Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×

Umowa kredytowa - na co zwrócić uwagę?

Fot.

Umowa kredytowa to dokument, który musisz podpisać bez względu na to, czy decydujesz się na kredyt hipoteczny, czy kredyt gotówkowy. Jednak zanim to zrobisz, uważnie zapoznaj się z jego treścią, a niezrozumiałe zapisy koniecznie skonsultuj z pracownikiem banku. Sprawdź, co warto wiedzieć o umowie kredytowej.

Kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy to zobowiązanie finansowe na okres od kilku miesięcy do nawet kilkunastu lat. Właśnie dlatego między kredytodawcą a kredytobiorcą musi zostać podpisana umowa kredytowa. Muszą być w niej jasno określone warunki, na jakich bank pożyczy Ci pieniądze.

W związku z tym w dokumencie umowy znajdziesz ważne informacje, takie jak: oprocentowanie kredytu, wysokość prowizji za jego udzielenie, Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO), wysokość i rodzaj raty, całkowitą kwotę do spłaty, terminy spłaty, a także informacje o skutkach braku terminowej spłaty.

Poznaj nowe obowiązki informacyjne banków.

Umowa kredytowa - podstawowe informacje

Umowa kredytowa to najważniejszy dokument, który podpiszesz w przypadku brania kredytu. Określa ona warunki i okres kredytu, a także jego cel np. zakup mieszkania w przypadku kredytu hipotecznego. Umowa o kredyt powinna mieć formę pisemną i musi zostać podpisana zarówno przez kredytobiorcę, jak i kredytodawcę (pracownika, który reprezentuje bank).

Wskazówka
Każda strona umowy kredytowej powinna być oznaczona parafką kredytobiorcy (jego skróconym podpisem), aby nie było wątpliwości, że została przez niego przeczytana.

Elementem umowy jest również harmonogram spłat, dzięki któremu dowiesz się, ile wyniesie miesięczna rata oraz do którego dnia miesiąca musisz ją uregulować.

Zastanawiasz się pewnie, jak wygląda umowa w przypadku kredytów online? Bez obaw umowa także jest podpisywana, ale w inny sposób. Najczęściej umowę otrzymujesz na maila, a akceptacja jej warunków odbywa się za pomocą kliknięcia w przycisk „podpisz” i użycia kodu autoryzacyjnego. Warunki tak podpisanej umowy są tak samo wiążące, jak w przypadku umowy papierowej.

Jakie są warunki uruchomienia kredytu hipotecznego?

Podpisana umowa kredytowa jest warunkiem uruchomienia kredytu. Zanim jednak do tego dojdzie, masz obowiązek dokładne ją przeczytać. Pamiętaj, że zapisy umowy dotyczą całego okres spłaty kredytu, a niekorzystne warunki, mogą przysporzyć Ci naprawdę dużych problemów. Szczególnie w przypadku kredytu hipotecznego, gdy przelewany jest na Twoje konto w częściach, czyli w tak zwanych transzach. Możesz przykładowo nie otrzymać pieniędzy na czas.

Dowiedz się więcej, czym jest kredyt hipoteczny.

Aby bank w ogóle rozpoczął wypłatę środków, po podpisaniu umowy o kredyt hipoteczny zazwyczaj konieczne jest dostarczenie kredytodawcy:

  • aktu notarialnego - jeśli zdecydujesz się na zakup nieruchomości z rynku wtórnego,
  • umowy z deweloperem – w przypadku nabycia nieruchomości z rynku pierwotnego,
  • pozwolenia na budowę – jeśli przyznane pieniądze przeznaczysz na budowę nieruchomości.

Podobnie wygląda to także w przypadku kredytu hipotecznego z jednorazową wypłatą całości środków.

Natomiast wypłata kolejnych części kredytu będzie realizowana, gdy bank ustali, że środki pieniężne z poprzedniej transzy zostały przeznaczone na cel określony w umowie, czyli na przykład na budowę lub remont nieruchomości. Aby to określić, przeprowadza się kontrolę inwestycji. W zależności od wymagań konkretnej instytucji finansowej mogą to być między innymi zdjęcia nieruchomości przedstawiające efekty prac, dziennik budowy, faktury za materiały budowlane. Niedostarczenie pełnej dokumentacji lub brak postępu w budowie lub remoncie skutkować może wstrzymaniem wypłaty środków aż do momentu spełnienia wszystkich wymagań banku.

Bank odmówił Ci udzielenia kredytu hipotecznego? Oto 8 najczęstszych sposobów.

Zakup innych produktów banku - czy to konieczne?

Starasz się o kredyt hipoteczny, a dodatkowe produkty bank chce Ci dorzucić w pakiecie? Nabycie dodatkowych produktów takich jak konto bankowe, karta kredytowa czy ubezpieczenie może być kolejnym warunkiem uruchomienia kredytu.

Bardzo często ich zakup jest konieczny w przypadku, gdy bank w ramach oferty specjalnej zaproponuje Ci obniżenie marży kredytu.

Coraz częściej samo nabycie dodatkowego produktu nie wystarcza. Przykładowo, niektóre banki poza otwarciem rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego wymagają również aktywnego korzystania z założonego konta. Oznacza to najczęściej zapewnienie miesięcznych wpływów w wysokości, która zostanie określona w umowie, a także dokonywanie określonej liczby transakcji bezgotówkowych. W przypadku, gdy warunki postawione przez bank nie zostaną spełnione, może on podnieść wysokość marży do wysokości obowiązującej przed objęciem kredytu promocją.

Zanim zdecydujesz się na kredyt hipoteczny, porównaj oferty. Dzięki temu dowiesz się, czy i z jakich produktów będziesz musiał skorzystać.

Pamiętaj o obowiązkowym ubezpieczeniu

W przypadku kredytów hipotecznych kredytodawcy wymagają najczęściej wykupienia ubezpieczenia. Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego może dotyczyć zabezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych lub ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Zdarza się, że konieczne jest również ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Bardzo często takie umowy ubezpieczeniowe zawierane są za pośrednictwem kredytodawcy, we wskazanym przez niego towarzystwie ubezpieczeniowym. W takiej sytuacji warto zorientować się, czy bank umożliwia kredytobiorcy zakup ubezpieczenia na własną rękę, w innej firmie. To bardzo ważne, ponieważ może okazać się, że znajdziemy ofertę atrakcyjniejszą od tej, którą zaproponuje nam kredytodawca. Szczególnie że zazwyczaj instytucje finansowe wymagają ubezpieczenia przez cały okres kredytowania.

Całkowity koszt kredytu i RRSO

Bank musi podać Ci w formularzu informacyjnym, a później w umowie, całkowity koszt kredytu wynikający nie tylko z naliczania odsetek, ale na przykład z obowiązkowego ubezpieczenia, prowizji dla kredytodawcy, opłat za dodatkowe produkty i - w przypadku kredytu hipotecznego - inspekcji nieruchomości przez kredytodawcę. W skład całkowitego kosztu kredytu mogą wchodzić także opłaty administracyjne i manipulacyjne związane z przygotowaniem umowy.

Wszystkie dodatkowe koszty muszą zostać przedstawione w postaci rzeczywistej rocznej stopy procentowej wyrażonej w skali roku. RRSO to najważniejszy parametr każdej oferty kredytowej, ponieważ umożliwia przyszłemu kredytobiorcy łatwe porównanie ofert różnych instytucji finansowych.

Przykładowo, bank X oferuje Ci kredyt z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 6,99% w skali roku, natomiast bank Y – w wysokości 8,99% w skali roku. Nie oznacza to jednak, że pierwsza oferta będzie dla Ciebie korzystniejsza. Oprocentowanie nominalne nie uwzględnia wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą kredytu. Może się więc okazać, że rzeczywista roczna stopa procentowa będzie niższa w przypadku oferty banku Y. W związku z tym to właśnie ją powinieneś wybrać.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Pamiętaj, że zgodnie z Umową o kredycie konsumenckim masz prawo do spłaty dowolnej części lub całości kredytu przed końcem okresu kredytowania. W takiej sytuacji nie poniesiesz kosztów dotyczących okresu, o który umowa została skrócona.

Bank może zawrzeć w umowie informacje o prowizji za spłatę kredytu przed terminem, ale nie może być ona wyższa niż 1% spłaconej części kredytu, jeśli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty przewidzianym w umowie jest dłuższy niż rok. Ponadto bank może naliczyć tę prowizję w określonych przypadkach, o których mowa w Ustawie o kredycie konsumenckim.

Zawartość umowy kredytowej

Podstawowym elementem umowy kredytowej są dane kredytodawcy i kredytobiorcy. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy poprawnie zostały uzupełnione Twoje dane takie jak:

  • imię i nazwisko
  • adres
  • numer PESEL
  • seria i numer dowodu osobistego

Jeśli dojdzie do literówki lub błędnego podania numeru PESEL, możesz mieć problemu z otrzymaniem kredytu.

Umowa kredytowa zazwyczaj dzieli się na dwie części. W pierwszej znajdziesz ogólne informacje o tym, jakie jest przeznaczenie środków, jak naliczane jest oprocentowanie oraz jakie są Twoje prawa i obowiązki, jako kredytobiorcy oraz banku, jako kredytodawcy.

Druga część umowy dotyczy już konkretnie przygotowanej dla Ciebie oferty kredytu i kalkulacji jego kosztów.

Zawsze sprawdzaj, czy zapisy umowy kredytowej zgadzają się z tym, co ustaliłeś z bankiem. Wszystko to, co powinno znaleźć się w umowach dotyczących poszczególnych rodzajów kredytów, wyszczególnione zostało w Ustawie o kredycie konsumenckim. Znaleźć ją możesz w bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych dostępnej na stronie internetowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Gdy będziesz mieć wątpliwości co do zapisów w przygotowanej umowie kredytowej, możesz liczyć na pomoc pracownika banku. W końcu decydujesz się na zobowiązanie finansowe, więc warto poradzić się specjalisty, żeby nie żałować swojej decyzji.

Warto również wiedzieć, że w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy masz prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny. Jeśli więc tuż po jej zawarciu dopadną Cię wątpliwości, możesz z niej zrezygnować. Prawo to nie dotyczy jednak umowy o kredyt hipoteczny – kredytobiorca może dać Ci możliwość odstąpienia od niej, ale nie ma takiego obowiązku.

Podobne artykuły