W Millennium zainwestujesz na lokalnym lub międzynarodowym rynku bez wychodzenia z domu

  • 02 Lis 2020
  • 2 min. czytania
  • Komentarze(0)
Program Inwestycyjny Millennium został przygotowany z uwzględnieniem różnych stylów inwestowania i preferencji klientów. Teraz jest on dostępny zarówno w serwisie internetowym, jak i w aplikacji. Obsługa jest prosta i intuicyjna także dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem.
W Millennium zainwestujesz na lokalnym lub międzynarodowym rynku bez wychodzenia z domu

Jak rozpocząć korzystanie z Programu Inwestycyjnego?

Przed rozpoczęciem warto uzupełnić ankietę inwestycyjną dostępną w aplikacji mobilnej. Pomaga ona w wyborze produktów. Można ją też później zaktualizować. Aby skorzystać z oferty, należy podpisać umowę ramową z bankiem. Później klient wybiera jeden z dostępnych planów inwestycyjnych. Wszelkie formalności załatwia się online. Ułatwieniem jest możliwość tworzenia zleceń stałych do regularnych wpłat oraz założenie kilku programów z różnymi nazwami.

Dostępne są trzy gotowe plany modelowe oparte na funduszach inwestycyjnych Millennium TFI. Różnią się one wysokością potencjalnego zysku, ale i jednocześnie poziomem ryzyka. W ofercie strategii inwestycyjnych znajduje się:

  • Plan Stabilny – zyski potencjalnie wyższe niż na standardowej lokacie, ale wciąż dość niskie ryzyko, dostępne wybrane subfundusze np. w inwestujące w dłużne papiery wartościowe takie jak obligacje skarbowe czy korporacyjne;
  • Plan Umiarkowany – wyższy potencjalny zysk i wyższe ryzyko niż w Planie Stabilnym, dostępne wybrane subfundusze (o zróżnicowanym poziomie ryzyka) inwestujące w dłużne papiery wartościowe, akcje dużych i mniejszych spółek, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych;
  • Plan Dynamiczny – potencjalnie wysokie zyski i wysokie ryzyko spowodowane znacznymi wahaniami wartości inwestycji, dostępne subfundusze inwestujące w akcji dużych i mniejszych spółek, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Aby zacząć inwestować, należy wpłacić minimum 200 zł. Nie ma opłat za otwarcie, późniejsze wpłaty czy prowadzenie Programu. Ulokowane środki są zawsze dostępne dla klienta. Nie ma trzeba określać czasu trwania inwestycji. Szczegóły na temat planów i opłat znajdują się na stronie głównej banku.

Inwestowanie w czasie pandemii

Program Inwestycyjny Millennium to pierwszy taki produkt dostępny w bankowości mobilnej banku. Usługa jest dopasowana do różnych klientów, także takich, którzy dopiero zaczynają interesować się inwestowaniem – a takich w tym roku przybyło w związku z obniżeniem stóp procentowych do rekordowych poziomów, co przyczyniło się do spadku opłacalności lokat. Jedni poszukują bezpiecznej przystani dla swoich środków, a inni chcą pomnażać majątek. Eksperci od dawna podkreślają, że ważna jest dywersyfikacja inwestycji, bo wtedy w przypadku porażki nie traci się wszystkich włożonych środków.

Sprawdź jak inwestować bez ryzykowania >>

Przed rozpoczęciem inwestowania warto pamiętać, że łączy się to z opłatami manipulacyjnymi i obciążeniem zysków podatkiem dochodowym. Nie ma też żadnej gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego czy określonego wyniku. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (oprócz Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny lub rząd USA. Środki zainwestowane w Programie nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dodano:
02 Lis 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły