Wakacje kredytowe przy kredycie hipotecznym. Co trzeba o nich wiedzieć?

  • 04 Maj 2020
  • 11 min. czytania
  • Komentarze(0)
Miesięczna rata kredytu hipotecznego może być sporym obciążeniem dla budżetu domowego. Zwłaszcza w przypadku problemów wywołanych przez pandemię koronawirusa. Banki wychodzą naprzeciw swoim klientom i proponują im możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Sprawdziłem, co warto o nich wiedzieć.
Wakacje kredytowe przy kredycie hipotecznym. Co trzeba o nich wiedzieć?

Jeżeli spłacasz kredyt hipoteczny, to z pewnością nie jest Ci obce sformułowanie „wakacje kredytowe”. Jest to udogodnienie, z którego kredytobiorcy mogli korzystać już od wielu lat, polegające na tym, że – w określonych okolicznościach – mogłeś zawiesić spłatę jednej raty w roku.

Z uwagi na to, że kredyt hipoteczny może być obciążeniem dla domowego budżetu w czasie pandemii koronawirusa, banki – w ramach pakietów pomocowych – zaproponowały osobom spłacającym kredyty hipoteczne możliwość zawieszenia spłaty całej raty lub jej części kapitałowej na 3 lub nawet na 6 miesięcy.

Co banki oferują kredytobiorcom? Sprawdziłem to dla Ciebie!

Zapytałem banki udzielające kredytów hipotecznych, na co mogą liczyć ich klienci spłacający kredyty hipoteczne, którzy z powodu koronawirusa będą mieli problemy ze spłatą rat.

Wakacje kredytowe – warunki w różnych bankach

W bankach znajdziesz wakacje kredytowe trwające od 3 do 6 miesięcy. Banki różnie podchodzą do tematu rat nie spłaconych w czasie wakacji kredytowych: w części z nich wydłużany jest okres spłaty kredytu, w innych – niespłacony kapitał i/lub odsetki są dopisywane do wysokości zadłużenia.

Na czym polegają wakacje kredytowe?*

Bank

Odpowiedzi

Alior Bank

Klienci mogą odroczyć spłatę 3 rat kapitałowo-odsetkowych lub 6 rat kapitałowych.
Odroczenie spłaty rat kapitałowych i odsetkowych na 3 miesiące jest równoznaczne z wydłużeniem okresu kredytowania o 3 miesiące.
Odroczenie na 6 miesięcy rat kapitałowych oznacza wydłużenie okresu kredytowania o 6 miesięcy.

Bank Millennium

Klienci mogą skorzystać zarówno ze standardowych – jednomiesięcznych – wakacji kredytowych, jak i z odroczenia spłaty na 3 miesiące w ramach wsparcia w związku z koronawirusem.
W obu przypadkach zawieszana jest spłata raty kapitałowo-odsetkowej.
W przypadku standardowych wakacji kredytowych, okres kredytowania nie zmienia się, a w przypadku 3-miesięczego odroczenia spłaty rat okres jest automatycznie wydłużany o 3 miesiące.

Bank Pekao

Klienci mogą zawiesić spłatę rat kapitałowo-odsetkowych na czas do 3 miesięcy. Okres spłaty przedłuża się o okres zawieszenia.

Bank Pocztowy

Klienci mogą zawiesić spłatę rat kapitałowych na okres do 6 miesięcy. Okres kredytowania pozostaje bez zmian. Po zakończeniu wakacji kredytowych klient dostaje nowy harmonogram spłat uwzględniający rekalkulację wysokości rat.

BNP Paribas Bank Polska

Klienci mogą zawiesić spłatę raty kapitałowo-odsetkowej na 3 miesiące lub zawiesić samą ratę kapitałowej na 6 miesięcy. Niespłacone raty są kapitalizowane.

BOŚ Bank

Klienci mogą maksymalnie na 3 miesiące zawiesić spłatę raty kapitałowej. Zawieszenie spłaty nie powoduje wydłużenia okresu kredytowania.

Citi Handlowy

Klienci mogą zawiesić spłatę raty kapitałowo-odsetkowej na 3 miesiące i wydłużyć okres kredytowania.

Credit Agricole

Klienci mogą zawiesić ratę kapitałową na 6 miesięcy. Odroczona część kapitałowa raty jest doliczana do kolejnych rat.

ING Bank Śląski

Klienci mogą zawiesić spłatę rat kredytu na 3 albo 6 miesięcy. Z oferty mogą skorzystać klienci, którzy uruchomili pierwszą transzę lub całość kredytu do 31 grudnia 2019 r. włącznie.

Klienci mogą skorzystać z jednej z dwóch opcji:

1. Zawieszenia spłaty kapitału w racie – spłacane są tylko odsetki. Okres kredytowania jest wydłużany o czas zawieszenia, czyli o 3 albo 6 miesięcy.

2. Zawieszenia spłaty całej raty, czyli kapitału i odsetek. Okres kredytowania zostanie wydłużony tak, aby raty po okresie zawieszenia nie były wyższe, niż dotychczasowe.

W trakcie okresu zawieszenia spłaty raty, klienci opłacają jedynie ewentualne składki ubezpieczeń do kredytów hipotecznych (ubezpieczenia spłaty oraz nieruchomości).

mBank

Klienci mogą zawiesić spłatę raty kapitałowej na maksymalnie 6 miesięcy. Odroczona część kapitałowa raty jest doliczana do kolejnych rat.

PKO BP

Klienci mogą zawiesić spłatę raty kapitałowo-odsetkowej na 3 miesiące. Z zawieszenia raty można skorzystać raz w 2020 r. Zawieszana rata powiększa zadłużenie pozostające do spłaty.

Santander Bank Polska

Klienci mogą odroczyć o 3 lub 6 miesięcy spłatę raty kapitałowej. W tym czasie klient płaci tylko odsetki. Kapitał powiększa kolejne raty, bez wydłużania okresu spłaty (na 3 miesiące jeśli do końca okresu spłaty kredytu zostało między 4 a 6 miesięcy, a jeśli do końca okresu spłaty zostało więcej niż 6 miesięcy klient może wybrać 3 albo 6 miesięcy).

* Zawieszenie raty odsetkowej / kapitałowej, okres na jaki można zwiesić ratę, czy okres kredytowania zostanie wydłużony o liczbę zawieszonych rat itp.

Wakacje kredytowe – jak złożyć wniosek i jakie dokumenty trzeba mieć?

Czy można aktualnie wziąć kredyt hipoteczny online? Nawet w obecnej sytuacji, kiedy banki zachęcają do korzystania z ich usług online, procedury bankowe wymagają choć jednego osobistego pojawienia się w placówce. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku wakacji kredytowych. Formalności są tam ograniczone do minimum, a wniosek możesz złożyć przez internet lub telefon. Tak więc, o ile na kredyt hipoteczny bez wychodzenia z domu trzeba będzie jeszcze poczekać, to o chęć skorzystania z zawieszenia spłaty możesz zgłosić online. Co ważne, banki – w znacznej większości przypadków – nie wymagają od osób wnioskujących o wakacje kredytowe przedstawienia żadnych dokumentów.

Jak złożyć wniosek i jakie dokumenty są potrzebne?

Bank

W jaki sposób można zawnioskować o wakacje kredytowe?

Jakie dokumenty muszą przedstawić kredytobiorcy?

Alior Bank

Wypełniając formularz na stronie internetowej Alior Banku.

Bank nie wymaga żadnych dokumentów.

Bank Millennium

Wniosek o wakacje kredytowe można wypełnić przez internet, telefonicznie oraz w oddziale banku (ta ostatnia możliwość – w obecnej sytuacji – nie jest rekomendowana przez bank).

Bank nie wymaga przedstawiania dokumentów.

W przypadku 3-miesięcznego zawieszenia rat wystarczy potwierdzić, że chęć skorzystania z odroczenia spłaty rat jest wynikiem trudnej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią COVID – 19. Jest ono składane ustnie (w czasie rozmowy telefonicznej), poprzez zaakceptowanie oświadczenia w bankowości internetowej lub pisemnie (poprzez złożenia oświadczenia w oddziale).

Bank Pekao

W pakiecie pomocowym procedurę można przeprowadzić elektronicznie w bankowości internetowej oraz w oddziale.

W pakiecie pomocowym wystarczy złożyć wniosek online. Następnie klient zostanie poinformowany jest o decyzji banku.

Bank Pocztowy

Należy się skontaktować z czynną przez całą dobę infolinią banku lub zalogować się do systemu bankowości internetowej, a następnie wypełnić i wysłać dostępny tam wniosek online.

Potrzebne są numery umów kredytowych, których ma dotyczyć odroczenie spłaty i wypełnienie wniosku

BNP Paribas Bank Polska

Wniosek składany jest zdalnie. Powstała specjalna strona internetowa do składania wniosków o zawieszenie rat.

Nie ma konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów

BOŚ Bank

Wniosek można złożyć w serwisie bankowości internetowej, przez infolinię lub w placówce

Bank nie wymaga żadnych dokumentów

Citi Handlowy

Wniosek składany jest przez bankowość internetową, zgodnie z instrukcją

Bank nie wymaga dodatkowych dokumentów

Credit Agricole

Wniosek można złożyć elektronicznie przez internet lub pisemnie na adres centrali banku

Wniosek wraz z uzasadnieniem z którego wynika w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową klienta

ING Bank Śląski

Dyspozycję można złożyć w systemie bankowości internetowej. Po otrzymaniu dyspozycji bank oddzwania do klienta, aby omówić szczegóły nowego harmonogramu spłaty oraz jego wpływu na koszt kredytu. Ostateczną decyzję o akceptacji zmiany nowego harmonogramu spłaty, klient podejmuje podczas tej rozmowy telefonicznej.

Jeśli umowa została zawarta przez więcej niż jedną osobę, do dyspozycji trzeba dołączyć pełnomocnictwa od wszystkich pozostałych kredytobiorców. Inne dokumenty nie są wymagane.

mBank

Wniosek można złożyć w serwisie bankowości internetowej lub przez infolinię.

Bank nie wymaga żadnych dokumentów

PKO BP

Wniosek można złożyć przez bankowość internetową.

Bank nie wymaga dodatkowych dokumentów

Santander Bank Polska

Wniosek można złożyć zdalnie, przez bankowość internetową lub telefon.

Nie są wymagane żadne dokumenty. Klient składa tylko wniosek o karencję.

Banki nie pobierają opłat za wakacje kredytowe

Z wakacjami kredytowymi nie wiążą się żadne opłaty. Tak zapewniały mnie wszystkie banki, od których dostałem odpowiedzi. Niektóre z nich dodały jednak, że klient korzystający z tego udogodnienia powinien liczyć się z tym, że zwiększy się całkowity koszt spłacanego przez niego kredytu lub wzrośnie wysokość miesięcznej raty.

Jaki jest koszt skorzystania z wakacji kredytowych?

Bank

Odpowiedzi

Alior Bank

Bank nie pobiera żadnych opłat.

Bank Millennium

Bank nie pobiera prowizji za zawieszenie rat.
Oznacza ono natomiast dla klienta zwiększenie całkowitego kosztu kredytu, co wynika m.in. z dłuższego okresu kredytowania oraz konieczności rozliczenia niespłaconych rat w późniejszych miesiącach.

Bank Pekao

Bez opłat.

Bank Pocztowy

 W ramach wersji wprowadzonej w związku z koronawirusem, za udzielenie prolongaty Bank Pocztowy nie pobiera opłat.

BNP Paribas Bank Polska

Bez żadnych dodatkowych opłat

BOŚ Bank

Bank nie pobiera opłaty za złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kapitału kredytu

Citi Handlowy

Nie ma dodatkowych kosztów

Credit Agricole

Za rozpatrzenie wniosku bank nie pobiera opłaty. W czasie karencji części kapitałowej kredytu pobierana jest część odsetkowa.

