Wszystko, co musisz wiedzieć o programie 500 plus

 • 29 Lut 2016
 • 4 min. czytania
 • Komentarze(0)
Najważniejsze informacje o 500 złotych na dziecko.
Wszystko, co musisz wiedzieć o programie 500 plus

Według raportu ekspertów z Centrum im. Adama Smitha, wychowanie dziecka kosztuje od 176 tys. złotych do 190 tys. złotych. Jeżeli państwo wypłacałoby Ci od jego urodzenia 500 złotych miesięcznie, to w ciągu 20 lat dołoży Ci 120 tys. złotych. Warto więc przyjrzeć się bliżej 10 zasadom programu.

Rodzina 500 Plus to flagowy projekt nowego rządu, który ma na celu pomóc finansowo rodzicom w wychowaniu dzieci, jednak nie zawsze i nie wszystkich.

1. Kto dostanie 500 złotych?

Świadczenie otrzyma rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, niezależnie od wysokości dochodów, które osiągają rodzice. Warto jednak pamiętać, że jeżeli mamy dwójkę dzieci i nasza starsza pociecha stanie się pełnoletnia, to młodsza traci prawo do świadczenia.

Jest szansa także na otrzymanie pieniędzy na pierwsze dziecko, jeżeli dochód na głowę nie przekracza 800 złotych brutto albo w rodzinie jest niepełnosprawny potomek. Wtedy maksymalny próg dochodowy wynosi 1 200 złotych brutto na członka rodziny.

R E K L A M A

Wszystko, co musisz wiedzieć o programie 500 plus

2. Co jest zaliczane do tego dochodu?

Warto wiedzieć, że oprócz oczywistych źródeł dochodu, takich jak na przykład umowa o pracę, wliczane są także:

 • przychody z dzierżawy, najmu, podnajmu,
 • dochody z gospodarstw rolnych,
 • dochody uzyskiwane w innych krajach,
 • świadczenia społeczne: rodzinne, renty, emerytury, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie.

3. Jakie warunki muszą spełniać opiekunowie?

W zasadzie żadnych. Nie trzeba być biologicznym rodzicem dziecka ani pozostawać w związku małżeńskim. Świadczenie mogą otrzymać: rodzice, jeden rodzic, opiekunowie prawni i faktyczni opiekunowie. Nie są zdyskwalifikowani więc rodzice samotnie wychowujący dzieci czy adopcyjni.

4. Co z Polakami, pracującymi za granicą?

Dostaną pieniądze, jeżeli stanowią tak przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym. Ważne jest, że zasiłek tego typu można otrzymywać tylko w jednym kraju, więc jeżeli dostajemy go w państwie, w którym aktualnie mieszkamy, to o ten w Polsce nie możemy się już ubiegać.

5. Co z obcokrajowcami, pracującymi w Polsce?

Także mogą liczyć na 500 złotych, ale oprócz obowiązywania ich przepisów ubezpieczeniowych (tak jak w poprzednim przypadku), muszą mieć kartę stałego pobytu wraz z pozwoleniem na pracę.

6. Kto nie dostanie 500 złotych?

Warto wiedzieć, że pomimo spełnienia wcześniej opisanych warunków, można nie dostać świadczenia. Stanie się to, jeżeli dziecko:

 • jest w związku małżeńskim (jest to legalne w przypadku dziewcząt, które ukończyły 16 lat),
 • przebywa w placówce, która zapewnia całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą (np. adopcja, rodzina zastępcza, pogotowie opiekuńcze),
 • posiada prawo do świadczenia na własne dziecko,
 • pobiera świadczenie rodzinne za granicą.

7. Jak złożyć wniosek?

 • Wypełniamy wniosek, który znajdziemy na stronie internetowej Programu.
 • Do wniosku dołączamy inne niezbędne dokumenty, zależne od naszej sytuacji (np. zaświadczenie o wszystkich dochodach, jeżeli staramy się o 500 zł na pierwsze dziecko, oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, dokumenty dotyczące alimentów, oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, dokumenty potwierdzające wiek dziecka, pozwolenie o pobyt na pracę w przypadku cudzoziemców, zaświadczenie o przysposobieniu dziecka w przypadku rodziców adopcyjnych).
 • Wniosek wraz z załącznikami możemy złożyć elektronicznie poprzez portal Emp@tia lub osobiście w gminie, w której mieszkamy (w urzędzie miasta, gminy, ośrodku pomocy społecznej lub centrum do realizacji świadczeń socjalnych). Warto wiedzieć, że w przypadku złożenia wniosku przez Internet, musimy posiadać podpis elektroniczny.

8. Kiedy wpłyną pieniądze?

Wniosek musimy złożyć do 30 czerwca 2016 roku, jeżeli chcemy otrzymać wyrównanie od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia. Do Rodziny 500 Plus można przystąpić w dowolnym momencie, a pieniądze będą wypłacane od miesiąca, w którym złożyliśmy wniosek.

9. Czy świadczenie można stracić?

Owszem, można. Z przyczyn oczywistych zdarzy się to, jeżeli dziecko osiągnie pełnoletność lub nasze dochody wzrosną, czyli nie będziemy już uprawnieni do korzystania z programu. Ale warto uważać także na sposoby wydatkowania świadczenia. Jeżeli na przykład do pracowników pomocy społecznej dotrze sygnał, że nie wydajemy tych pieniędzy zgodnie z przeznaczeniem, czyli na potrzeby dzieci, mogą oni przeprowadzić wywiad środowiskowy. Jeśli urzędnicy dojdą do wniosku, że pieniądze są marnotrawione, to pomoc może zostać wstrzymana lub zamieniona na pomoc w innej formie (ubrania, jedzenie, opłacenie kolonii).

10. Co robić dalej ze złożonym wnioskiem?

Po poprawnym złożeniu wniosku nasza przygoda z programem się nie kończy. Mamy spokój do 30 września 2017 roku, bo do tej daty będzie obowiązywał pierwszy okres programu. Standardowo jednak od 1 listopada do 30 października. Składanie wniosku musimy powtarzać co roku - od 1 września.
 

Dodano:
29 Lut 2016

Zaktualizowano:
31 Maj 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły