Wiedza finansowa Polaków lepsza niż rok temu. 60% pytanych ma świadomość skutków inflacji

  • 22 Paź 2020
  • 3 min. czytania
  • Komentarze(0)
W tym roku odbyło się czwarte badanie przeprowadzone dla platformy Kapitalni.org, którego celem jest sprawdzenie poziomu wiedzy na temat szeroko rozumianych finansów. Obecna edycja okazała się najlepsza pod względem liczby prawidłowych odpowiedzi. Być może pandemia przyczyniła się do baczniejszego przyjrzenia kwestiom finansowym.
Wiedza finansowa Polaków lepsza niż rok temu. 60% pytanych ma świadomość skutków inflacji

Postrzeganie własnej wiedzy na temat finansów

Firma Maison&Partners pytała badanych, jak oceniają swoją wiedzę na temat: gospodarowania budżetem domowym, płatności bezgotówkowych, płatności w internecie, pieniądza elektronicznego, unikania nieodpowiedzialnego zadłużania, ochrony danych osobowych przed niebezpieczeństwami w internecie, oszczędzania oraz korzystania z lokat i kont oszczędnościowych, praw konsumenta, ubezpieczeń i używania produktów ubezpieczeniowych, pożyczania, brania kredytów gotówkowych, hipotecznych i pożyczek, wychodzenia z długów, zasad funkcjonowania systemu emerytalnego, podatków, systemów podatkowych, inwestowania pieniędzy i wybierania instrumentów inwestycyjnych, przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy. Zakres był więc szeroki – zadano 26 pytań w czterech blokach tematycznych.

Większość badanych udzielała ostrożnych odpowiedzi. Najlepiej wypadła samoocena w kwestii wiedzy o gospodarowaniu budżetem domowym (26% osób uważa, że ma dużą wiedzę na ten temat, a 52%, że średnią) – był to jednak wynik o 2 p.p. gorszy w ujęciu rocznym, płatności kartą i transakcji w internecie (25 i 51%) czy unikania nieodpowiedzialnego zadłużenia (18 i 45%). Nieco gorzej było w przypadku ochrony danych osobowych (10 i 53%), oszczędzania (11 i 48%), praw konsumenta (7 i 52%), ubezpieczeń (6 i 50%) oraz korzystania z kredytów i pożyczek (10 i 45%).

Pozytywna samoocena zaczęła się zrównywać z negatywną przy pytaniu o wychodzenie z długów (10 i 45% ma wiedzę, 29 i 20% ma małą lub brak wiedzy). Gorzej jest przy kwestii funkcjonowania systemu emerytalnego, gdzie przeważają odpowiedzi sugerujące małą wiedzę lub jej brak (38 i 13%). W przypadku podatków, inwestowania oraz prowadzenia własnej firmy pozytywna samoocena jest w mniejszości – nic zresztą dziwnego, bo nie każdy posiada lub zastanawia się nad założeniem własnej działalności czy czuje na tyle na siłach, by inwestować w niepewnych czasach. Grupa badanych z brakiem w wiedzy była najliczniejsza przy kwestiach związanych z przedsiębiorczością i firmą (28% – brak wiedzy, 34% – mała wiedza; łącznie wynik jest jednak lepszy w ujęciu rocznym o 7 p.p.), inwestowaniem (21 i 40%) oraz wychodzeniem z długów (20 i 29%).

Skonsoliduj swoje raty, sprawdź ranking kredytów konsolidacyjnych >>

Czy faktyczna wiedza pokryła się z samooceną?

W badaniu zadawanych jest 26 pytań. Tegoroczna średnia prawidłowych odpowiedzi wyniosła 14,14, czyli więcej niż w 2019 r., kiedy była równa 12,50. Wyniki dzieli się na cztery części: 0-6 punktów, 7-13 punktów, 14-20 punktów i 21-26 punktów. Dwie najgorsze grupy pod względem liczby prawidłowych odpowiedzi zmniejszyły się w ujęciu rocznym. W 2019 r. wyników równych lub niższych od 6 punktów było 17%, a w tym roku 12%, podczas gdy wyników 7-13 było poprzednio 41%, a teraz 30%. W najnowszej edycji badania dominowała grupa z rezultatem 14-20, stanowiąca 45% (32% rok temu). Liczniejsze jest też grono osób z najlepszymi wynikami, czyli 21-26 – 13 w porównaniu do 10% w ubiegłym roku.

Według autorów badania zwiększył się odsetek poprawnie odpowiadających na pytania związane z pożyczaniem i budżetem domowym, a także z inflacją i oszczędzaniem. 60% osób wie, że wartość pieniędzy trzymanych na nieoprocentowanym koncie spada z roku na rok. W poprzedniej edycji taką świadomość miało 46% pytanych. Wzrosła też liczba osób, które znają pojęcia takie jak: debet, oprocentowanie stałe czy okres bezodsetkowy w przypadku karty kredytowej.

Z badania wynika, że 67% pytanych uznało wiedzę o ekonomii, finansach i gospodarce za potrzebną. To większy odsetek niż w ubiegłym roku (59%). Liczniejsza grupa przyznała też, że orientowanie się w kwestiach związanych z ekonomią jest przydatna do zrozumienia mechanizmów rządzących gospodarką (28% odpowiedzi), poczucia bezpieczeństwa finansowego (29%) i oszczędzania (30%).   

Dodano:
22 Paź 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły