Zmienią się przepisy regulujące upadłość konsumencką – już od 24 marca

  • 24 Lut 2020
  • 3 min. czytania
  • Komentarze(0)
Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat o przyjęciu większości przepisów nowelizacji prawa upadłościowego. Prawie wszystkie wejdą w życie 24 marca 2020 r., już obowiązują lub zaczną obowiązywać w grudniu.
Zmienią się przepisy regulujące upadłość konsumencką – już od 24 marca

Upadłość konsumencka – co się zmieni?

Nowością jest przyjęcie wniosku o ogłoszenie upadłości, także gdy dłużnik specjalnie zaciągał kredyty, których nie zamierzał spłacać lub wykazał się rażącą lekkomyślnością. Obecnie takie wnioski są oddalane. Taka decyzja wiąże się z tym, że badanie przyczyn niewypłacalności będzie miało miejsce dopiero po ogłoszeniu upadłości. Zgodnie z prawem dłużnik, który działał z premedytacją, będzie inaczej traktowany niż osoba, która stała się niewypłacalna z przyczyn od niej niezależnych np. z uszczerbku na zdrowiu lub utraty pracy. W pierwszym przypadku okres spłaty będzie miał od trzech do siedmiu lat, a w drugim maksymalnie trzy lata.

Sprawdź, czy jesteś na czarnej liście dłużników  >>

Całkowite umorzenie długu jest możliwe, ale wymaga udowodnienia, że dłużnik nie tylko nie posiada majątku, ale jest także trwale niezdolny do spłaty zobowiązań – np. z powodu niepełnosprawności.

Sąd może też uznać, że niezdolność do spłaty jest tymczasowa i podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu zobowiązań. Taki okres trwałby pięć lat. Nie oznacza to jednak, że dłużnik może w tym czasie zapomnieć o problemie. Wciąż ma on obowiązek informowania sądu o swej bieżące sytuacji finansowej. Może być też ustalony plan spłaty przynajmniej części zadłużenia.

Umorzenie nie dotyczy alimentów (ponad 300 tys. osób ma prawie 12 mld zł długu z tego tytułu według danych BIG InfoMonitora), kosztów naprawy szkód wynikających z przestępstwa lub wykroczenia i rent odszkodowawczych.

Inna zmiana w prawie upadłościowym zakłada, że dłużnik nie może zostać skazany na bezdomność, jeśli okaże się niewypłacalny. Jeśli jego majątek łącznie z nieruchomościami zostanie zlicytowany, to ma on otrzymywać równowartość przeciętnego czynszu na okres od roku do dwóch lat.

Oprócz tego prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowani tak samo jak konsumenci.

Upadłość konsumencka – na czym polega?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które ma na celu oddłużenie niewypłacalnego konsumenta poprzez częściowe lub całkowite umorzenie zobowiązania lub wyznaczenie realistycznego harmonogramu spłaty. Nie jest to jednak magiczny sposób na pozbycie się problemu.  Po ogłoszeniu upadłości nadzór nad majątkiem przejmuje syndyk, który może przejąć nieruchomości, samochody i cenne przedmioty, a także akcje udziały w spółkach czy wynagrodzenie za pracę. Dłużnik nie może już sprzedać domu czy prowadzić swojego auta. Ma natomiast możliwość kupowania produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

Sprawdź jakie masz możliwości umorzenia długów >>

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinno być więc ostatecznością. Dla dłużnika korzystniejsze będzie dojście do porozumienia z wierzycielami, negocjowanie warunków czy rozłożenie zobowiązania na raty.

Dodano:
24 Lut 2020

Zaktualizowano:
19 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły