Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×

Porównaj i wybierz najlepszy produkt

Szukasz oferty dla siebie?

Nasi eksperci pomogą Ci wybrać tę najlepszą - bez zobowiązań i opłat.

Imię:

Nr. telefonu:

Nazwisko:

Adres email:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie (pokaż)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez totalmoney.pl sp. z o.o. podanych danych osobowych w celu przedstawienia oferty finansowej przez administratora danych oraz w celach marketingowych administratora, jak również na przekazanie podanych w rozmowie danych osobowych wskazanym Partnerom, w szczególności instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym, w celu przedstawienia przez nich oferty, a także opracowywanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie (pokaż)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Totalmoney.pl sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz wskazanych Partnerów
 • Wyrażam zgodę na używanie (pokaż)

  Wyrażam zgodę na używanie przez Totalmoney.pl sp. z o.o. oraz Partnerów Totalmoney.pl sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne.

Porównywarka kredytów gotówkowych

?
Chcesz otrzymać dopasowaną ofertę? Wprowadzaj dane poniżej, a my na bieżąco dokonamy przeliczeń...
500 zł 200 000 zł
3 miesiące 120 miesięcy

Porównywarka kont osobistych:

?
Chcesz otrzymać dopasowaną ofertę? Wprowadzaj dane poniżej, a my na bieżąco dokonamy przeliczeń...
min max
0 50

Porównywarka kredytów mieszkaniowych

?
Chcesz otrzymać dopasowaną ofertę? Wprowadzaj dane poniżej, a my na bieżąco dokonamy przeliczeń...
50 000 zł 1 000 000 zł
10 000 zł 1 000 000 zł
12 m-cy 400 m-cy

Porównywarka lokat

?
Chcesz otrzymać dopasowaną ofertę? Wprowadzaj dane poniżej, a my na bieżąco dokonamy przeliczeń...
500 zł 1 000 000 zł
Porównywarka pożyczek pozabankowych

?
Chcesz otrzymać dopasowaną ofertę? Wprowadzaj dane poniżej, a my na bieżąco dokonamy przeliczeń...


Szukasz oferty dla siebie?

Nasi eksperci pomogą Ci wybrać tę najlepszą - bez zobowiązań i opłat.

Imię:

Nr. telefonu:

Nazwisko:

Adres email:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie (pokaż)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez totalmoney.pl sp. z o.o. podanych danych osobowych w celu przedstawienia oferty finansowej przez administratora danych oraz w celach marketingowych administratora, jak również na przekazanie podanych w rozmowie danych osobowych wskazanym Partnerom, w szczególności instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym, w celu przedstawienia przez nich oferty, a także opracowywanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie (pokaż)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Totalmoney.pl sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz wskazanych Partnerów
 • Wyrażam zgodę na używanie (pokaż)

  Wyrażam zgodę na używanie przez Totalmoney.pl sp. z o.o. oraz Partnerów Totalmoney.pl sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne.
 • Fundusze inwestycyjne

 • Kredyty gotówkowe

 • Konta osobiste

 • Kredyty mieszkaniowe

 • Lokaty

 • Pożyczki pozabankowe

 • Kredyty gotówkowe dla firm

Znaleźliśmy dla Ciebie 2 oferty

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły

Fundusze inwestycyjne - co to jest?

Fundusze inwestycyjne to forma wspólnego inwestowania, która polega na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych, w tym również papierów wartościowych. Dzięki temu, że zbierane są od wielu inwestorów, pozwalają na inwestowanie przez każdego z nich niewielkich kwot.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

W Polsce, gdy w 1997 roku nastąpiła zmiana prawa, powstała też ustawa o funduszach inwestycyjnych. To właśnie ona pozwoliła nadać im osobowość prawną i doprecyzować aspekty działania, a także wprowadzić rozróżnienie na kilka typów.

Wcześniej tego typu instrument finansowy działał jako fundusze powiernicze. Dzięki ustawie można było określić również zasady rachunkowości funduszy, a także wymogi sprawozdawczości dla organów państwa i nadzoru. Fundusze inwestycyjne i powiernicze to właściwie to samo. Pierwsze są jednak uprawomocnione. Fundusze inwestycyjne zastąpiły więc powiernicze. Dzięki ustawie z 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi możliwe stało się wspólne inwestowanie. Dzisiaj wiele regulacji wynika nie tyle z polskiego, co z europejskiego prawa, w tym UCITS-compliant.

Jak wybrać fundusz inwestycyjny?

Wybrać można różnego rodzaju fundusze inwestycyjne. Ich podziału można dokonać biorąc pod uwagę różne kryteria. Na światowym rynku finansowym wyróżnić można fundusze otwarte, zamknięte i będące ich połączeniem ? SFIO.

Ranking lokat bankowych

Równie pomocne w wyborze są rankingi lokat bez konta lub z wymaganym założeniem konta. Bez problemów można znaleźć miesięczne zestawienia najlepszych i najwyżej oprocentowanych lokat, które aktualnie dostępne są na rynku. Dzięki takim rankingom łatwiej będzie ocenić, z oferty którego banku warto skorzystać.

Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) są najpopularniejsze. Skorzystać z nich może każdy inwestor. Działają na zasadzie zbywania i kupowania jednostek uczestnictwa na żądanie uczestnika funduszu. Co więcej, liczba jednostek, które mogą zbywać takie fundusze jest nieograniczona, a ich posiadanie jest gwarancją udziału w majątku funduszu inwestycyjnego otwartego. Wartość jednostki uczestnictwa ustalana jest codziennie.

Fundusze zamknięte (FIZ) emitują ograniczoną liczbę certyfikatów inwestycyjnych. Wzrost inwestorów możliwy jest wyłącznie w drodze nowej emisji. Certyfikaty te mogą być imienne i na okaziciela, można je spieniężyć w terminalach i sprzedać na rynku wtórnym.

Klasyfikuje się je również jako fundusze UCITS - polskie fundusze otwarte oraz alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI). W Polsce są to fundusze inwestycyjne zamknięte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.

Najczęściej dzieli się fundusze inwestycyjne również z uwagi na kryterium inwestycyjne. Wyróżnia się fundusze akcji, w których prawie cały portfel inwestycyjny jest przeznaczany na zakup akcji spółek giełdowych. To jest obciążone bardzo dużym ryzykiem, ale też najwyższym zyskiem. Innym rodzajem funduszy jest grupa dłużnych. W ich przypadku inwestuje się głównie w obligacje, dzięki czemu zarówno ryzyko, jak i zysk, są niższe niż w akcyjnych. Bardziej zrównoważone są fundusze mieszane ? w nich inwestuje się zarówno w akcje, jak i w obligacje, a zysk i ryzyko są z reguły wyższe niż w dłużnych. Wyróżnia się również kryterium pieniężne. Tutaj zysk i ryzyko są ograniczone, a inwestuje się głównie w papiery rynku pieniężnego.

Zanim wybierze się fundusz inwestycyjny, warto zdać sobie sprawę z tego, że im większe ma się oczekiwania co do zysku, tym większe ryzyko należy podjąć.

Fundusze inwestycyjne dla firm

A czy firmy mogą inwestować w fundusze inwestycyjne? Czy przygotowana jest dla nich oferta? Okazuje się, że tak. Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy ze spółką Polskie Inwestycje Rozwojowe SA i Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych stworzył nowe fundusze inwestycyjne przeznaczone dla przedsiębiorców i samorządowców.

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne są tworzone i zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Zatrudniają w tym celu doradców inwestycyjnych. To oni gromadzą środki wielu inwestorów i lokują je w papiery wartościowe: akcje, obligacje, bony skarbowe i inne instrumenty finansowe w sposób bezpieczny i zyskowny, zgodnie z zasadą ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

Doradcy przed każdym zakupem papierów wartościowych dokonują szczegółowej analizy opłacalności danej inwestycji. Oczywiście w ramach swojej działalności TFI może zlecać niektóre czynności innym firmom, np. zarządzanie portfelem przekazywane jest osobom, które się w tym specjalizują.

Fundusze inwestycyjne - jak zacząć?

Jak zacząć inwestować w fundusze inwestycyjne? Najważniejsze jest, by na początku zastanowić się nad strategią, zgodnie z jaką chce się inwestować. Kolejnym krokiem jest postawienie sobie celu inwestowania i horyzontu czasowego. Dobrze jest wiedzieć, jakie ryzyko się lubi ponosić i jakie straty jest się w stanie zaakceptować.

Zupełnie inaczej inwestuje się długoterminowo ? na przykład na emeryturę, czy przyszłość dziecka. Wówczas możliwe jest zaakceptowanie znacznie większego ryzyka w przeciągu kilku miesięcy, by zaprocentowało to w kilka, kilkanaście lat.

Nieco inaczej się inwestuje przez kilka miesięcy. Tutaj są znacznie większe wahania, a czas krótszy. Należy więc wybrać w miarę bezpieczny fundusz i trzymać się go mimo emocji.

Zanim zacznie się inwestować, warto zapewnić sobie tzw. poduszkę bezpieczeństwa. Powinny to być środki, które w razie niepowodzenia zapewnią byt i zapobiegną wycofywaniu się z inwestycji. Warto wiedzieć, że pieniądze, które przeznaczy się na fundusz inwestycyjny, powinny pochodzić z nadwyżki finansowej, a nie z budżetu domowego.

Fundusze inwestycyjne - czy warto?

Największą zaletą funduszy inwestycyjnych jest to, że jest ich szeroka oferta, dzięki czemu bez trudu można ją do siebie dopasować. Co więcej, każdy z nich pozwala na lokowanie kapitału o różnym potencjale do generowanie zysków, ale i ryzyka.

Co więcej, stopy zwrotu z inwestycji w fundusze inwestycyjne, są nieograniczone, jak ma to miejsce w przypadku lokat i kont oszczędnościowych. Ponadto, ma się płynność. Można w każdej chwili umorzyć jednostki funduszu i je wypłacić.

Decydując się na inwestycję w fundusze, korzysta się z wiedzy i doświadczenia specjalistów. Dzięki temu są w stanie podpowiedzieć, jak najlepiej postępować, by osiągnąć cel.

Tak więc, chcąc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto inwestować poprzez fundusze inwestycyjne, należy zastanowić się, jakie ma się środki finansowe i czy można podjąć ryzyko, że się je utraci, a potem poszukać odpowiedniego funduszu.

Ranking funduszy inwestycyjnych

Ranking funduszy inwestycyjnych w czytelny sposób pokazuje inwestorom najlepsze fundusze. Dzięki porównaniu funduszy inwestycyjnych w jednym miejscu ma się informację o tych z nich, które wypracowały najwyższą stopę zwrotu. Dzięki temu wiadomo, na co postawić.

Notowania funduszy inwestycyjnych są często przedstawiane w formie tabel, które uwzględniają nie tylko ostatnie miesiące, ale również pokazują tendencję na przestrzeni półrocza, roku, trzech lat itp. Aby sprawdzić wyniki funduszy inwestycyjnych, warto skorzystać ze stron, na których na bieżąco zamieszczane są notowania. Dzięki temu można śledzić wszystkie zmiany, jakie toczą się na arenie inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych.