Windykator a komornik. Sprawdź, czym różni się zakres ich działań

  • 25 Kwi 2017
  • 4 min. czytania
  • Komentarze(0)
Dowiedz się, jaki jest zakres działań komornika i windykatora oraz dlaczego lepiej nie uciekać przed spłatą długu.
Windykator a komornik. Sprawdź, czym różni się zakres ich działań

Myślisz, że windykator i komornik mają takie same uprawnienia? Używasz obu terminów zamiennie? Na myśl o tym, że w twojej skrzynce leży list od firmy windykacyjnej przechodzą cię dreszcze? Brak wystarczającej wiedzy może cię słono kosztować. Dowiedz się, jaki jest zakres działań komornika i windykatora oraz dlaczego lepiej nie uciekać przed spłatą długu.

Jeśli nie będziesz regulował należności w terminie, bank lub firma pożyczkowa rozpocznie proces egzekucji długu. Zazwyczaj problemem nieterminowej spłaty zajmuje się windykator. Dopiero później sprawa zostaje przekazana do sądu i wówczas to komornik przystępuje do wyegzekwowania należności. Zakres uprawnień windykatora oraz komornika znacząco się od siebie różni. To co ich łączy to natomiast dążenie do możliwie szybkiego i skutecznego odzyskania należności.

Windykator a komornik

Kiedy zaciągasz kredyt lub pożyczkę, podpisujesz z instytucją finansową umowę, w której zobowiązujesz się do spłaty długu w określonym terminie. W momencie, gdy nie wywiązujesz się z warunków umowy (przestajesz spłacać raty), wierzyciel może skorzystać z dwóch ścieżek postępowania: pozasądowej oraz sądowej. W pierwszym przypadku twoja sprawa trafia do windykatora. Jego zadaniem jest odzyskanie pieniędzy na drodze ugody. To dlatego windykator stara się z tobą skontaktować, dzwoni lub wysyła listy. Jeśli nie uda wam się porozumieć na drodze pozasądowej, wierzyciel ma prawo podjąć bardziej radykalne działania i przekazać sprawę do sądu. Po ogłoszeniu wyroku i na nadaniu mu tzw. klauzuli wykonalności, egzekucją długu zajmuje się komornik. Ma on znacznie szerszy zakres uprawnień, jednak co najistotniejsze, komornik nie będzie prowadził z tobą negocjacji. Zarówno działania windykacyjne, jak i komornicze pociągają za sobą dodatkowe koszty, które ponosi dłużnik.

Ściąganie długów - jakie uprawnienia ma windykator?

Celem pracy windykatora jest ustalenie, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie w spłacie należności, a następnie dogadanie się z dłużnikiem co do sposobu spłaty długu. Postępowanie windykacyjne nie jest niczym przyjemnym, jednak na tym etapie masz szansę rozłożyć spłatę zaległej sumy na raty.
Ponadto, podpisując umowę z firmą windykacyjną, unikasz sądu i komornika. Pamiętaj również, że z reguły wszystkie monity (czyli przypomnienia o spłacie długu) są płatne, dlatego im szybciej zawrzesz ugodę z windykatorem, tym mniejsze będą koszty całego procesu odzyskiwania długu. Zakres kompetencji komornika jest mocno ograniczony i sprowadza się głównie do nakłonienia cię, abyś podjął współpracę i zaczął spłacać dług. A czego windykator nie może?

  • Zająć ani spisać twojego majątku
  • Wejść do twojego mieszkania, jeśli nie wyrazisz na to zgody
  • Rozmawiać na temat twojej sytuacji materialnej z innymi osobami (sąsiadem, pracodawcą itd.)

Zgodnie z prawem windykacja nie może opierać się na zastraszaniu i nękaniu dłużnika. Niestety, zdarza się, że firmy windykacyjne postępują wbrew tej zasadzie i stosują w swoich działaniach szantaż i groźby użycia siły. W takich sytuacjach powinieneś natychmiast reagować i zgłosić się na policję lub do prokuratury.

Dowiedz się więcej na temat uprawnień windykatora

Komornicza egzekucja długów

W przypadku, gdy windykacja nie przynosi oczekiwanych rezultatów (dłużnik nie spłaca należności), wierzyciel może skierować sprawę do sądu. Na mocy tzw. tytułu wykonawczego opatrzonego klauzulą wykonalności, komornik rozpoczyna egzekucję długu. Na tym etapie nie możesz już negocjować, aby twoje zadłużenie zostało rozłożone na raty. Ponadto komornik ma znacznie szerszy zakres działań niż windykator. Do jego głównych uprawnień należy:

  • Zajęcie domu, mieszkania, samochodu itp., należącego do dłużnika.
  • Zajęcie pensji, emerytury, renty lub innego świadczenia. Komornik ma również prawo dokonać blokady na twoim rachunku bankowym.
  • Otwarcie twojego mieszkania lub firmy nawet wówczas, gdy nie wyrazisz na to zgody.
  • Komornik może zasięgać informacji na twój temat. W tym celu ma prawo zgłosić się m.in. do Urzędu Skarbowego, ZUS-u lub spółdzielni mieszkaniowej.

Jeżeli nie podejmiesz współpracy z komornikiem, możesz otrzymać grzywnę, np. gdy nie zgłosisz, że zmieniłeś miejsce zamieszkania, pracę lub celowo podajesz komornikowi błędne informacje na swój temat.

Zajęcie komornicze nie oznacza, że komornik może całkowicie pozbawić cię środków do życia. Komornik ma obowiązek pozostawić ci przynajmniej minimalną pensję krajową, nie może odebrać ci zapasów żywności, ubrań, pościeli, dokumentów oraz przedmiotów, które są ci niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej (wyjątek stanowi samochód). Gdy uznasz, że komornik przekroczył swoje kompetencje lub działa niezgodnie z prawem, możesz zgłosić skargę na jego działania w sądzie rejonowym.

Nikt z nas nie chce mieć długów, a tym bardziej uczestniczyć w postępowaniu windykacyjnym lub komorniczym. Jeśli jednak korzystasz z kredytów i pożyczek, powinieneś wiedzieć, jakie są konsekwencje nieterminowej spłaty należności.

Dodano:
25 Kwi 2017

Zaktualizowano:
26 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły