Zasiłek macierzyński na nowych zasadach

Fot. carton_king/iStockphoto
Od 1 stycznia 2015 roku zmieniają się zasady obliczania zasiłku macierzyńskiego dla matek, które są przedsiębiorcami. Zmiany w prawie mają ukrócić powszechne praktyki pobierania wysokich zasiłków przez kobiety przy opłacaniu zaledwie 1 podwyższonej składki ZUS.

Nowe zasady obliczania zasiłku macierzyńskiego dzielą kobiety prowadzące działalność gospodarczą na te, które:
  • objęte są ubezpieczeniem chorobowy krócej niż 12 miesięcy – w tym przypadku podstawą do obliczenia zasiłku macierzyńskiego będzie najniższa podstawa,
  • objęte są ubezpieczeniem chorobowym przez co najmniej 12 miesięcy – wtedy podstawą do obliczenia zasiłku macierzyńskiego będzie średnia miesięczna podstawa z okresu poprzedzającego miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Zwiększenie podstawy zasiłku na nowych zasadach

Aby wyeliminować przypadki, w których kobiety rejestrowały działalność gospodarczą tylko po to by uzyskać wysoki zasiłek macierzyński, w ustawie określono nowe reguły podwyższania podstawy do zasiłku. Odnoszą się one tych kobiet, które nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym przez co najmniej 12 miesięcy.

Zmiana polega na tym, że zapłacona nadwyżka ponad minimalna podstawę jest dzielona na 12 i tylko w takiej części zwiększa przeciętną podstawę za dany okres. Podwyższenie podstawy przez ubezpieczoną nadal zwiększy potencjalny zasiłek macierzyński, ale tylko o niewielką kwotę.

Przed zmianą w prawie opłacenie jednej maksymalnej składki przez tzw. biznesmatki mogło skutkować zasiłkiem w wysokości ponad 6 tysięcy złotych, obecnie zapłata jednej maksymalnej składki pozwoli kobiecie otrzymać zasiłek w wysokości tylko niecałych 2 tysięcy złotych netto.

Co zrobić by po zmianie przepisów otrzymać najwyższy zasiłek macierzyński?


Odpowiedź jest prosta - ubezpieczona kobieta prowadząca działalność gospodarczą powinna przez okres 12 miesięcy opłacać składki od najwyższej podstawy. Najwyższa podstawa wymiaru składek zgodnie z przepisami to 250 % przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. Zgodnie z ustawą budżetową przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2015 ma wynieść 3 959 złotych, a więc najwyższa podstawa wymiaru składek ZUS w 2015 roku wyniesie 9 897,50 zł.

Zatem, koszt zapłaty najwyższych składek ZUS to ok. 3,5 tys. złotych miesięcznie, co w skali roku daję blisko 42 tys. złotych. Przy założeniu, że przedsiębiorcza mama od razu zadeklaruje chęć skorzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, to otrzyma wtedy 80 % kwoty zasiłku przez 53 tygodnie. Łączny zasiłek od 12 miesięcznej najwyższej podstawy wyniesie w takim przypadku około 95 tys. złotych. Mimo więc wyższego wydatku na składki ZUS, w dalszy ciągu podwyższenie podstawy składek jest opłacalne.Podobne artykuły