ING Bank Śląski

Bank nie pobiera opłat za realizację dyspozycji zawieszenia spłaty rat. Zawieszenie spłaty raty wiąże się z wydłużeniem okresu kredytowania, przez co zwiększa się kwota należnych odsetek, a to wpływa na koszt całego kredytu.

mBank

Samo uruchomienie wakacji i aneks do kredytu nie kosztuje nic. Natomiast po okresie zawieszenia nastąpi wzrost raty związany z dopisaniem zawieszonego kapitału i liczeniem od niego odsetek

PKO BP

Nie ma dodatkowych kosztów

Santander Bank Polska

Brak jakichkolwiek opłat za złożenie wniosku czy aneks do umowy

Wakacje kredytowe – czy to się opłaca?

To, że z wakacjami kredytowymi nie będą się wiązały koszty nie znaczy, że nie będą Cię one nic kosztowały. Będą. Z tą różnicą, że koszty będą odroczone.

Jeżeli przez kilka miesięcy nie będziesz płacił kapitału lub całej raty, to po zakończeniu wakacji kredytowych:

  • rata Twojego kredytu wzrośnie – bank doliczy do pozostałego do spłaty kapitału odsetki i/lub kapitał, którego nie płaciłeś podczas wakacji kredytowych,
  • wydłuży się okres spłaty Twojego kredytu.

Oba rozwiązania przełożą się na zwiększenie łącznego kosztu Twojego kredytu.

To, ile więcej zapłacisz za kredyt korzystając z wakacji kredytowych, pokażę na przykładzie kredytu hipotecznego o zmiennym oprocentowaniu (WIBOR 6M + marża) w kwocie 250 000 zł udzielonego na 25 lat., spłacanego od czerwca 2018 r., w którego przypadku:

  • zawieszona zostanie spłata kapitału
  • i zawieszona zostanie spłata całej raty kapitałowo-odsetkowej.

Zawieszenie spłaty raty kapitałowej

Zawieszenie spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej

Od kwietnia 2020 r., przez 6 miesięcy, nie będziesz spłacać kapitału w racie - tylko odsetki. Twoja rata w kwietniu wyniesie 727,94 zł, zamiast 1 260,30 zł. Okres spłaty wydłużony zostanie o okres zawieszenia, czyli o 6 miesięcy.

Zawieszenie spłaty w tym wariancie oznacza wzrost kosztu kredytu o 4 246,09 zł.

Od kwietnia 2020 r., przez 6 miesięcy nie będziesz płacić pełnej raty, czyli kapitału oraz odsetek. Twoja rata w kwietniu wyniesie 0 zł, zamiast 1 260,30 zł. W tym przypadku zawieszono 6 rat, a okres spłaty wydłuży się o 14 miesięcy - po to, aby wysokość raty po okresie zawieszenia nie uległa istotnej zmianie. Zawieszenie spłaty w tym wariancie oznacza wzrost kosztu kredytu o 9 905,61 zł.

Źródło: ING Bank Śląski

W przypadku Twojego kredytu wartości mogą być inne. Dlatego też, zanim złożysz wniosek, poproś bank, żeby przygotował dla Ciebie wyliczenia dotyczące kosztów, jakie poniesiesz w związku z wakacjami kredytowymi.

Możesz też sam sprawdzić, o ile może być droższy spłacany przez Ciebie kredyt hipoteczny. Kalkulator na naszej stronie pomoże Ci obliczyć wysokość raty i sprawdzić koszty kredytu. Możesz też sprawdzić swoją zdolność kredytową i dowiedzieć się, czy za jakiś czas będziesz mógł zrefinansować kredyt hipoteczny. Kalkulator zdolności kredytowej pomoże Ci to sprawdzić.

Nie powinieneś się za to obawiać, że zawieszenie spłaty kredytu wpłynie negatywnie na Twoją historię kredytową. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że wakacje kredytowe nie będą miały negatywnego wpływu na historię kredytową.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat opisany w artykule, porozmawiaj z naszym Ekspertem. Zadzwoń do nas na numer: 799 350 109.dzia≥anie bankůw w czasie epidemii

Dodano:
04 Maj 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły