj instytucje finansowe wymagają ubezpieczenia przez cały okres kredytowania.

Całkowity koszt kredytu i RRSO

Bank ma obowiązek podać Ci, w formularzu informacyjnym, a później w umowie, całkowity koszt kredytu wynikający nie tylko z naliczania odsetek, ale na przykład z obowiązkowego ubezpieczenia, prowizji dla kredytodawcy, opłat za dodatkowe produkty i - w przypadku kredytu hipotecznego - inspekcji nieruchomości przez kredytodawcę. W skład całkowitego kosztu kredytu mogą wchodzić także opłaty administracyjne i manipulacyjne związane z przygotowaniem umowy.

Wszystkie dodatkowy koszty muszą zostać przedstawione w postaci rzeczywistej rocznej stopy procentowej wyrażonej w skali roku. RRSO umożliwia przyszłemu kredytobiorcy łatwe porównanie ofert różnych instytucji finansowych.

Przykładowo, bank X oferuje Ci kredyt z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 4% w skali roku, natomiast bank Y – w wysokości 4,5% w skali roku. Nie oznacza to jednak, że pierwsza oferta będzie dla Ciebie korzystniejsza. Oprocentowanie nominalne nie uwzględnia wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą kredytu. Może się więc okazać, że rzeczywista roczna stopa procentowa będzie niższa w przypadku oferty banku Y. W związku z tym to właśnie ją powinieneś wybrać.

Wcześniejsza spłata kredytu

Pamiętaj, że zgodnie z Umową o kredycie konsumenckim masz prawo do spłaty dowolnej części lub całości kredytu przed końcem okresu kredytowania. W takiej sytuacji nie poniesiesz kosztów dotyczących okresu, o który umowa została skrócona.

Bank może zawrzeć w umowie informacje o prowizji za spłatę kredytu przed terminem, ale nie może być ona wyższa niż 1% spłaconej części kredytu, jeśli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty przewidzianym w umowie jest dłuższy niż rok. Ponadto bank może naliczyć tę prowizję w określonych przypadkach, o których mowa w Ustawie o kredycie konsumenckim.

Zawartość umowy kredytowej

Pamiętaj, aby sprawdzić, czy wszystkie informacje zawarte w umowie, nie tylko te wyżej wymienione, zgadzają się z tym, co ustaliłeś z bankiem. Wszystko to, co powinno znaleźć się w umowach dotyczących poszczególnych rodzajów kredytów, wyszczególnione zostało w Ustawie o kredycie konsumenckim. Znaleźć ją możesz w bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych dostępnej na stronie internetowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Warto również wiedzieć, że w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy masz prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny. Jeśli więc tuż po jej zawarciu dopadną Cię wątpliwości, możesz z niej zrezygnować. Prawo to nie dotyczy jednak umowy o kredyt hipoteczny – kredytobiorca może dać Ci możliwość odstąpienia od niej, ale nie ma takiego obowiązku.

Dodano:
15 Wrz 2015

Zaktualizowano:
19 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły