Dziś jest ten dzień!

Fot.

Według wyliczeń Centrum im. Adama Smitha, właśnie 9 czerwca wypada w tym roku Dzień Wolności Podatkowej. To najwcześniej w historii. Co to oznacza dla Polaków? Dlaczego w tym roku ten dzień wypada tak wcześnie?

W skrócie oznacza to, że przestajemy pracować na rząd, a zaczynamy na samych siebie. Komunikat, który jest wydawany przez Centrum im. Adama Smitha, informuje nas o stanie bieżących podatków, zasilających kasę państwa. Dlaczego w tym roku ten dzień wypadł wcześniej? Mianowicie Rząd nie wywiązał się ze wszystkich zaplanowanych wydatków na rok 2016. Od dziś pieniądze, które zarabiałeś będą pracowały na ciebie, a nie będą trafiały do budżetu państwa. Czyli przekazywane podatki będą wspierały twoją edukację, rodzinę czy zdrowie, a nie kasy państwowe.

Obliczanie Dnia Wolności Podatkowej

W Polsce ten symboliczny dzień jest obliczany od 1994 r., do kalkulacji służy stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych (m.in.: budżetu państwa, samorządów czy rządowych funduszy celowych) do produktu krajowego brutto.

Komunikat Centrum im. Adama Smitha: ” Nominalne dane pochodzą z uzasadnienia do budżetu opracowywanego przez Ministerstwo Finansów, konfrontowane z danymi Eurostatu, oraz z innych oficjalnych źródeł, jak budżety funduszy celowych”.

Podobne artykuły