Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×

Lokaty

Bank Millennium - Lokata Horyzont Zysku

powrót do listy ofert

Lokata Horyzont Zysku:


  • Okres umowny lokaty, w zależności od preferencji klienta, trwać może 15, 18 lub 24 miesiące. Jeśli inwestycja zostanie rozwiązana przed terminem, bank zwraca 100% wysokości kapitału początkowego, ale nie wypłaca zysku za rzeczywisty okres jej trwania.
  • Oprocentowanie lokaty jest stałe, czyli nie zmienia się w trakcie trwania umowy. W przypadku inwestycji zawartej na 15 miesięcy wynosi 2,00%, na 18 miesięcy – 1,90%, na 24 miesiące – 1,80% w skali roku.
  • Przykładowo, zysk netto (po odjęciu podatku Belki) przy kapitale początkowym w wysokości 50 000 złotych wyniesie 810,16złotych (dla lokaty 15-miesięcznej), 769,65 złotych (dla lokaty 18-miesięcznej) lub 1551 złotych (dla lokaty 24-miesięcznej).
  • Kapitalizacja odsetek ma miejsce po zakończeniu trwania okresu umownego inwestycji.
  • Lokata może zostać otwarta wyłącznie jako lokata nieodnawialna.
  • Produkt przeznaczony jest dla nowych oraz obecnych klientów banku. Zainwestować można w niego wyłącznie nowe środki pieniężne. Ponadto klient może założyć tylko jedną lokatę na dany okres czasu (15, 18 lub 24 miesiące).
  • Aby móc skorzystać z tego produktu, należy posiadać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w banku Millennium. Nowi klienci są więc zobowiązani najpierw założyć konto, a następnie otworzyć lokatę, wpłacając na nią środki nie mniejsze niż wymagane minimum.
  • Bank nie pobiera opłat za założenie i prowadzenie inwestycji. Opłaty, jakie mogą się pojawić, dotyczą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
  • Minimalna wysokość nowych środków niezbędnych do założenia lokaty to 1 000 złotych, natomiast maksymalna kwota, którą można zainwestować, to 100 000 złotych.