Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Zmiany w podatkach 2018! Poznaj nowe zasady!

Fot.

Wraz z początkiem stycznia 2018 roku weszły w życie nowe zasady podatkowe. Przedsiębiorcy mogą spodziewać się poniesienia dodatkowych kosztów oraz pojawienia się nowych obowiązków. To jednak nie wszystko. Zostały również wprowadzone zmiany, które ułatwią firmom działanie.


Od początku 2018 roku przedsiębiorca nie będzie płacił oddzielnie składek ZUS i NFZ zmieniły się również zasady opłacania zaliczek PIT. Sprawdź, które zmiany dotyczą twojego przedsiębiorstwa i nie daj się zaskoczyć reformom, które zostały wprowadzone przez rząd. Nie czekaj i już dziś dowiedz się czy należysz do uprzywilejowanej grupy zawodów i przedsiębiorców, czy jednak poniesiesz straty.


1. Wyższa kwota wolna od podatku 2018

Kwota wolna od podatku wyniesie 8 tys. zł, a nie jak wcześniej 6,6 tys. zł. (dotyczy
podatników na skali podatkowej, zarabiających najmniej). Największą korzyść z tej zmiany odczują osoby, których dochody są niewielkie m.in.: z umów zlecenie, rent oraz emerytur lub osób, które nie są na pełnym etacie.

 

2. Zmiany w składkach ZUS 2018

Zamiast trzech czy czterech przelewów na opłacanie składek za ubezpieczenia, wystarczy wykonać jeden na swój indywidualny numer rachunku składkowego. W styczniu składki za grudzień opłacamy już na nowych zasadach. Stare konta zostaną zlikwidowane. Zlikwidowano limit przychodów, do którego odprowadzane były wcześniej składki ZUS. Od tego roku odprowadzamy składki ZUS od całości przychodów.


3. Zaliczki PIT nie będą obowiązkowe

Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą zmieniają się również zasady opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym mówi, że zaliczka na PIT będzie obowiązkowa dopiero w chwili, kiedy osiągnie kwotę 1 000 zł. Ta zmiana nie sprawi, że przedsiębiorca zaoszczędzi, jednak odsunie płatność w czasie. To rozwiązanie nie jest obowiązkowe, każdy może z niego skorzystać dobrowolnie.

 

4. Jednolity plik kontrolny – po co?

Od pierwszego stycznia 2018 roku mikrofirmy mają obowiązek przekazywania danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego. Wszyscy podatnicy VAT obowiązkowo raportują transakcje objęte VAT-em szczegółowo do Urzędu Skarbowego raz w miesiącu (bez względu na fakt czy podatnik rozlicza się miesięcznie czy kwartalnie).


Niezmiernie istotne jest by jeszcze większą uwagę zwracać na prawidłowe zamieszczanie danych odbiorcy i wystawcy faktur, ponieważ nawet niewielka pomyłka w tym zakresie sprawi, że zarówno u kontrahenta, jak i u podatnika JPK zostanie błędnie sporządzony. Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo i uchronić się przed kontrolą należy brać odrębne faktury lub paragony na wydatki prywatne, a na fakturach firmowych mieć jedynie wydatki związane z prowadzoną firmą. Sporządzenie JPK jest bardzo pracochłonne i pochłania sporo czasu.

Anna Tomasiewicz - doradca podatkowy


Jednolity plik kontrolny został stworzony, aby łatwiej odnaleźć oszustów podatkowych. Dla fiskusa podatek VAT jest w centrum zainteresowania, za to w pliku kontrolnym znajdą się również dowody księgowe,, najważniejsze księgi podatkowe, ewidencje zakupu i sprzedaży, księgi przychodów i rozchodów, ewidencje przychodów oraz faktury VAT.

5. Wyższa płaca minimalna w 2018 roku

Do zmian wchodzących w życie od nowego roku zaliczamy również wzrost płacy minimalnej. Pracownik, który jest zatrudniony w oparciu o umowę zlecenie oraz na samozatrudnieniu nie może zarobić mniej niż 2 100 zł brutto, czyli 13,70 zł brutto za godzinę pracy. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę nie powinny zarabiać mniej niż 2100 zł brutto.

 

6. Zmiany w opodatkowaniu przychodów z najmu od stycznia 2018 r.

Zmieniają się również zasady dotyczące opodatkowanie najmu. Gdy roczne przychody z tytułu najmu przekroczą kwotę 100 tys. zł nie będzie można zastosować preferencyjnego sposobu rozliczania, czyli zryczałtowanej stawki 8,5 proc. Nadwyżka zysków z najmu poza działalnością gospodarczą, która przekroczy kwotę 100 tys. zł, będzie opodatkowana ryczałtem o wysokości 12,5 proc.

 

7. Wyższe limity przychodu dla twórców

Limit kosztów uzyskiwania przychodu przez twórców wzrósł od początku roku o 100 proc. do kwoty 85 528 zł. W rozumieniu przepisów o prawie autorskim do twórców objętych nowymi zasadami należą m.in. twórcy w zakresie:

  • dziennikarstwa oraz publicystyki,
  • architektury,
  • literatury pięknej,
  • sztuk plastycznych,
  • muzyki,
  • fotografii,
  • twórczości audiowizualnej,
  • programów komputerowych,
  • sztuki aktorskiej i estradowej.

8. Wzrost limitu jednorazowej amortyzacji środków trwałych

Od tego roku kwota jednorazowej amortyzacji środków trwałych będzie wynosiła 10 tys. zł, a nie jak dotychczas 3,5 tys. zł. To rozwiązanie pozwoli przedsiębiorcy na jednorazowe zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Poprzednio osoba prowadząca działalność gospodarczą musiała amortyzować zakup sprzętu o wartości np. 9 tys. zł. przez kilka kolejnych miesięcy, teraz tego uniknie i zrobi to jednorazowo.

 

9. Split payment – czym jest?

Od 1 lipca 2018 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku VAT. Polega ona na możliwości zapłaty podatku VAT na specjalny rachunek - rachunek VAT (każdy przedsiębiorca będzie miał dodatkowo założony rachunek VAT do istniejącego konta firmowego).


Mechanizm podzielonej płatności pozwala decydować kupującemu/płacącemu, jak chce uregulować płatność za fakturę - czy całość (kwotę brutto) chce przekazać na konto rozliczeniowe sprzedawcy, czy płatność chce podzielić (zastosować split payment), czyli kwotę VAT wpłacić na specjalny rachunek VAT sprzedawcy, a kwotę netto na tradycyjny rachunek rozliczeniowy tego samego sprzedawcy. Wybór metody płatności należy do dokonującego zapłaty i nie można mu blokować żadnej z możliwości. Dlatego też, jeśli kupujący zdecyduje się na split payment, sprzedający ma obowiązek zapewnić mu taką możliwość.

Anna Tomasiewicz - doradca podatkowy


Korzystanie ze split payment jest dobrowolne. Mechanizm podzielonej płatności jest zastosowaniem, które będzie miało sens wyłącznie przy transakcjach między przedsiębiorcami. To rozwiązanie nie wpłynie na transakcje dokonywane przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Warto wiedzieć, że...
* środki zgromadzone na rachunku VAT są wolne od egzekucji sądowej i administracyjnej,
* w przypadku śmierci posiadacza rachunku VAT do masy spadkowej nie przechodzą zaległości w podatku VAT ani odsetki za zwłokę,
* odpowiedzialność solidarna podatnika, na rzecz którego dokonana on płatności, jest wyłączona, jeśli podatnik ten dokona płatności na rachunek VAT dostawcy, w kwocie odpowiadającej wysokości kwoty otrzymanej na swój rachunek VAT.Podobne artykuły