Zajęcie komornicze, a rachunek wspólny

 • 04 Kwi 2018
 • 5 min. czytania
 • Komentarze(2)
Zalegasz ze spłatą zobowiązań? Masz rachunek wspólny i zastanawiasz się czy może on zostać zajęty przez komornika? Sprawdź to!
Zajęcie komornicze, a rachunek wspólny

Masz długi? Jeśli nie radzisz sobie ze spłatą zobowiązań, komornik może zająć twoje konto. Ale co w sytuacji, gdy osoba z którą masz konto jest zadłużona? Czy twoje pieniądze także może zabrać komornik? Jak wygląda egzekucja komornicza z rachunku wspólnego? Wyjaśniam.

Zajęcie rachunku bankowego to jedna z najczęściej wykorzystywanych metod egzekwowania długu przez komornika. Jeżeli nie spłacasz swoich zobowiązań to możesz spodziewać się, że zablokuje on twoje konto. W przypadku, gdy masz więcej niż jedno lub rachunek wspólny to zgodnie z prawem na każdym z nich zostanie założona blokada. W takiej sytuacji drugiemu właścicielowi konta, którego nie dotyczy zajęcie, zostanie ograniczony dostęp do środków. Jak w rzeczywistości wygląda egzekucja komornicza z rachunku wspólnego? Wyjaśniam w tekście.

Egzekucja komornicza z rachunku wspólnego

Zgodnie z art. 51 Prawa bankowego rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób. To umowa wspólnego rachunku bankowego określa w jakim zakresie ty i osoba, z którą masz rachunek możecie z niego korzystać, czyli jakie są wasze udziały. Co w sytuacji, gdy wpadniesz w długi? Wtedy wasze wspólne konto stanie się przedmiotem egzekucji i będzie podlegało zajęciu przez komornika. Regulują to przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Art. 891 [1] § 1. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich.

Art. 891 [2] § 1. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka.

Ważne jest, że w przypadku, gdy komornik zajmie konto wspólne, twoim obowiązkiem jako dłużnika jest przedstawienie mu w ciągu 7 dni od zajęcia umowę regulującą twój udział w nim. Jeżeli tego nie zrobisz, albo umowa tego nie określa, wtedy przyjmuje się, że są one równe.

Rachunki blokowane są coraz szybciej dzięki systemowi Ognivo. Dlatego jeśli jesteś współposiadaczem konta zajętego przez komornika i chcesz wiedzieć jak to wygląda w praktyce, przedstawiam najczęściej występujące przypadki egzekucji z rachunku wspólnego.

Konto wspólne: mąż i żona

Przykład:
Na wspólny rachunek twój i twojego męża wpływają wasze wynagrodzenia. Z tytułu wynagrodzenia męża wpływa 3500 zł, z tytułu twojego 2500 zł. Łącznie miesięczne wpływy na wasze wspólne konto wynoszą 6000 zł. Wasze udziały w rachunku są równe.

Ile w takiej sytuacji może zabrać komornik?
Z powodu długów męża wasze konto zostało zablokowane przez komornika. Bank pozostawił kwotę wolną, a połowę z pozostałych środków przekazał do komornika w celu częściowej spłaty zadłużenia.

Wyjaśnienie:
Komornik sądowy zgodnie z prawem może prowadzić egzekucję ze wspólnego rachunku bankowego małżonków. Ale żona (niebędąca dłużnikiem) może się przed taką egzekucją obronić. Zgodnie z art. 891 [2] § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego może ona wystąpić o zwolnienie spod egzekucji:

 • środków, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika,
 • środków, które nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, dochodów , uzyskanych z jego praw autorskich czy innych praw twórcy.


Jeżeli komornik chce prowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków, to tytuł wykonawczy musi być skierowany przeciwko obojgu z nich. Ale w sytuacji, gdy posiadają oni rozdzielność majątkową, to zastosowanie mają zasady jak w poniższym przypadku.

Warto wiedzieć, że
Tytuł wykonawczy to nic innego jak wyrok sądu lub sądowy nakaz zapłaty.

Konto wspólne: matka i syn

Przykład:
Wspólnie z matką posiadasz rachunek w banku, na który systematycznie wpływa jej emerytura z ZUS w kwocie 1600 zł. Ty natomiast pobierasz zasiłek dla bezrobotnych z Państwowego Urzędu Pracy w kwocie 580 zł. W sumie miesięczne wpływy na wasz rachunek wspólny wynoszą 2 180 zł. Matka, chcąc poprawić warunki mieszkaniowe, zaciągnęła kredyt gotówkowy, który do tej pory regularnie spłacaliście. Wraz z twoją utratą pracy wasza sytuacja finansowa uległa pogorszeniu i przestaliście spłacać raty kredytu.

Ile może zabrać komornik?
Komornik na wniosek wierzyciela zajął wam rachunek wspólny. Bank zgodnie z obowiązkiem ustawowym, pozostawił na rachunku przysługującą wam kwotę wolną i przekazał połowę pozostałych wpływów, ponieważ w tej sytuacji bank uznał, że wasze udziały są równe.

Wyjaśnienie:
Komornik sądowy, zgodnie z prawem, może prowadzić egzekucję ze wspólnego rachunku bankowego w przypadku, gdy dłużnikiem jest jeden ze współposiadaczy. Udział w rachunku określa umowa rachunku, a jeśli nie, przyjmuje się, że są równe.
 

Co zrobić, gdy komornik zajmie rachunek wspólny?

Jeżeli posiadasz rachunek wspólny, musisz liczyć się z ryzykiem zajęcia przez komornika znajdujących się na nim środków pieniężnych nawet, gdy dług nie jest twój.

Jeżeli twój mąż lub żona, albo inna osoba, z którą posiadasz konto bankowe ma problemy finansowe i przeczuwasz, że komornik może zająć rachunek, warto pomyśleć o rozwiązaniu umowy wspólnego rachunku lub jej zmiany i ustanowieniu dłużnika pełnomocnikiem rachunku.

Ważne
Jeżeli masz długi i jesteś jedynie pełnomocnikiem do innego rachunku to takie konto nie może zostać zajęte przez komornika!

Sprawdź, co jeszcze możesz zrobić, gdy komornik zajmie twoje konto.

Dodano:
04 Kwi 2018

Zaktualizowano:
28 Maj 2020

2 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

 • Dagmara Sudoł Ekspert 20 sierpnia 2018
  Rzeczywiście, gdy jeden ze współposiadaczy rachunku popadnie w długi jest to bardzo duży problem. Dobrze, ze udało Ci się wyjść z tej nieciekawej sytuacji :)Pozdrawiam
 • Marlena Radasz Ekspert 20 sierpnia 2018
  Ile jest problemów jak ma się z kimś rachunek wspólny... Mój były mąż wpakował mnie w niezłe bagno, bo zadłużył siebie ale i w tym przypadku i mnie, nie udało się odsunąć ode mnie tego długu i pieniądze pobierane były z naszego wspólnego konta. Już myślałam że się nie pozbieram z tego upadku finansowego... Natrafiłam w internecie na ten poradnik https://poradnik-novacash.pl/ jest w nim fajnie opisane jak starać się o pożyczkę, mimo zajęcia komorniczego, co uratowało mnie przed całkowitym bankructwem

Podobne artykuły