Wkrótce w Pekao pojawi się program dopłat BGK dla przedsiębiorców

  • 29 Cze 2020
  • 2 min. czytania
  • Komentarze(0)
Oferta skierowana jest do firm dotkniętych skutkami pandemii i zamrożenia gospodarki. Dopłaty będą dotyczyć nowych i bieżących kredytów obrotowych.
Wkrótce w Pekao pojawi się program dopłat BGK dla przedsiębiorców

Na czym polega program dopłat BGK?

Bank Gospodarstwa Krajowego podjął współpracę z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi w celu wsparcia mikro, małych, średnich i dużych firm, które ucierpiały w czasie pandemii. Chodzi tu o dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych na 12 miesięcy. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dodatek z BGK będzie wynosił 2 punkty procentowe, a dla dużych firm 1 punkt procentowy. Przed udzieleniem wsparcia kredytodawca sprawdzi jednak, z jakich programów pomocowych przedsiębiorca korzystał do tej pory i jakie kwoty uzyskał. Dopłaty mają być bowiem przyznawane firmom, które utraciły płynność finansową lub są tym zagrożone. Suma wsparcia razem z dopłatami z Funduszu Dopłat do Oprocentowania nie powinna przekraczać limitu ustalonego przez KE, czyli dla większości firm 800 tys. euro. Dla przedsiębiorców działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych limit wynosi 100 tys. euro, a w sektorze rybołówstwa i akwakultury 120 tys. euro. O dopłaty można ubiegać się do końca 2020 r.

Program dopłat w Pekao

W Pekao wsparcie będzie możliwe po podpisaniu umowy banku z BGK, do czego ma dojść wkrótce. Przedsiębiorcy, którzy przystąpią do programu, będą spłacać różnicę pomiędzy odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty. Oferta przeznaczona jest dla firm, które utraciły płynność finansową, a więc zdolność do terminowej spłaty obecnych zobowiązań lub są tym zagrożone. Nie dotyczy ona jednak tych przedsiębiorstw, które były w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r.

Przedsiębiorco, skorzystaj z wakacji kredytowych >>

Środki będą wypłacane z Funduszu Dopłat do Oprocentowania w BGK. Będą podzielone na 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy kredytu z dopłatą. Dotyczy to także kredytów obrotowych branych do 31 grudnia 2020 r. Kredyty mogą być zabezpieczone gwarancjami BGK i EFI.

Wsparcie dla firm z BGK

To nie wszystko, co oferuje firmom BGK. Co poza dopłatami można jeszcze uzyskać?

  • mikro- i małe firmygwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax, pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, Kredyt na Innowacje Technologiczne, pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC), Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka, Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie;
  • średnie firmy – gwarancje de minimis, Gwarancje Biznesmax, Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych, Kredyt na Innowacje Technologiczne, pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, Pożyczki Płynnościowe POIR, Pożyczki Płynnościowe PES, Pożyczki Szerokopasmowe (POPC), Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka, Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie;
  • duże firmy – Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

Dodano:
29 Cze 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły